امامت وعصمت امامان در قرآن

امامت-وعصمت-امامان-در-قرآن
QR Code

شناسنامه  کتاب

شناسنامه  کتاب

 • زبان English
 • ناشر : ABWA Publishing and Printing Center
 • شماره چاپ
 • سال چاپ 2011
 • شابک 978-964-529-713-6
 • تعداد جلد
 • Price
 • تعداد صفحه 238
 • تعداد صفحه اولیه 10

 • درباره  کتاب

برچسب ها

فهرست کتاب

The Prominent Status of Imamate 0
The Relationship between Trying and the Position of Imamate 0
Does Imamate to which this Qur’anic verse refers mean the same as Prophet Ibrahim’s prophet hood? 0
Imamate does not include the unjust 0
The Status of Imamate in the Words of Imams 0
Imamate in the Qur’anic Verse of Mubahalah 0
Traditions (Hadiths) on the Participation of the Members of the Prophet’s Family in Mubahalah 0
A) Comments on al–Alusi’s View 0
Al–Alusi Answers the Shi’ites 0
Responding to al–Alusi’s aforementioned Claim 0
Responding to Fakhr al–Razi 0
Imamate as Envisaged in the Verse of Aulu al–Amr 0
What the Term Aulu al–Amr Means 0
Imamate As Envisaged in the Verse of Wilayah 0
Question One: Doesn’t the word “Wali”, in the verse, mean “friend”? 0
Question Six: Is giving of the ring congruent with complete absorption in prayers? 0
Question Seven: Does giving something during the prayer, invalidate it? 0
Question Ten: Does the content of this verse contradict that of the verse before it? 0
Question Fourteen: Did Ali (p.b.u.h.) invoke the verse of Wilayah to support his claim? 0
Imamate in the Qur’anic Verse of Sadiqin 0
Literal Usage 0
The Relationship of the Holy Verse with the Imamate of the Infallible Imams 0
A) Allamah Behbahani 0
Imamate in the Qur’anic Verse of Tatheer 0
“Iradeh” in the Verse of Tatheer has Ontological, not Legislative Connotation 0
1– The Traditions which say that “the Ahl al–Bayt” means the Five pure People 0
Imamate in the Verse of Ilm al–Kitab 0
Who Is Meant by “the One Who Has Knowledge about the Book?” 0
The Verse of Tatheer and the Prophet’s Family 0

صفحه

First Pages
بسم الله الرحمن الرحیم

In the Name of Allah,
the All-beneficent, the All-merciful

صفحه

جستجو

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

 • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
8*2=? کد امنیتی