Meclis Haber

turkish

Dünya Ehl-i Beyt -as- Kurultayı'na yeni başkan

Dünya Ehl-i Beyt -as- Kurultayı'na yeni başkan

Cumartesi, 24 Ağustos 2019

705179dfb1999e7852f24db64641f8b5_959.jpg


Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İslam İnkılabı Rehberi, Hüccetül-İslam Ramazani'ye hitaben mesajında, uluslararası hassas şartlar ve  Ehl-i Beyt -as- mensuplarının önemli konumuna uygun şekilde ve dönüşümsel yaklaşımla ve etkin, deneyimli, genç ve düşünür güçlerin katkısı ve etkin irtibatıyla Öz İslam'ın yayılması ve İslam ümmetinin birliğinin pekiştirilmesinde başarılı olmasını temenni etti.

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca, Ehl-i Beyt -as- Kurultayı'nın eski Başkanı Hüccetül-İslam Muhammed Hasan Ahteri'ye samimi ve uzun çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

 

Ahtari: Batılı Gençler, Öz Kuran-i Kaynaklarla Aşina Edilmeli

Ahtari: Batılı Gençler, Öz Kuran-i Kaynaklarla Aşina Edilmeli

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Muhammed Hasan Ahteri bugün İslam İnkılabı Rehberi'nin Batılı gençlere mektubunun yazılışının birinci yıldönümü dolaysıyla Tahran'da düzenlenen "Hakikatin Doğuşu" konulu seminerin kulisinde yaptığı açıklamada; İslam İnkılabı Rehberi’nin Amerikalı ve Avrupalı gençlere hitaben yazdığı mektubunda, Rehberliğin gençlerden İslam ile tanışmak için düşmanlar veya İslam hakkında bilgi sahibi olmayan ya da bu bağlamda yanlış kaynaklar, yayınlayanlar üzerinden değil, öz İslam kaynaklara müracaat etmek suretiyle kendi şüphelerini gidermeli gerektiğine istediğini hatırlattı.

 

Ayetullah Ahteri sözlerinin devamında bu tür seminerlerin düzenlenmesinin yetenekli ve elit insanları, yararlı girişimlerde bulunmaları için harekete geçirebileceğini ifade ederek, öz Kuran-i kaynakların Ehlibeyt’in (as) yorumuyla etkileyici olabileceğini vurguladı, bu tür konferansların düzenlenmesinin kuruluşları daha iyi işbirliğine sevk edebileceğini, böylece öz İslam kaynaklarının gayrimüslimlere iletilebileceğini ifade etti.

Ayetullah Ahteri: Şimdi Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik inkar ediliyor!

Ayetullah Ahteri: Şimdi Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik inkar ediliyor!

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; “Medya ve Mehdilik Kültürünün Yayılması” başlığı altında Mehdilik kültürünün medya tarafından toplum ve dünya düzeyinde yayılıp derinleştirilmesi için yapılan ilk milli konferans 28 Kasım Salı günü Tahran’da düzenlendi.

 

Bu konferansta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, Meclis Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüccetü’l-İslam Nasrullah Pejmanefer, Devrim Muhafızları Genelkurmay başkanlığı Basın Müşaviri Hamid Rıza Mukaddemfer, Sosyal Ağler ve Basınevi Başkanı Behzad Timurpur konuşma yaptılar.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, bu aydaki mübarek günlere ve münasebetlere değinerek şunları söyledi: Bu ayda sayısız hadise ve münasebetlerin gerçekleşmesi sünnet, Allah ve ilahi takdir bakımından şans üzere değildir. Çünkü yaratılış nizamında şans ve tesadüf söz konusu değildir ve yaratılış nizamında her şey Allah’ın hikmeti esasınca gerçekleşir.

 

Ayetullah Ahteri Hazreti Mehdi’nin (a.f) imametinin ilahi adalet hükümetinin başlangıcı olduğunu belirterek şöyle konuştular: Bu konu kesinlikle gerçekleşecektir ve bu büyük ayda gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında, Hazretin zuhurunun bu ayda olma ihtimali vardır; elbette Allah’ın iradesi başka bir konudur.

 

Bugünün toplumu, bizi Mehdevi hedefe ulaştıracak ideal bir toplum değildir. Bu yüzden bu alanda daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bakımdan eğer mehdilik konusunda daha fazla çaba sarf edeceksek, bu durumda medya konusu bu alanda önemli ve temel bir konu olarak öne çıkacaktır.

 

Ayetullah Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Eğer Mehdilik konusuna tamamlayıcı bir hareket unvanı ile bakarsak anlayacağız ki 7 milyarlık dünyada 360 milyon Şii yaşamaktadır ve takriben 6.5 milyar kişi Mehdilik konusu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu bakımdan bizim bu bağlamdaki görevimiz, Mehdilik kültürünü ve vaat edilen Mehdi hükümetini yapacağımız geniş çaplı faaliyetler ile tüm dünyaya tanıtmaktır.

 

Mehdilik kültürünü yaymak ve tebliğ etmenin en önemli yollarından biri, fikir ve görüş birliği yaratmak için böyle oturum ve konferansların yapılmasıdır. Mehdilik kültürünün yayılması ve tebliği alanında yapılacak iş bölümü tüm kurumlarda eşit bir şekilde yapılmalıdır. Bugün İncil ve Tevrat 2 bin beş yüzden fazla dile tercüme edilmiştir, ama bizler şimdiye kadar Kur’an’ı 15’den fazla dünya diline tercüme edemedik. Aynı şekilde doğrudan masumun dilinden çıkmış olan Sahife-i Seccadiye ve Nehcü’l-Beleğa’yı doğru bir şekilde tebliğ edip yayamadık.

 

Ayetullah Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Yabancı ve İslam’la düşman medya kuruluşları Mehdiliğin çehresini karartmaya çalışmaktadırlar. Onların yaptığı diğer bir iş, Mehdilik konusu aleyhine konuşmaları için tekfiri ve Vahhabi grupları destekliyorlar; böylece Kur’an-i bir hakikat olan ve İslam maarifinin bir kısmı olan bu önemli konunun inkâr edilmesini sağlıyorlar. Bunlar rahatlıkla Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik konusunu inkâr ediyorlar ve bu konuda konuşma yapıyorlar.

 

Bunlar, bir grubu eğiterek Mehdilik inancını yalan bir inanca dönüştürüp tanıtmaya ve onun temellerini sarsmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden İslam İnkılâbı Rehberi defalarca böyle asılsız ve boş inançların önlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.

 

Medya ve basın yayın organları Mehdilik alanında ister sanal âlemde olsun ister gazete ve TV kanallarında olsun tüm imkânları kullanarak bu kültürü yaymalıdır.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri sözlerine şunları ekledi: Mehdilik konusunun ve bekleyiş kültürünün aslı, imamet ve velayet konusu ve onun toplumda açıklanması bu alandaki uzman ve kanaat önderleri vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu durumda Mehdilik yaşam tarzının toplumda altyapısını oluşturabiliriz.

 

Muhteva ve içerik konusu bu alandaki uzman âlimlere bırakılmalıdır ve medya kalıp ve model işini üstlenmelidir. Muhtelif alanlardaki en önemli ihtiyacımız uygun, çekici, iyi ve muhatabın durumunu riayet edecek kalıp ve modellerin üretilmesidir.

 

Eğer bu işleri düzenlersek ve birbiriyle hemahenk edersek ve bunun yanında değerli içerikten de istifade edersek mutlaka kendimizi vaat edilen küresel Mehdi hükümetine biraz daha yaklaştırmış oluruz ve toplumu İmam Mehdi’nin (a.f) beğendiği bir topluma çeviririz.

 

 

111.jpg

 

 

112.jpg

 

113.jpg

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talepte bulundu

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talepte bulundu

Cumartesi, 02 Aralık 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak bu kurultayın yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumunun kötüleşmesine tepki verdi.

 

Bu bildirinin bir bölümünde şöyle gelmiştir: Bizler uluslararası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslararası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

 

Bildirinin tam metni:

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talebi

 

Ne yazık ki Bahreynli seçkin alim ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumu oldukça kötü bir hal almıştır.

 

Bu önemli şahsiyet aylardır zalimane bir kuşatma ile kendi evinde hapsedilmiştir ve sağlık durumu normal şartlarda değildir ve onun canının kurtarılması için mücehhez ve tecrübeli bir sağlık ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu dini rehberin yakınlarının ve ailesinin verdiği bilgiye göre, Ayetullah Şeyh İsa Kasım kilosunun yarısını kaybetmiştir ve mide kanamasına duçar olmuştur. Bu yeni ortaya çıkan hastalıklara tansiyon, şeker ve yaşlılıktan dolayı olan zafiyet gibi rahatsızlıklar da eklenmelidir.

 

Onun ev hapsinde tutulması ve evde gerekli tıbbi araç gereçlerin olmaması dikkate alındığında, onu tedavi eden doktor onu etkili bir şekilde tedavi edememektedir. Ayrıca doktoru, onun uzman bir ekip tarafından birkaç cerrahi operasyona tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

 

Diğer taraftan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ailesi Bahreyn rejimi tarafından gönderilen doktorlara güvenmemektedir.

 

Zikredilen noktalara dikkatle, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, bünyesinde 120 ülkeden üye barındıran uluslar arası bir kuruluş olarak, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, İnsan Hakları Yüksek komiserliğini, Uluslar arası Af Örgütünü, Avrupa Birliğini, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, devlet başkanlarını ve dünyanın özgür parlamentolarının dikkatini aşağıdaki noktalara çekiyoruz:

 

1.Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ileri yaşı ve zayıf cismine dikkatle, o daha çok hastalık ve acıyı çekebilecek güçte değildir. Biraz kalmış olan gücünün de tükenmesi ile bu dini ve ilmi şahsiyetin canının ciddi tehlikeye girmesinden korkulmaktadır.

 

2.İnsanların ilaçtan ve hastalığına uygun tedaviden mahrum edilmesi en açık insan hakları ihlalidir.

 

3.Al-i Halife devleti yedi yıla yakın bir süredir muhtelif yöntemlerle, bu ülkenin vatandaşlarının medeni ve insani haklarını ihlal etmektedir. Hastaların tedavisine imkan verilmemesi, bu rejimin insan haklarına uymadaki utanç verici siyah defterinde yeni bir sayfa eklemektedir.

 

  1. Bizler uluslar arası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslar arası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

 

5.Ayrıca hukuk faallerinden ve ilgili kurumlardan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ev hapsinden çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarılma hükmünün iptal edilmesi için kanunları çiğneyen Bahreyn devletine baskı yapmalarını talep ediyoruz.

 

6.Hiç şüphesiz bu konuda yapılan ihmalden ötürü ortaya çıkacak her üzücü hadiseden ilk başta Bahreyn devleti ve sonra bu konuda susan kişi ve kurumlar sorumludur.

 

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

30.11.2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden General Süleymani’ye Tebrik Mesajı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden General Süleymani’ye Tebrik Mesajı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Işid’in Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğratılmasından dolayı Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani’ye bir tebrik mektubu yazdılar.

 

Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri’nin tebrik mesajının tam metni:

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

 

«للهِ الأمرُ مِن قَبلُ و مِن بَعدُ و يَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنُون؛ بِنَصرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ و هُوَ العَزیزُ الرَّحيم»

 

“Bir kaç yıl içinde… Ondan önce de, ondan sonra da emir ancak Allah’ındır. O gün müminler sevineceklerdir. …ilahi yardımdan dolayı (sevineceklerdir). Allah, dilediğine yardım eder. O, yenilmez mutlak kudret sahibidir, pek merhametlidir.” (Rum/4 ve 5)

 

Sayın Kudüs Gücü Komutanı General Hacı Kasım Süleymani!

 

Selamun Aleyküm

 

Tekfiri-Vahhabi düşünceyle, Al-i Suud, Al-i Nihyan ve bölgenin diğer gerici devletlerinin mali yardımı ve Amerika, İngiltere, Siyonist rejim ve diğer koalisyon güçlerinin askeri ve istihbarat desteğiyle yeryüzünde fesat çıkarmakla meşgul olan katil Daeş (IŞİD) gibi tekfiri terör örgütlerinin altı yıl tuğyan ve kan akıtmasından sonra, “Barış ve Direniş Ekseninin” “Terör ve Şer eksenine" karşı kazandığı bu büyük zafer bu kutlu doğum günlerinde sevinç ve iftihara neden olmuştur.

 

Hiç şüphesiz bu büyük zaferi, Ayetullah Uzma İmam Hamanei’nin hakimane görüşlerine ve belirleyici ve sonsuz desteklerine borçluyuz ki İslam İnkılabı Devrim Muhafızlarının, İslam Cumhuriyeti ordusunun, Irak ve Suriye ordularının, Haşdi Şabi’nin, Hizbullah’ın, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan gelen harem savunucusu mücahitlerin Allah yolunda yaptıkları altı yıllık mücadele ve cihattan sonra “tekfiri terör örgütü Daeş”in tarihin çöplüğüne dökülmesine neden olmuştur ve Ehlibeyt’in (a.s) haremleri yeniden emniyet ve istikrara kavuşmuştur.

 

Bu arada sizin bu zaferlerdeki eşsiz ve yiğitçe rolünüz, hem dünya istikbarının ümitsizliğe düşmesine, tekfiri teröristlerin yenilmesine ve uğursuz devletlerinin yok olmasına neden olmuş ve hem de şehit yurdu İslami İran milletinin yücelik ve izzetine neden olmuştur.

 

Bu, şu ilahi doğru vaadin gerçekleşmesidir: “Doğrusu onlar tuzaklarını en iyi şekilde uyguladılar. Hâlbuki tuzakları Allah katında (malum) idi ve tuzaklarından ötürü dağlar yerle bir olacak olsaydı bile, (Allah’ın gücü mukabilinde etkisiz idi). Öyleyse Allah’ın peygamberlerine verdiği vaadinden/sözünden döneceğini sanma. Hiç şüphesiz Allah, yenilmez mutlak kudret sahibidir, intikam sahibidir.” İbrahim/46 ve 47)

 

Ama İslam ümmetinden ve dünyanın diğer milletlerinden büyük bir kesimi katleden bu canilerin ve destekçilerinin gerçek cezası kıyamet gününe kalmıştır: “Ama inkâr edenlere gelince, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir ve başlarının üzerinden ise kaynar su dökülür.” (Hac/19)

 

İlahi dergâha yeniden şükürlerimi sunduktan sonra, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tüm üyeleri tarafından bu en büyük zaferi size tebrik arz ediyorum.

 

Yine muhtelif milletlerden olan Harem Savunucusu şehitleri saygıyla anıyoruz ve onların bu büyük kazanımlarını koruyacağımıza dair yeniden söz veriyoruz.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

Muhammed Hasan Ahteri

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden İslam İnkılâbı Rehberine Tebrik

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden İslam İnkılâbı Rehberine Tebrik

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Direniş ekseni güçlerinin Suriye ve Irak’ta tekfiri terör örgütü Daeş’e (İŞİD’e) karşı kazandıkları nihai zaferin ardından Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah İmam Hamaney’e bir tebrik mesajı gönderdiler. 

Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri’nin tebrik mesajının tam metni:

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

 

«للهِ الأمرُ مِن قَبلُ و مِن بَعدُ و يَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنُون؛ بِنَصرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ و هُوَ العَزیزُ الرَّحيم». (روم/ 4 و 5)

 

“Bir kaç yıl içinde… Ondan önce de, ondan sonra da emir ancak Allah’ındır. O gün müminler sevineceklerdir. …ilahi yardımdan dolayı (sevineceklerdir). Allah, dilediğine yardım eder. O, yenilmez mutlak kudret sahibidir, pek merhametlidir.” (Rum/4 ve 5)

 

Oldukça sevinç ve iftihar kaynağıdır ki Rebiu’l-Evvel ayında İslam Peygamberinin (s.a.a) mübarek doğum günlerinde ve o hazretin hicret yıldönümünde ki böyle bir günde azametli İslam medeniyetinin temelleri atılmıştır, “Direniş ve Barış Ekseninin” “Şer ve Terör eksenine” galip gelmesini tebrik arz ediyorum.

 

Tekfiri-Vahhabi düşünceyle, Al-i Suud, Al-i Nihyan ve bölgenin diğer gerici devletlerinin mali yardımı ve Amerika, İngiltere, Siyonist rejim ve diğer koalisyon güçlerinin askeri ve istihbarat desteğiyle yeryüzünde fesat çıkarmakla meşgul olan İŞİD gibi tekfiri terör örgütlerinin altı yıl tuğyan ve kan akıtmasından sonra, Yüce Allah’ın bu suçluların yok edilmesini sizin elinizle mukadder etmesinden dolayı Yüce Allah’a şükrediyoruz ki bu sizin izzetinizin ve şehit yetiştiren İran halkının iftiharının artmasına neden olmuştur.

 

Şimdi bu mübarek doğum baharında, İslam ümmetinin gözleri bu büyük zafer ile aydınlanmıştır ve bu doğru vaat- zalimlerin komploları karşısında ilahi güce inananlar için verilen vaat- gerçekleşmiştir: “Doğrusu onlar tuzaklarını en iyi şekilde uyguladılar. Hâlbuki tuzakları Allah katında (malum) idi ve tuzaklarından ötürü dağlar yerle bir olacak olsaydı bile, (Allah’ın gücü mukabilinde etkisiz idi). Öyleyse Allah’ın peygamberlerine verdiği vaadinden/sözünden döneceğini sanma. Hiç şüphesiz Allah, yenilmez mutlak kudret sahibidir, intikam sahibidir.” (İbrahim/46 ve 47)

 

Hiç şüphesiz bu büyük zafer, zat-ı âlinizin hakimane görüşlerinize ve hassas desteklerinize borçludur ve İran, Irak, Lübnan, Suriye, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden Allah yolunda cihat eden mücahitlerin mücahide ve zahmetlerinin sonuç vermesini sağlamıştır.

 

O bilge rehberin lütfu, Şia’nın her zaman uyanık merceiyetinin fetvası, başta General Kasım Süleymani olmak üzere Harem Savunucularının mücadeleleri ve cesur, yiğit ve yönetici Seyyid Hasan Nasrullah’ın mücadelesiyle şimdi bölge İŞİD’in alçak üslerinden temizlenmiştir ve Ehlibeyt’in (a.s) haremlerinin ve onların takipçilerinin güvenliği yeniden sağlanmış ve istikrar dönmüştür.

 

İlahi dergâha yeniden şükürlerimi sunduktan sonra, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tüm üyeleri tarafından bu en büyük zaferi zat-ı âlinize, tüm dünya Müslümanlarına ve muvahhitlerine tebrik arz ediyorum ve İslam kelimesinin azamet ve yüceliğinin zat-ı âlinizin eliyle devamını Yüce ve Güçlü Allah’tan talep ediyorum.

 

Yine bu zaferin tatlı günlerinde bizim için bu parlak yardımları öngören büyük rehberimiz “İmam Humeyni’yi” anıyoruz ve Harem Savunucusu şehitleri ile onların bu büyük kazanımlarını koruyacağımıza dair ant içiyoruz.

 

«و يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ و يَقطَعَ دَابِرَ الكافِرِين؛لِيُحِقَّ الحَقَّ و يُبطِلَ البَاطِلَ و لَو كَرِهَ المُجرِمُون». (انفال، 7 و 8

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

Muhammed Hasan Ahteri

 22.11.2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında/Foto

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında/Foto

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına katıldı.

 

Bu fuar 4-12 Kasım aralığında Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Merkezinde kitapseverleri ağırlayacaktır.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları da Türkçe, Azerice, Almanca ve İngilizce yayımlanmış 200’de fazla kitap ile 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına katıldı.

 

Kurultayın bu fuardaki temsilcisi Kasım Beyat Asgari fuar hakkında şunları söyledi: Cem ve Doruk Medya haber ajansları ve televizyon kanalları Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı sergi bölümüne gelerek Kurultayın faaliyetleri hakkında çekimler yaptılar.

 

Kurultayın reyonuna genelde öğrenciler ve üniversiteliler büyük ilgi göstermektedirler; bu bakımdan onlara Kurultayın faaliyetleri anlatılarak cd ve kitap hediye edilmektedir.

 

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dr. Abdurrıza Raşid de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı reyonunu ziyaret etti.

 

 

311.jpg

 

312.jpg

313.jpg

Ayetullah Ahtari, Dünya Ehlibeyt Kurultayı’nın Hollandalı Üyeleriyle Buluştu / Foto

Ayetullah Ahtari, Dünya Ehlibeyt Kurultayı’nın Hollandalı Üyeleriyle Buluştu / Foto

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahtari’nin katılımıyla Hollandalı Şiilerin dini ve kültürel konumlarının güçlendirilmesi için gerekli şartların oluşturulması ve olanakların hazır hale getirilmesi incelenerek masaya yatırıldı.

 

Hollanda da bulunan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı üyeleri, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahtari ile bir araya gelerek, toplantı düzenledi.

 

Toplantı Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlendi. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Avrupa ve Amerika sorumlusu, katılımcılara teşekkürlerini sunduktan sonra kısa bir bilgilendirme yaptı.

 

Hüccetü’l-İslam ‘‘Talibi Niya’’ İran İslam Cumhuriyeti’nin Hollanda Büyükelçisine, Hollandalı Şiiler göstermiş olduğu ilgiden ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

 

Talibi Niya, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yerel Yönetim Kurulu’nun Hollanda’da yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı teşekkürlerini sundu ve Hollanda’da yaşayan Şiilerin dini ve kültürel yönden durumlarının iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

 

Toplantı da daha sonra mikrofonu eline alan Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultay Başkanı ve 7 şehit kardeşi ‘‘Haydar Kaşani’’ Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahtari ve beraberinde ki heyete hoş geldiniz diyerek, Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultayı’nın yapmış olduğu faaliyetler hakkında kısa bir sunum yaptı.

 

Toplantının diğer bir bölümünde konuşma hakkı alan Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultay Yönetim Üyesi ‘‘Arzani’’ Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’ndan Hollanda’da yaşayan Şiilerin özelliklede Afganistanlı kadınların dini ve kültürel faaliyetlerini geliştirmeleri için gerekli yardımların esirgenmeden yapılmasını istedi.

 

Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultay Yönetim Üyesi ‘‘Veraçehr’’ Yerel kurultayın faaliyetleri ve gelecek bir yıl içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında hazırlamış olduğu raporu sundu ve Hollanda’da yapılacak olan dini ve kültürel merasimlerin eksiksiz yapılabilmesi için mali destek çağrısında bulundu.

 

Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultay Yönetim Başkan Yardımcısı ‘‘Mehrzad’’ ise Yerel Kurultayın Hollanda dilinde yayımlanan kitap, dergi ve diğer tercüme dilmiş eserleri, özelliklede çocuklar hakkında hazırlanmış olan çalışmaları hakkında bilgi verdi ve genç neslin eğitim ve terbiyesine yoğunluk verilmesini vurguladı.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Hollandalı üyesinin ardından söz alan Ayetullah Ahtari, Hollanda hükümetine Hollanda da yaşayan Şiilerin dini ve kültürel faaliyetlerini yapmada göstermiş olduğu kolaylıktan ve vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, daha sonra Hollanda Ehlibeyt (a.s) Yerel Kurultayının stratejik tüzüğünün nasıl olması gerektiğini beyan etti.

Ayetullah Ahtari’nin konuşmasını ardından Şeyh İsrafil, Şeyh Muhammed Olgun ve bazı üyeler görüşlerini belirttiler ve Ayetullah Ahtari’nin çizmiş olduğu yol haritasından dolayı teşekkürlerini sundular.

 

Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Alirıza Cihangerdi, İran İslam Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi temsilcisi Seyyid Taki Kebiri ve Gelsenkirchen İmam Ali İslam Merkezi Başkanı Muhammet Mücahidi’de katıldı.

 

Toplantı sonunda akşam ve yatsı namazları Ayetullah Ahtari’nin cemaat imamlığında eda edildikten sonra katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Toplantı verilen akşam yemeğinin ardından son buldu.

 

 

221.jpg

 

222.jpg

 

223.jpg

 

224.jpg

 

225.jpg

 

 

[12 3 4 5  >>  

Android Uygulamalar

مراکز و پایگاه‌های وابسته

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
9-5=? Güvenlik Kodu