Hedefler
Hedefler

Hedefler

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın kuruluş ve faaliyetlerinin en önemli hedefleri şunlardan ibarettir;

 

1- Öz Muhammedi (s.a.a) İslam’ın maarif ve kültürünü yayma ve ihya etmek ve Kur’an’ı Kerim, Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) harim ve kutsallığını korumak.

 

2- İslam ilkelerini savunma, İslam Peygamberi (s.a.a), Kuran’ı Kerim ve Ehlibeytin (a.s) harim ve kutsallığını korumak.

 

3- Tüm İslam ümmeti ve özellikle de Ehlibeyt (a.s) Mektebi takipçileri arasında vahdet ve birliği derinleştirme ve güçlendirmek.

 

4- Dünya Müslümanlarının haklarını ve Ehlibeyt (a.s) Mektebi takipçilerinin konumunu savunmak ve desteklemek.

 

5- Dünya genelindeki Ehlibeyt (a.s) Mektebi takipçilerinin maddi ve manevi altyapılarını geliştirmek.

 

6- Dünya genelindeki Ehlibeyt (a.s) Mektebi takipçilerinin toplumsal, ekonomik, siyasi, kültürel ve fikirsel rüşt ve ıslahına yardımcı olmak.

 

7- Ehlibeyt (a.s) Mektebi takipçilerini basın yayın mazlumluğunu giderip, bilimsel ve ekonomik mahrumiyetlerden kurtarmak.

 

8- Tüm dünya milletleri ve insanları arasında barış, dostluk, yardımlaşma ve işbirliği yaratma için çabalamak.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
9-3=? Güvenlik Kodu