Haberler

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyi Yüz Seksen Dokuzuncu Oturumunun Nihai Bildirisi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyi Yüz Seksen Dokuzuncu Oturumunun Nihai Bildirisi

– Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konseyi toplantısının son açıklamasında, Nijerya, Komorlar, Bahreyn, İslam dünyası ve İslami dini liderlerin kademeli olarak öldürülmesi ve fiziksel olarak ortadan kaldırılması konusunda İslam dünyası ve Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin her geçen günden daha çok uyanık olması üzerinde tekit etti.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konseyi'nin bildiri metni aşağıdaki gibidir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.” Bakara Suresi, 185.

Allah Teala’nın yardımı ve Hz. Veliyi Asr’ın (a.s) teveccühlerinin gölgesinde Şaban ayının son günlerinde ve Hicri 1442 Ramazan ayının arifesinde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konseyi’nin yüz seksen dokuzuncu oturumu Hz. Fatımay-ı Masume’nin (s.a) Haremi Şerifi yanında düzenlenerek çalışmasına son verdi.

Bu önemli toplantıda - 2021 yılının ilk toplantısı ve keza Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çalışmalarının otuzuncu yıldönümü sayılmaktadır - Yüksek Konsey üyeleri, İslam dünyasındaki en önemli gelişmeleri ve dünyadaki Şiilerin son durumunu yeni yılın çalışmalarının tedvin edilme doğrultusunda görüş alışverişi yaptılar.

Toplantının başında, geçen yıl vefat eden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyinin etkili şahsiyetlerinden Ayetullah Emini, Ayetullah Misbah Yezdi ve Ayetullah Teshiri saygıyla yad edildi ve İslam dünyası, Şia alemi ve vahdet davetçileri olan bu seçkin şahsiyetlerin eser ve bereketleri teşekkür ve takdirle anıldı.  

Bu toplantının sonunda Ehlibeyt (a.s) sevenleri ve takipçileriyle alakalı son gelişmeler hakkında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tutum ve konumları şu şekilde açıklandı:

 1. Dünya Ehlibeyt (a.s) Yüksek Şura Konseyi üyeleri; Yüce Rehberlik Makamının İran İslam Cumhuriyetinin mukaddes nizamının geçen yıl gösterdiği iktidar ve keza özellikle dünyanın İran aleyhindeki ağır ambargoları ve dünya ülkelerinde genel üzerindeki Korona salgını sultasında, gelecekte bu iktidarın daha çok korunması doğrultusundaki açıklamalarını savunmanın yanında fiziki ve sanal ortamda dünyada Ehlibeyt (a.s) kültürünün her zamankinden daha çok yayılıp geliştirilmesi üzerinde ısrarla durmaktadır.
 2. Yüksek Kurul üyeleri, Kurultayın uzun vadeli ve dönüşümsel vizyon belgesinin hazırlanması ve onaylanmasının önemine işaret etmenin yanında, ‌ Ehlibeyt (a.s) tabilerinin toplumsal hayatı üzerinde doğrudan etkileyecek bölgesel ve ulusal hassasiyetler koşullarında Ehlibeyt (a.s) kuruluşu ve bu kuruluşa bağlı dahili ve harici tabilerinin süreklilik ve ciddiyet içeren rolü üzerinde tekit etmektedir.
 3. Yüksek Konsey üyeleri; Ramazan ayının arifesinde maalesef dinlerin mukaddesatına saygı gösterme kanunlarının varlığına rağmen özgür söylem bahanesiyle saldırı konusu yapılan Kur’an-ı Kerim’in büyük konumu ve Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) yüceliğinin korunması üzerinde ısrarla duruyor ve İslam dünyası ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin kutsallara nispetle her zamankinden daha çok uyanık olmalarını istiyoruz.
 4. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının akılcılık, maneviyat, saygınlık, adalet ve direniş gibi alanlarda kendi kültür-tebliğ çalışmalarının dördüncü on yılının başında önemi üzerinde durmuş, Ehlibeyt’in (a.s) geride bırakılmış öğretilerindeki vahdete tekit etmiş ve uydurulmuş, sapık, bidat içerikli ve İslamofobik gibi başka reçetelerin karşısında tertemiz Muhammedi İslam’ın rahmani boyutlarının Müslümanların sorunlarının halledilmesinde son derece kilit rol üstlendiğini derk etmiştir. Keza Ehlibeyt (a.s) sevenlerine ve takipçilerine Ehlibeyt’in (a.s) sözlerinin güzelliklerini tanımalarını ve bunu dünyanın manevi susuz insanlarına tanıtmalarını şiddetle tavsiye etmektedir.
 5. Yüksek Konsey üyeleri, İbrani-Arap ve Vahhabiliğin desteğiyle uğursuz sömürü akımının ve küresel Siyonizm’in Ehlibeyt (a.s) tabilerinin aleyhine her gün artan baskılarının son durumunu takiple endişelerini ve Yemen, Bahreyn, Suriye, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Myanmar, Nijerya ve … mazlum halklarına yönelik kaygılarını dile getirerek özellikle uluslararası İslami kurum ve kuruluşlar olmak üzere insan hakları kuruluşları ve dünya hukuk komisyonlarından bu ülke vatandaşlarının haklarının ihlali karşısında özel bir dikkatle eğilmelerini istemektedir.
 6. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyinin havza ve üniversitenin alim ve seçkinlerinden Müslümanlar arasındaki vahdetin oluşturulmasında Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Ehlibeyt’inin (a.s) ıslah edici ilmi yönteminin olabildiğince derin açıklanması doğrultusunda çok ciddi beklentisi vardır ve bu doğrultuda Ehlibeyt (a.s) tabileri toplumu için ilmi ve içeriksel otoritede Kurultayın bayraktarlığı dikkate alınmalıdır.
 7. Kurultay Yüksek Şura Konseyi İslam ülkelerinin sadece yenilgiyle sonuçlanacak oyunda çocuk katili edilgen Siyonist rejimle ilişkilerini şiddetle kınamakta ve Netanyahu’nun fasit ve ezici diktatör devletinin karma karışık seçim çıkmazına düşüp halk, gruplar ve karşıt hizipler tarafından genel bir atmosferle karşı karşıya olduğu ve şişirilmiş gücünün temellerinin parçalanma seslerinin duyulduğu günlerde dünya özgür milletlerinin desteğiyle mazlum ve muktedir Filistin halkının yorgunluk tanımayan maksimum direnişi üzerinde ısrarla durmasını tekit etmektedir. Allah’ın  gücü ve kudretiyle ve Müslümanların ve dünya özgürlükçülerinin kudretli varlıklarıyla Dünya Kudüs Günü tezahürat ve merasimlerine daha da hız kazandıracaktır.
 8. Yüksek Şura Konseyi üyeleri Bahreyn ve Filistin zindanlarında Korona hastalığının vahameti ve altı yıl zalim tecavüz sonrası ve Suudi itilafının her geçen gün daha da ciddileştiği Yemen’de gayri insani ve sağlıksız feci durumuna nispetle ulusal toplumları uyarmakta Yemenli gruplar için sonuç verici müzakereleri talep etmektedir.
 9. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyi Nijerya, Komorlar, Bahreyn, Arabistan, Pakistan, Tacikistan ve … gibi ülkelerde İslami dini liderlerin sömürü ve Siyonist servisleri ve bu sistemlerin kiralık katilleri tarafından kademeli olarak öldürülmesi ve fiziksel olarak ortadan kaldırılması konusunda uyarıda bulunmanın yanında uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşlardan, insan hakları kuruluşundan, din alimlerinden ve dünya seçkin insanlarından bu apaçık terörist saldırılar karşısında adilane dünya barışı ve emniyetine duyarsız kalmamalarını talep etmektedir.

Allah işiten ve bilendir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Konseyi

Kameri 25 Şaban 1442

114 Dünya Ödülü, Ehlibeyt (a.s.) Takipçilerinin Üstün Kur’anî Faaliyetlerini Tanıtma Hareketidir

114 Dünya Ödülü, Ehlibeyt (a.s.) Takipçilerinin Üstün Kur’anî Faaliyetlerini Tanıtma Hareketidir

Salı, 13 Nisan 2021

– Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İranlı olmayan dünyanın en uzak noktalarında Ehlibeyt takipçilerinin Kur’an merkezleri, tebliğcileri ve Kur’an araştırmacıları arasında cinsiyet ve yaş sınırlandırması olmaksızın Kur’an surelerinin sayısından yola çıkarak Ramazan festivali münasebetiyle Uluslararası 114 Kur’an Ödülü yarışması düzenleyecektir.

Sanat-medya ürünlerinin üretimi, sanat-medya ürünlerinin dağıtımı ve tebliğ-tanıtım faaliyetleri olmak üzere üç bölümde düzenlenecek bu festivale çalışma sayısında sınırlandırma olmaksızın her katılımcı www.114award.ir  adresinden bir veya birkaç bölümde katılabilir.

Danışmanlık hizmeti almak ve festival ürünlerin için kayıt süresi Ramazan Ayının ilk günleri, belgesel çalışmaların gönderilme süresi 5 Haziran 2021, özet ve değerlendirme sonu 22 Haziran 2021 ve festivale katılım süresi 23 Temmuz 2021’dir. Gadir-i Hum bayramıyla eş zamanlı olarak 29 Temmuz 2021 tarihinde kapanış merasimi düzenlenecektir.

Bu Kur’anî gelişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Cevad Zariân’la söyleşi yaptık. Zariân din maarifi ve Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılması için bu festivalin çaba ve gayretlerine değinerek şunları dile getirdi:  Peygamber Ekrem’in de (s.a.a) tekit konusu yaptığı iki paha biçilmez ağır emanetten birisi unvanıyla Kur’an konusu üzerinde durulması her Müslümanın dikkat konusu olmalıdır. Kur’an Allah’ın kelamı, Peygamber Ekrem’in (s.a.a) mucizesi ve beşeriyetin hidayet kitabıdır ve asli rükün unvanıyla her Müslüman, Ehlibeyt (a.s) tabileri ve Şialar tarafından dikkate alınmalıdır.

Bu gün düşmanların desiselerinden birisi toplumlar arasında çeşitli sınıflandırmalarla Kur’an çalışmaları yöntemleri üzerinde durarak Kur’an’ın ihtilaf aracı olduğunu ortaya koymak istemeleridir. İslam düşmanları Ehlisünnetin Kur’an üzerinde daha çok durduğunu, ama Şiaların Kur’an’a önem vermediklerini vurgulamak istiyor, halbuki hiç de böyle değildir, zira siyasi baskılar sebebiyle bazı ülkelerdeki Şiaların Kur’an üzerinde çalışma yapma fırsatları çok daha azdır.

İslam inkılabı ve şehitlerin bereketiyle ve Hz. İmam (r.a) ve İslam inkılabının büyük rehberinin tedbirleriyle Kur’an tilaveti, Kur’an tecvidi ve Kur’an tefsirine özel ilginin olduğunu görüyoruz ve bu gün Kur’an maarifinin büyük bir mecmuasına sahibiz.

Kur’an Baharı Ayında Festivalin Düzenlenmesi

Ramazan Ayı, Kur’an’ın baharıdır ve keza Kur’an üzerinde çalışılması, Kur’an tilaveti ve Kur’an üzerinde düşünülmesi için bir fırsattır. Bu sebeple Ramazan Ayını bu festival için seçip bunu ganimet saydık. Dünya çapında Ehlibeyt (a.s) toplumları arasında Kur’an alanında pek çok çalışma gerçekleşme halindedir ve bu faaliyetlerin tanıtılıp düzene konulması ve Kur’an çalışmaları kanalının dikkate alınması yapabileceğimiz işlerden bir tanesidir.  114 Ulusal Festivali de bu hedefle ilk defa gerçekleştirilmiştir.

114 Ulusal Ödülü Festivalinin diğer programlardan farkı Ehlibeyt (a.s) toplumları tarafından düzenleniyor olmasıdır, yani biz muhatapları çalışmaya davet etmiyoruz, zira çalışmalar gerçekleşmiştir ve biz Korona salgını sebebiyle daha çok sanal şeklindeki faaliyetleri tespit ediyoruz.

Kur’an alanında çeşitli kuruluşlar faaliyet halindedir ve biz onları bizimle ortak işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Keza Ehlibeyt (a.s) toplumlarının faaliyetleriyle uygun ve yakışır bir program düzenlenmesi için bu kuruluşlarla ortak işbirliği yapmaya hazırız.

Korona salgını koşullarında güzel sistem ve programlar gerçekleştirilip geliştirilmiştir ve bir sonraki dönemlerde bu işi yaygınlaştırmamız için bu programlar dikkate alınabilir.

Kur’an Haber Ajansı İQNA Festivalin İdeallerinin Yayılması için Önemli Bir Medya Organıdır

Medya ve haber ajansıları çeşitli dillerde ve çeşitli açıklamalarla bu festivalin bildirisini yaparak iyi bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir. Bu festivalin Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesine dikkatle çalışmalarda Ehlibeyt (a.s) ekseni göz önünde bulundurulmuş ve festivalin ilk dönemi “Vahyin Tercümanı Ehlibeyt (a.s)” şeklinde ilan edilmiştir.

Bu festival çeşitli alanlarda geniş kapsamlı olup en iyi çalışmalara ödüller takdim edilecek ve bu festivalin eserleri Ehlibeyt (a.s) Kurultay Kanalının üyeleri ve diğer muhatapların ulaşabileceği mahiyette olacaktır. Yani bu festivalin asli hedefi ödül vermek değildir, zira Kur’an alanında çalışma yapan kimseler ödül peşinde değillerdir. Bu kimseler ödüllerini Allah Teala ve Ehlibeyt’ten (a.s) alacaklardır. Bizim asli hedefimiz eserlerin tespit edilmesi, tanıtılması ve düzenlenmesidir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı alim, yazar, hukukçu, genç ve kadınlardan oluşan uluslararası genişlikte kanala sahiptir. İlk bakışta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çeşitli ülkelerde ikamet eden yaklaşık bine yakın üyesi vardır, ama bununla birlikte Kurultay başka ülkelerdeki üç bin yerli tebliğcilerle irtibat halindedir.

Değerli kültür danışmanları, Kültür ve İletişim Organizasyonu aracılığıyla bizimle işbirliği yapmakta ve Dünya Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, Kur’an Haber Ajansı ve uluslararası faaliyetleri olan diğer kuruluşlar bu festivalin irtibat kanalı aracılığıyla bilgi ulaştırmaktadır.

Geri Bildirimleri Takip Ediyoruz

Bu festivalde yarışma ve ödüller olduğu için maksimum geri bildirimleri alma doğrultusunda daha çok hassasız ve çalışmamızın tamamlayıcı alanlarından biri de geri bildirimden bilgi almaya çalışmaktır, böylece faaliyetlerin her türlü ayıp ve eksikliklerden uzak olacak şekilde dakik bir yansıması olabilir.

Bu nedenle, eserlerin doğruluğunu kontrol etmek için farklı kanallar kullanacağız ve duyurduğumuz gibi, eserleri sunma fırsatı mübarek Ramazan Ayının sonuna kadardır ve Kurban Bayramı da gönderilen eserlerin hakemliği ve değerlendirilmesi olacaktır.

Örneğin Kuranî bir alanda arama programlarının dünyanın farkında olmadığı İtalyanca olarak hazırlandığını duyuyoruz. Festivali düzenlemedeki amacımız, başka dillerde de istifade edilip gerçekleşmesi için eserlerin tamamı hakkında bilgi sunmaktır. Yani biz örnek ve modeli başkalarına tanıtıp onları teşvik ediyoruz. Görünürde bir yarışma düzenlenecektir, ama işin derinliği çeşitli Kur’an çalışmalarının tespit edilmesi ve tanıtılmasıdır. Yani bir kuruluşu tespit ederek Kur’an çalışmalarını tanıtıyoruz ve kesinlikle böyle bir çalışmanın sonucu ve raporu öngörülenlerden çok daha şirin olacaktır.

Festivalin Bereketleri Düşünülenin Çok Daha Ötesindedir

Kur’an’ın bereketiyle bu festivalin etki ve bereketleri düşünülenin çok daha ötesinde olup Ehlibeyt (a.s) küresel ağı üyelerinin tamamı için istifade konusu olacaktır, zira bu iş uluslararasıdır. Kur’an faaliyetlerinin ülke içinde yaygın şekilde gerçekleştiği dikkate alındığında hali hazırda ülke içindeki çalışmaları göz ardı edeceğiz ve muhataplarımız İranlı değildir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına binden fazla eser gönderilmesinin ön görüldüğünü söyleyen Zariân konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Bu eserlerin özelliği, çok çeşitli olmasıdır, zira Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı farklı kültür ve ihtiyaçlarla birlikte uluslararası toplumları muhatap almıştır ki bu işin bizzat kendisi Kur’an muhatapları için festivali daha çekici yapmasına sebep olmuştur.

 

Ayetullah Ramazani: Ramazan Ayı Beden ve Ruhun Temizlenme Ayı ve Faziletlere Ulaşma Yoludur

Ayetullah Ramazani: Ramazan Ayı Beden ve Ruhun Temizlenme Ayı ve Faziletlere Ulaşma Yoludur

Cumartesi, 10 Nisan 2021

9 Nisan 2021’de Hz. İmam Rıza’ın (a.s) mutahhar harem-i şerifinin İmam Humey’ni (r.a) revakındaki ziyaretçilerle yaptığı görüşmede ziyaretçilerin tamamının ibadetlerinin Allah Teala’nın nezdinde kabul edilmesini arzu ederek Cuma gününün Hz. İmam Mehdi’yle (a.s) alakalı bir gün olduğunu söyledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri var olan bir Mehdi’ye inandıklarını ve onun varlığının beşeriyetin tamamı için bir lütuf olduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: Hali hazırda toplum her yönüyle Hz. Mehdi’nin (s.a) mahzarından faydalanabilecek koşullara sahip değildir ve beşeri dünyanın adaletin tadını tadacak bir konumu yoktur.

İmam Zaman’ın (a.s) gaybet döneminde Şiaların salih ve etkin bekleyici unvanında kedi sorumluluklarına amel etmesi gerekir. Bizim görevimiz kendimizi zuhur için hazırlamak, başkalarının elinden tutmak ve halkı Mehdeviyet maarifiyle aşina etmektir.

Bizler İmam Mehdi’yi (a.s) tanıyıp onu kabullenerek yaşamak istiyorsak onu tanımalıyız ve bu tanımanın bizzat kendisi İmam Mehdi’ye (a.s) muhabbet ve sevgimizi artıracaktır. Bazıları İmam Mehdi (a.s) geldiği zaman ona itaat etmeye hazır olduklarını söylüyorlar, halbuki şimdiden böyle bir itaate sahip olmamız gerekir.

Gaybet döneminde itaatin şekli hadis ravilerinin tavsiyesine ve merci konumunda olup yüksek makam sahibi olan kimselere tabi olmaktır ve böyle yapılması durumunda İmam Mehdi’ye (a.s) itaat ettiğimizi söyleyebiliriz. Hepimizin İmam Mehdi’yi (a.s) tanıma ve sevgimizi artırmamız gerekir.

Masum İmamların (a.s) sevgisi insanı Allah Teala’ya ulaştırır. Ehlibeyt’e (a.s) düşmanlıkta aynı şekildedir, yani onları rahatsız eden kimse bunun etkisini kesinlikle yaşamında görecektir.

Mübarek Ramazan Ayında dua okunması üzerinde duran Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: Duanın doğru derk edilmesiyle hakiki bir yaşama ulaşırız. İnsanın hem dilsel zikri ve hem de manevi zikri olması gerekir ve keza insan duanın anlamını dikkate alarak kendini yetiştirmelidir.

Bazen bir sözle, birinin ayağını kaydırmakla, kalp kırmakla, birinin açığını söylemekle ve birinin haysiyetini gidermekle kendimizi Allah Teala’dan uzaklaştırırız.

Münacatı Şabaniye’nin çok yüce içeriği vardır ve bu münacatta özel bir edebiyatla Allah Teala ile konuşuruz. Bu ayda ne olup bittiğini derk eden kimse Ramazan Ayı orucunun tamamını ve hatta yılın tamamını oruçlu geçirmek ister. Ramazan Ayı, Allah Teala’nın ayıdır ve bu ayın yüceliğinin anılması gerekir.

Ramazan ayında insan oruçluyken ilahi eserler, ayetler ve sanatlarda mahvolur ve bunlar üzerinde tefekkür eder. Oruçluyken insan Allah’tan başka bir şeyi düşünmez, ne var ki böyle bir tefekkürle oruç tutmak bizim için zordur. Bazen bir gıybet veya bir sürçme kırk gün oruç ve namazlarımızın kabul edilmemesine sebep olur.

Güzel sözlerin çok etkisi vardır öyle ki suyla gönül okşayıcı konuştuğumuz zaman kendisini güzel gösteren resimler sergiler. Bunun karşısında kötü sözün de etkisi vardır ve eşyaya kötü söz söylenmiş olsa hatta eşya bile tepkiselliğini ortaya koyar.

Her faziletin başı, ahlakın ve ahlaki faziletlerin temeli takva ve sakınmaktır. Takvanın anlamı kalbi Allah’a teslim etmek, farz ve müstehaplara dikkat etmek, haramları terk etmek, başkalarına yardım etmek ve başkalarına zarar vermemektir.

Kalbini terbiye eden herkesin kalbine Kur’an iner. Kur’an şifadır ve insana edebi öğretir. İslam toplumunda imanımızı güçlendirmemiz için Ramazan Ayında tevekkül ve tevessül fırsatından istifade etmeliyiz.

Beşeri sorunların halledilmesi ve evrensel bakışın oluşturulması için Ramazan Ayı ruha letafet bahşedip yetiştirir. Hastaların, açların ve … tamamı için dua edilmesi hastalığın ve açlığın Müslüman ve gayri Müslim tanımadığını göstermektedir.

Bu uğursuz virüs beşeri dünyayı sarmıştır ve keza dört milyar kişinin canının karantina altına alınması da bu virüsün Müslüman ve gayri Müslim tanımadığını ortaya koyar. Orucun ruhi ve toplumsal etkisi vardır ve insanın ruhu terbiye edildiği zaman kesinlikle dua da kabul edilecektir.

 

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Yeni Yayınları Sergilendi

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Yeni Yayınları Sergilendi

8 Nisan 2021 Perşembe günü Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının yüz seksen dokuzuncu oturumunda Kurultayın son yayınları sergilendi. Kurultay Yüksek Şura Üyelerinden Ayetullah Rıza Ramazani, Ayetullah Gurbanali Derri Necef Abadi, Ayetullah Muhsin Kummi ve Ayetullah Ali Abbasi’nin katıldığı bu merasimde Kurultayın 26 yeni kitabı 33 cilt olarak sergilendi.  Törene Kurultay Kültür İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar, İdari İşleri Yardımcısı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abdül Rıza Raşid ve Kurultay Genel Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Gulam Rıza Şerifi’de bu merasimde yer aldı. 

Foto Haber / Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının Oturumu

Foto Haber / Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının Oturumu

Perşembe, 08 Nisan 2021

8 Nisan 2021 Perşembe günü Kum’da Kurultay Konferans Salonunda Kurultay Yüksek Şura Üyelerinin katılımıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının yüz seksen dokuzuncu oturumu gerçekleşti.

Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Konferans Salonunun Açılışı

Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Konferans Salonunun Açılışı

Perşembe, 08 Nisan 2021

Kameri 1442 yılının Şaban Ayı günleriyle eş zamanlı olarak Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Kum binasında konferans salonu açıldı.

Bu salon 8 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü kurultayın Yüksel Şurasının yüz seksen dokuzuncu oturumunu ağırladı.

Kum’daki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının 60’tan fazla kişiyi ağırlayabilecek konferans salonu “program kayıt stüdyosu” ve “eşzamanlı çevirmen kabinleri” ile donatılacaktır.

Kum’daki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı inşaatının başlangıcından itibaren fiziki alanı olan bu salon, Kurultayın Yürütme İşleri Muavinliğinin çabalarıyla donatıldı ve ardından ilgili bilimsel, kültürel ve medya olaylarına tanık oldu.

 

fdf5e329089e2b71b45d68212a112c04_840.jpg

 

Kurultayın yeni konferans salonunda bu toplantının daha fazla fotoğrafını görmek için buraya tıklayın.

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Tahran Kurultay Binasının Çeşitli Bölümlerine Yaptığı Nevruz Ziyareti

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Tahran Kurultay Binasının Çeşitli Bölümlerine Yaptığı Nevruz Ziyareti

Çarşamba, 07 Nisan 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani 11 Mart 2021 Pazar günü nevruz tatili münasebetiyle Kurultayın Tahran binasının çeşitli bölümlerine nevruz ziyareti yaptı.

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Kurultayın Çeşitli Yerlerinde Nevruz Ziyareti

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Kurultayın Çeşitli Yerlerinde Nevruz Ziyareti

Pazartesi, 05 Nisan 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani 7 Nisan 2016 Pazartesi günü yeni yıl münasebetiyle kurultayın çeşitli idari birimleri ve keza kurultay binasının çeşitli bölümlerini ziyaret etti. Hatırlatılmalıdır ki Kültür İşleri Muavinliği, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Kurultay Özel Kütüphanesi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Kum binasında yer almaktadır.

[12 3 4 5  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
8*1=? Güvenlik Kodu