سیری در سیره ائمه اطهار

سیری-در-سیره-ائمه-اطهار
QR Code

شناسنامه  کتاب

شناسنامه  کتاب

 • زبان English
 • ناشر : ABWA Publishing and Printing Center
 • شماره چاپ 1
 • سال چاپ 2010
 • شابک 978-964-529-662-7
 • تعداد جلد 1
 • قیمت
 • تعداد صفحه 188
 • تعداد صفحه اولیه 12

 • درباره  کتاب

فهرست کتاب

A Comparison between Imām al-Husayn’s (‘a) Path and That of Other Imāms (‘a) 0
Dissimulation [Taqiyyah] 0
‘Alī’s (‘a) Struggles 0
Bluntness and Honesty in Politics 0
Kharijites [Khawārij], ‘Alī’s Fundamental Problem 0
Imām al-Hasan’s (‘a) Pacifism (Session 1) 0
Imām al-Hasan’s Pacifism (Session 2) 0
A Dicourse on Imām Zayn al-‘Ābidīn (‘a) 0
The Imām’s Acts of Worship 0
The Service in the Hajj Caravan 0
Imām al-Sādiq (‘a) and the Issue of Vice-regency (Session 1) 0
Allegiance with “Muhammad Nafs Zakiyyah” 0
Imām al-Sādiq (‘a) and the Issue of Vice-regency (Session 2) 0
The View of Mīr ‘Alī Hindī 0
The Endeavour of the Shī‘ah towards Intellectual Issues 0
Hishām ibn al-Hakam 0
CHAPTER 5 109
The Reasons for Imām Mūsā al-Kāzim’s (‘a) Martyrdom 0
The Plot of Hārūn’s System 0
CHAPTER 6 125
The Issue of Imām al-Ridā (‘a) as the Crown Prince (Session 1) 0
CHAPTER 6 139
The Issue of Imām al-Ridā (‘a) as the Crown Prince (Session 2) 0
CHAPTER 7 157
On the Topic of Imām al-Hasan al-‘Askarī (‘a) 0
CHAPTER 8 161
Part 1 0
The Universal Justice 0
The Theory of Nietzsche and Machiavelli 0
The Marxist View 0
CHAPTER 8 175
Part 2 0
The Promised [Maw‘ūd] al-Mahdī 0
Mahdism in the Qur’an and in the Sayings of Prophets 0
The Rising of “Nafs Zakiyyah” and the Belief in Mahdism 0
The Words of Hāfīz 0

صفحه

First Pages
بسم الله الرحمن الرحیم

In the Name of Allah,
the All-beneficent, the All-merciful

صفحه

جستجو

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

 • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
8-3=? کد امنیتی