در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 10 - آگاهی ائمه اثنی عشر علیهم السلام از غیب

در-مکتب-اهل-بیت-علیهم-السلام-ج-10-آگاهی-ائمه-اثنی-عشر-علیهم-السلام-از-غیب
QR Code

شناسنامه  کتاب

 • عنوان  کتاب در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 10 - آگاهی ائمه اثنی عشر علیهم السلام از غیب
 • موضوع آخرین کتابها عقاید و کلام
 • زبان فارسی
 • ناشر مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • شماره چاپ اول
 • سال چاپ 1393
 • شابک 4ـ270ـ529ـ964ـ978
 • تعداد جلد 43
 • تعداد صفحه 155
 • تعداد صفحه اولیه 8
 • تالیف گروه پژوهش (عبدالرحيم الموسوى)
 • مترجم احمد ناظم

 • درباره  کتاب

  چکیده:

  نگاهی تحلیلی به مباحث پیرامونی علم غیب ائمه معصومین( از منظر علمای شیعه و اهل سنت است. مؤلف برای رسیدن به هدف خود، موضوع را در شش فصل با عناوین زیر کاویده است: نیاز انسان به ارتباط با غیب، رابطه عصمت با علم غیب، علم غیب در قرآن و سنت، علم غیب از دیدگاه روان‌شناسی فلسفی،علم غیب از دیدگاه غیرامامیه، تاریخچه مباحث و گرایش‌های تحلیلی مربوط به علم غیب از دیدگاه امامیه. از نظر نویسنده، مذاهب و فرقه‌های غیرامامیه، پذیرفته‌اند كه علم غیب نه تنها به پیامبران بلكه به انسان‌های غیرمعصوم نیز اعطاء شده است؛ اما از سویی قایلند كه این علم، ولایت به وجود نمی‌آورد و از سوی دیگر آن را كرامت و نوعی انكشاف می‌‌خوانند نه علم حضوری كه از نظر امامیه با عصمت همراه است. به بیان وی، اگرچه بین آرای علمای شیعه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و علمای معاصر، در تفسیر کلیات این مسأله وحدت رویه وجود دارد؛ اما در چگونگی تفسیر و تبیین آن اختلاف نظر ملاحظه می‌شود.

برچسب ها

فهرست کتاب

پیشگفتار 0
فصل اول: انسان و نیاز او به ارتباط با غیب 0
فصل دوم: رابطه عصمت با علم غیب 0
فصل سوم: علم غیب در قرآن و سنت 0
بخش اول: آیاتی که از علم غیب در زندگی انبیا و صالحین 0
بخش دوم: آیاتی که علم غیب را منحصر در خداوند متعال 0
بخش سوم: آیاتی که امکان علم غیب داشتن را برای غیر خداوند 0
بخش چهارم: آیاتی که اعطای علم غیب به خاتم پیامبران 0
بخش پنجم: آیات و روایاتی که اعطای علم غیب به ائمه علیهم السلام 0
بخش ششم: امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و علم غیب 0
بخش هفتم: روایاتی که از علم غیب امامان و پیشگوییهای آنان 0
فصل چهارم: علم غیب از دیدگاه روان شناسی فلسفی 0
فصل پنجم: علم غیب از دیدگاه غیر امامیه 0
1- نظر شوکانی 0
2- نظر ابن تیمیه 0
فهرست مطالب 0

صفحه

صفحات اولیه

بسم الله الرحمن الرحیم  

صفحه

جستجو

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
6*7=? Güvenlik Kodu