درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 23 مرداد 1389

مشهورترين زنان شاعر


           

در ميان انبوه شاعران کلاسيک فارسي زبان بندرت با اسم شاعران زن که دفتر شعري از آنان باز مانده باشد برمي خوريم.
   
از شاعران زن دوران کهن نام دو زن شاعر مشهور است که شعرهايي پراکنده نيز از آن دو نقل شده است. 
   
قديمي ترين اين شاعران رابعه دخترکعب است که نوشته اند از شاعران دوره سامانيان بوده است که در حدود قرن دهم ميلادي بر ايران حکومت مي کردند.
   
رابعه عرب تبار بود و به فارسي و عربي شعر مي گفت.
   
عشق او به غلامي از آن برادرش، منجر به کشته شدن او به دست برادر شد.
   
از رابعه که نخستين شاعر زن ايراني است بيت هايي در تذکره هاي فارسي نقل شده است.
   
در اين شعرها خصوصيات زنانه به چشم نمي خورد.
   
شايد اگر شعرهاي بيشتري از او باقي مانده بود، مي شد درباره شعر او و خصوصيات زنانه در شعرش قضاوت کرد.
   
دومين شاعران در دوران کهن مهستي گنجوي است که در حدود قرن يازده يا دوازده ميلادي مي زيسته است و بعضي از تذکره نويسان او را دبير و شاعر دربار سلطان سنجر پادشاه سلجوقي دانسته اند.
   
از احوال او چندان اطلاعي در دست نيست.
   
تذکره ها از دانش و زيبايي او خبر داده اند و گفته اند که او قالب رباعي را در شعر فارسي رونق بخشيد.
   
در بعضي از رباعي ها و ديگر شعر هاي او که تذکره نويسان نقل کرده اند آثاري از خصوصيات زنانه را مي بينيم.
   
شايد بتوان گفت که اين نخستين بار است که شاعره اي توانسته است با رهايي از سنت مردانه شعر کلاسيک، گهگاهي هم شعر زنانه بگويد.
   
غير از اين دو زن شاعر که تعلق به دوره هاي ادبيات کلاسيک دارند، از شاعران زن دوران معاصر ايران مي توان از ژاله قايم مقامي ( وفات 1325/1946 ) ، پروين اعتصامي (وفات 1320/1941 ) ، فروغ فرخزاد ( وفات 1345/1966 ) و سيمين بهبهاني نام برد که از ميان تعداد بسيار زياد شاعران زن شهرت بيشتري دارند.
   
از ميان اين شاعران غير از فروغ فرخزاد که در قالب هاي نو شعرهايش را سروده است، بقيه شعرهايشان در قالب هاي کهن است.
   
در شعر اين شاعران، شعر زنانه چهره مستقل و بارز خود را پيدا کرده است.
   
در شعرهاي ژاله قايم مقامي رنج ها و گرفتاري هاي يک زن ايراني را که در نتيجه سنت هاي گذشته به او تحميل مي شود بازي نمايد.
   
در شعر پروين جلوه هاي نقد اجتماعي و اخلاقي با زباني ساده بيان شده است و واژگاني که بيشتر زنان با آن سروکار دارند در شعر او بسيار است.
   
سيمين بهبهاني اگر چه غالب اشعارش در قالب غزل است اما با آوردن وزن هاي تازه موسيقي عروضي شعر کلاسيک را غنايي فوق العاده بخشيده است.
   
شعر او مشحون از عواطف انساني است که انگيزه پديد آمدن آنها جامعه ايران و جهان معاصر است.
   
او با مجموعه متعددي از شعرهايش از نام آورترين شاعران غزلسراي امروز ايران است.
   
فروغ فرخزاد شاعر نوپرداز معاصر نيز از مشهورترين شاعران معاصر است که حس و عاطفه زنان در شعر او به بارزترين و متنوع ترين شکل خود تجلي يافته است.
   
بي گمان فروغ فرخزاد از جمله شاعران است که تاثير بسيار بر شاعران معاصر نوپرداز گذاشته است و در نقد و معرفي شعر او کتاب هاي متعددي نوشته است.
   
او بخصوص در مجموعه اخيرش (( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد )) با نوآوري ها و تنوع عواطف و مضامين انساني اجتماعي از جمله زنان شاعر بسيار مشهور امروز ايران است و با اين که بيش از سي و هفت سال از مرگ او در يک سانحه اتومبيل و در اوج ناباروري مي گذرد، هنوز يکي از مطرح ترين شاعران عصر ماست.
 
   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved