Meclis Haber

 • Ahtari: Batılı Gençler, Öz Kuran-i Kaynaklarla Aşina Edilmeli

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Muhammed Hasan Ahteri bugün İslam İnkılabı Rehberi'nin Batılı gençlere mektubunun yazılışının birinci yıldönümü dolaysıyla Tahran'da düzenlenen "Hakikatin Doğuşu" konulu seminerin kulisinde yaptığı açıklamada; İslam İnkılabı Rehberi’nin Amerikalı ve Avrupalı gençlere hitaben yazdığı mektubunda, Rehberliğin gençlerden İslam ile tanışmak için düşmanlar veya İslam hakkında bilgi sahibi olmayan ya da bu bağlamda yanlış kaynaklar, yayınlayanlar üzerinden değil, öz İslam kaynaklara müracaat etmek suretiyle kendi şüphelerini gidermeli gerektiğine istediğini hatırlattı.

   

  Ayetullah Ahteri sözlerinin devamında bu tür seminerlerin düzenlenmesinin yetenekli ve elit insanları, yararlı girişimlerde bulunmaları için harekete geçirebileceğini ifade ederek, öz Kuran-i kaynakların Ehlibeyt’in (as) yorumuyla etkileyici olabileceğini vurguladı, bu tür konferansların düzenlenmesinin kuruluşları daha iyi işbirliğine sevk edebileceğini, böylece öz İslam kaynaklarının gayrimüslimlere iletilebileceğini ifade etti.

 • Ayetullah Ahteri: Şimdi Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik inkar ediliyor!

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; “Medya ve Mehdilik Kültürünün Yayılması” başlığı altında Mehdilik kültürünün medya tarafından toplum ve dünya düzeyinde yayılıp derinleştirilmesi için yapılan ilk milli konferans 28 Kasım Salı günü Tahran’da düzenlendi.

   

  Bu konferansta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, Meclis Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüccetü’l-İslam Nasrullah Pejmanefer, Devrim Muhafızları Genelkurmay başkanlığı Basın Müşaviri Hamid Rıza Mukaddemfer, Sosyal Ağler ve Basınevi Başkanı Behzad Timurpur konuşma yaptılar.

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, bu aydaki mübarek günlere ve münasebetlere değinerek şunları söyledi: Bu ayda sayısız hadise ve münasebetlerin gerçekleşmesi sünnet, Allah ve ilahi takdir bakımından şans üzere değildir. Çünkü yaratılış nizamında şans ve tesadüf söz konusu değildir ve yaratılış nizamında her şey Allah’ın hikmeti esasınca gerçekleşir.

   

  Ayetullah Ahteri Hazreti Mehdi’nin (a.f) imametinin ilahi adalet hükümetinin başlangıcı olduğunu belirterek şöyle konuştular: Bu konu kesinlikle gerçekleşecektir ve bu büyük ayda gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında, Hazretin zuhurunun bu ayda olma ihtimali vardır; elbette Allah’ın iradesi başka bir konudur.

   

  Bugünün toplumu, bizi Mehdevi hedefe ulaştıracak ideal bir toplum değildir. Bu yüzden bu alanda daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bakımdan eğer mehdilik konusunda daha fazla çaba sarf edeceksek, bu durumda medya konusu bu alanda önemli ve temel bir konu olarak öne çıkacaktır.

   

  Ayetullah Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Eğer Mehdilik konusuna tamamlayıcı bir hareket unvanı ile bakarsak anlayacağız ki 7 milyarlık dünyada 360 milyon Şii yaşamaktadır ve takriben 6.5 milyar kişi Mehdilik konusu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu bakımdan bizim bu bağlamdaki görevimiz, Mehdilik kültürünü ve vaat edilen Mehdi hükümetini yapacağımız geniş çaplı faaliyetler ile tüm dünyaya tanıtmaktır.

   

  Mehdilik kültürünü yaymak ve tebliğ etmenin en önemli yollarından biri, fikir ve görüş birliği yaratmak için böyle oturum ve konferansların yapılmasıdır. Mehdilik kültürünün yayılması ve tebliği alanında yapılacak iş bölümü tüm kurumlarda eşit bir şekilde yapılmalıdır. Bugün İncil ve Tevrat 2 bin beş yüzden fazla dile tercüme edilmiştir, ama bizler şimdiye kadar Kur’an’ı 15’den fazla dünya diline tercüme edemedik. Aynı şekilde doğrudan masumun dilinden çıkmış olan Sahife-i Seccadiye ve Nehcü’l-Beleğa’yı doğru bir şekilde tebliğ edip yayamadık.

   

  Ayetullah Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Yabancı ve İslam’la düşman medya kuruluşları Mehdiliğin çehresini karartmaya çalışmaktadırlar. Onların yaptığı diğer bir iş, Mehdilik konusu aleyhine konuşmaları için tekfiri ve Vahhabi grupları destekliyorlar; böylece Kur’an-i bir hakikat olan ve İslam maarifinin bir kısmı olan bu önemli konunun inkâr edilmesini sağlıyorlar. Bunlar rahatlıkla Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik konusunu inkâr ediyorlar ve bu konuda konuşma yapıyorlar.

   

  Bunlar, bir grubu eğiterek Mehdilik inancını yalan bir inanca dönüştürüp tanıtmaya ve onun temellerini sarsmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden İslam İnkılâbı Rehberi defalarca böyle asılsız ve boş inançların önlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.

   

  Medya ve basın yayın organları Mehdilik alanında ister sanal âlemde olsun ister gazete ve TV kanallarında olsun tüm imkânları kullanarak bu kültürü yaymalıdır.

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri sözlerine şunları ekledi: Mehdilik konusunun ve bekleyiş kültürünün aslı, imamet ve velayet konusu ve onun toplumda açıklanması bu alandaki uzman ve kanaat önderleri vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu durumda Mehdilik yaşam tarzının toplumda altyapısını oluşturabiliriz.

   

  Muhteva ve içerik konusu bu alandaki uzman âlimlere bırakılmalıdır ve medya kalıp ve model işini üstlenmelidir. Muhtelif alanlardaki en önemli ihtiyacımız uygun, çekici, iyi ve muhatabın durumunu riayet edecek kalıp ve modellerin üretilmesidir.

   

  Eğer bu işleri düzenlersek ve birbiriyle hemahenk edersek ve bunun yanında değerli içerikten de istifade edersek mutlaka kendimizi vaat edilen küresel Mehdi hükümetine biraz daha yaklaştırmış oluruz ve toplumu İmam Mehdi’nin (a.f) beğendiği bir topluma çeviririz.

   

   

  111.jpg

   

   

  112.jpg

   

  113.jpg

 • Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talepte bulundu

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak bu kurultayın yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumunun kötüleşmesine tepki verdi.

   

  Bu bildirinin bir bölümünde şöyle gelmiştir: Bizler uluslararası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslararası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

   

  Bildirinin tam metni:

   

  Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talebi

   

  Ne yazık ki Bahreynli seçkin alim ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumu oldukça kötü bir hal almıştır.

   

  Bu önemli şahsiyet aylardır zalimane bir kuşatma ile kendi evinde hapsedilmiştir ve sağlık durumu normal şartlarda değildir ve onun canının kurtarılması için mücehhez ve tecrübeli bir sağlık ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.

   

  Bu dini rehberin yakınlarının ve ailesinin verdiği bilgiye göre, Ayetullah Şeyh İsa Kasım kilosunun yarısını kaybetmiştir ve mide kanamasına duçar olmuştur. Bu yeni ortaya çıkan hastalıklara tansiyon, şeker ve yaşlılıktan dolayı olan zafiyet gibi rahatsızlıklar da eklenmelidir.

   

  Onun ev hapsinde tutulması ve evde gerekli tıbbi araç gereçlerin olmaması dikkate alındığında, onu tedavi eden doktor onu etkili bir şekilde tedavi edememektedir. Ayrıca doktoru, onun uzman bir ekip tarafından birkaç cerrahi operasyona tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

   

  Diğer taraftan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ailesi Bahreyn rejimi tarafından gönderilen doktorlara güvenmemektedir.

   

  Zikredilen noktalara dikkatle, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, bünyesinde 120 ülkeden üye barındıran uluslar arası bir kuruluş olarak, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, İnsan Hakları Yüksek komiserliğini, Uluslar arası Af Örgütünü, Avrupa Birliğini, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, devlet başkanlarını ve dünyanın özgür parlamentolarının dikkatini aşağıdaki noktalara çekiyoruz:

   

  1.Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ileri yaşı ve zayıf cismine dikkatle, o daha çok hastalık ve acıyı çekebilecek güçte değildir. Biraz kalmış olan gücünün de tükenmesi ile bu dini ve ilmi şahsiyetin canının ciddi tehlikeye girmesinden korkulmaktadır.

   

  2.İnsanların ilaçtan ve hastalığına uygun tedaviden mahrum edilmesi en açık insan hakları ihlalidir.

   

  3.Al-i Halife devleti yedi yıla yakın bir süredir muhtelif yöntemlerle, bu ülkenin vatandaşlarının medeni ve insani haklarını ihlal etmektedir. Hastaların tedavisine imkan verilmemesi, bu rejimin insan haklarına uymadaki utanç verici siyah defterinde yeni bir sayfa eklemektedir.

   

  1. Bizler uluslar arası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslar arası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

   

  5.Ayrıca hukuk faallerinden ve ilgili kurumlardan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ev hapsinden çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarılma hükmünün iptal edilmesi için kanunları çiğneyen Bahreyn devletine baskı yapmalarını talep ediyoruz.

   

  6.Hiç şüphesiz bu konuda yapılan ihmalden ötürü ortaya çıkacak her üzücü hadiseden ilk başta Bahreyn devleti ve sonra bu konuda susan kişi ve kurumlar sorumludur.

   

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

  30.11.2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı'ndan Dünya Kudüs Günü Bildirisi

Perşembe, 29 Haziran 2017
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayınlayarak tüm dünya Müslümanlarını ve özgürlükçülerini, özellikle tüm Ehlibeyt (a.s) dostlarını Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılmaya davet etti.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayınlayarak tüm dünya Müslümanlarını ve özgürlükçülerini, özellikle tüm Ehlibeyt (a.s) dostlarını Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılmaya davet etti.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayından bildirisinin tam metnini aşağıda getiriyoruz:

«بسم ‌اللَّه ‌الرّحمن ‌الرّحیم»

«وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ...»

Yahudi ve Hıristiyanlar, sen onların dinine uymadıkça, asla senden razı olmayacaklardır. De ki: “Doğru yol ancak Allah’ın gösterdiği yoldur.” (Bakara:120)

 

Şimdi ilahi ziyafet ayında, mübarek Ramazan ayının hatıralarda kalacak son Cumalarından bir Cumaya girmek üzereyiz; öyleki İran İslam Cumhuriyetinin mimarı İmam Humeyni (r.a) tarafından Kudüs Günü adıyla adlandırılmıştır; şu İslam tarihinin Kadir Gecesi ki tüm Müslüman milletlerin ve özellikle yiğit ve mazlum Filistin halkının fecrin doğuşuna kadar, uyanıklığımızı koruyarak vahdet eksenli ve cihadi çabamızı sürdürerek, her zaman olduğu gibi, ilahi ve insanlık vazifemizi yerine getirelim, Filistin’in ve mazlum Gazze halkının mukaddes hedefleri ile olan andımızı yenileyelim.

Bu fevkalade hassas tarihi şartlarda ve İslam dünyasında yaşanan son gelişmeler gölgesinde, Siyonist rejim batının satılmış medyasının saptırıcı propagandaları sayesinde İşgal topraklarında şehir kurma çalışmalarına devam ederek ve Filistinli savunmasız ve mazlum mahkûmları sürekli baskı ve zor şartlar altında tutarak zalimane hedeflerine doğru ilerlemektedir ve bölge hadiselerinin ateşini körüklemektedir. Bu şartlarda Amerika ve Siyonistlerin komploları karşısında İslam ümmetinin tek tek fertlerinin birliği ve dayanışması ve yine gerici Arap rejimlerinin, özellikle diktatör Al-i Suud rejiminin, uğursuz İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesi ile mücadele etmek ve şiddetle kınamak çok önemli, yaşamsal ve kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tüm dünya Müslümanlarından ve özgürlükçülerinden, özellikle tüm Ehlibeyt (a.s) dostlarından ve dünyanın her köşe ve bucağındaki üyelerinden ve temsilcilerinden şu hususları istemektedir:

Bu yıl yapılacak Dünya Kudüs Gününde her zaman olduğu gibi, sokaklarda ve azametli gösteri ve yürüyüşlerde geniş ve tek parça halinde katılım sağlayarak yüksek seslerini ve şimşek gibi feryatlarını tüm dünyaya duyursunlar ve İmam Humeyni’nin (r.a) ümmetinin her zaman zalim düşmanların hısmı olduklarını ve mazlum Filistin halkının ve dünyanın diğer mazlum Müslümanlarının, mazlum Miyanmar, Afganistan, Pakistan, Bahreyn, Arabistan, Yemen, Irak, Suriye, Nijerya halklarının ve dünyanın diğer mazlum halklarının yanında olduklarını tekrar göstersinler.
Kudüs işgalcisi rejimin hain girişimleri ve cinayetlerini muhtelif ülkelerdeki İsrail elçiliklerinin önünde gösteriler, yürüyüşler ve konuşmalar yaparak ve yine imza kampanyaları başlatarak ve itiraz göstergesi olan diğer faaliyetlerde bulunarak en ağır şekilde kınasınlar.
Dâhili ve mezhebi ihtilaflar oluşturma girişimlerini ve yine Amerika, İsrail ve Suudi şeyhleri ve maşalarının fitne çıkarma çabalarını ve dünya istikbarının ve Arap Nato’sunun İslam ülkelerindeki alçak siyasetlerini makaleler yazarak, internet sitelerinde, haber ajanslarında ve sosyal ağlarda aksettirerek açıklasınlar ve şiddetle kınasınlar.
Tekfiri-terörist vahhabiliğin, âlemin doğusundan batısına kadar işlediği radikal ve vahşi cinayetleri sert bir dille kınanmalı ve sert itirazlar ile cevap verilmelidir. Zira hiç şüphesiz bu küresel muhalefet, İran İslam Cumhuriyetinin tekfiri Işid teröristlerine doğru fırlattığı viran edici füzeleri gibi, Kudüs işgalcisi gasıp rejimin cesedine sert ve korkutucu bir darbe vuracaktır; böylece sesini diğer alçak düşmanların ve zelil ve aşağılık müttefiklerinin kulağına ulaştıracaktır.

«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

20 Haziran 2017

ABNA24.COM

Android Uygulamalar

مراکز و پایگاه‌های وابسته

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
7*1=? Güvenlik Kodu