آمار شیعیان کویت
درحال بارگزاري
  • تاريخ: يکشنبه 2 اسفند 1388

آمار شیعیان کویت


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏كويت ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 2.067.728

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 40 درصد

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

2- آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان کویت - سال 2008

 

جمعیت کشور: 2.600.000 

جمعیت شیعیان: 910.000 

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد

  

-----------------------------------------------------------------------------

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ کویت ـ سال 2009

  

جمعیت کشور: 3.399.637 

جمعیت مسلمانان: 2.824.000 

جمعیت شیعیان: 706.000 - 565.000 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 20 - 25 درصد

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved