رسول خدا (ص) راست گفت

رسول-خدا-ص-راست-گفت
QR Code

شناسنامه  کتاب

فهرست الکتاب

زبیر 0
زبیر از دید عمر 0
موضع عثمان در برابر زبیر 0
تذکر امیر المؤمنین 0
طلحهنا 0
طلحه با عثمان 0
تذکر امیر المؤمنین 0
وای بر کم فروشان 0
دشمنی و کینۀ معاویه با پیامبر 0
تمام همت معاویه ریاست و حکومت بود 0
دین خود را بازیچه ساختن 0
هر جا به نفعش بود کمک می کرد 0
پستی و حقارت 0
عمرو بن عاص 0
عمرو بن عاص با عثمان 0
پیامبر از سرِ هوس سخن نمی گوی 0
قهرمانی که عورتش سلاحش بود 0
ابوموسی اشعری 0
ابوموسی مردم را از یاری علی باز می دارد 0
پیامبر فقط ابوموسی را به کناره گیری امر فرمود 0
مغلوب خود شد 0
اشعری در کلام علی 0
شیخ جاه طلب 0
علی در مسیر صفی 0
راهب شهید 0
اخلاق کریم 0
علی با قرآن است 0
تبلیغات گمراه کننده، دعوت به تباهی 0
بدریان به گِرد بَد 0
اشخاص بی سابقه با پسر هند 0
هدایت به دست عمّار 0
به نامی بخوانشان که خدا نامی 0
سخن پیامبر دربارۀ عمار 0
قضیّۀ حکمیت 0
صلح حدیبیّه تکرار می شود 0
نمایش زیبای سگ و الاغ 0
راستیِ سخنِ پیامبر 0
مارقان (از دین برگشتگان) 0
نادانی و جدل 0
بزرگواری حتی با دشمن 0
قباحت و زشتی 0
خدا راست می گوید و منجّمان دروغ 0

صفحه

صفحه

البحث

المجمع العالمي لأهل البيت (علیهم السلام)

المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، منظمة غير حكومية وعالمية شيعية تعنى بنشر معارف أهل البيت عليهم السلام وترسيخ الوحدة الإسلامية والعمل على اكتشاف وتنظيم أتباع العترة الطاهرة (ع) وتعليمهم ودعمهم.

أنشئت المنظمة علي يد نخبة من الشيعة ويشرف عليها الولي الفقيه والمرجعية الشيعية العليا.

قد قامت المنظمة منذ تأسيسها بدور إيجابي في المستوي العالمي في ترسيخ أسس الوحدة بين مختلف المذاهب الإسلامية.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

اتصل بنا

موضوع
البريد الإلكتروني
الرسالة
4+1=? قانون الضمان