• تاريخ: پنج شنبه 5 خرداد 1390

معرفی کتاب"سفینة البحار و مدینة الاحکام وآلاثار"


           

 

پرسش:

کتاب "سفینة البحار و مدینة الاحکام و آلاثار" از نظر سند و اعتبار چگونه کتابی است ؟

 

پاسخ:

 

"سفینة البحار و مدینة الحکم و آلاثار" یکی از کتب مرحوم حاج شیخ عباس قمی (1294ق ـ 1359ق) است که در واقع تدوین موضوعی بحار الأنوار علامه مجلسی و تلخیص آن است که تألیف آن حدود بیست سال طول کشید و چون این کتاب گزینش موضوعی بحار است از اعتبار خاص خود برخوردار است. بخصوص که مرحوم شیخ عباس قمی، محدثی توانا و پرتلاش بوده است. البته معتبر بودن یک اثر حدیثی هرگز به معنای صحیح بودن و درست بودن تمام احادیث آن نیست و خود مؤلف هم چنین ادعایی ندارد. او احادیث صحیح و سقیم را نقل می کند و ممکن است ذیل احادیث هم ذکر کند که این حدیث ضعیف یا صحیح یا ... می باشد.

...................................................

منبع: حوزه نت

کد: 131/3

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved