• تاريخ: شنبه 9 بهمن 1389

راه ترک دروغ چیست؟


           


   یک از گناهان کبیره دروغ است که از آفتهای زبان به شمار می آید و راه ترک آن نیز مانند سایرگناهان کار آسانی نیست. با اندیشیدن درآیه های قرآن کریم و روایات اسلامی ذرباره مذمت و دوری جستن از این گناه «آبرو بر» مقداری به خود آمده و از طرفی با تأکیدهای پی درپی دین مبین اسلام درباره صداقت و راستگویی مواجه می شویم که نقطه مقابل دروغ است! نقل می کنند شخصی خدمت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: مرا به سودمندترین کارها راهنمایی کنید، ایشان فرمود: «راستی را پیشه خود کن و دروغ نگو، آن گاه هرچه می خواهی گناه کن.»

   آن شخص با تعجب زیاد از محضرایشان بیرون رفته و با خود می گوید که حضرت صلی الله علیه و آله مرا فقط از دروغ برحذر داشت، دراین صورت می توانم سراغ گناهان دیگر بروم. سؤالی به ذهنش که اگر کسی از من پرسید از کجا می آیی، درحالی که برای مثال از مجلس گناهی برمی گردم، نمی توانم دروغ بگویم، چون با رسول خدا صلی الله علیه و اله عهد کردم که دروغ نگویم، از این رو «با ترک دروغ، دست از تمام گناهان کشید(1).»

   راستی کن که راستان رستند                        در جهان راستان قوی دستند

نیز خداوند سبحان در دهها آیه، از دروغ به زشتی یاد کرده، از جمله می فرماید: «إنَّ الله لایهدی مَن هُوَ کاذِبٌ کَفّار(2)؛ به درستی که خداوند دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند». در بعضی ازسخنان معصومین علیه السلام از دروغ به عنوان گناهی که سبب نازل شدن بلا، مانع استجابت دعا و موجب مرگ زودرس می شود، نام برده است(3).

   کوتاه سخن اینکه: این صفت ناپسند انسان را در نظر مردم، حقیر و بی اعتبار جلوه می دهد. چه غارت ها و جنایت هایی که درطول تاریخ با این صفت زشت انجام گرفته! علاوه، راه دیگری که درترک دروغ مؤثر است، دوری گزیدن از هم نشینان دروغگوست «به جز راستی هرچه باشد خطاست.»

 

 

پی نوشت:

(1). انوار نعمانیه، ص274، به نقل از: پند تاریخ، خسروی، موسی، ج1، ص230.

(2). زمر(39)، آیه3.

(3). حر عاملی، وسایل الشیعه، ج11، ص520.

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved