در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 3 - مصحف الامام علی علیه السلام

Title page  کتاب

 • Title  کتاب در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 3 - مصحف الامام علی علیه السلام
 • Subject آخرین کتابها عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1393
 • ISBN ISBN:978-964-529-273-5
 • Number of volumes 43
 • Number of pages 35
 • Number of first pages 8
 • تالیف گروه پژوهش (عبدالرحيم الموسوي)
 • مترجم گروهي از مترجمان

 • About  کتاب

  بررسی تاریخ جمع‌آوری و تدوین قرآن در دوران حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام است. این نوشتار کوتاه،با هدف معرفی مصحف امام علیعلیه السلامبه رشته تحریر درآمده است.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهدکه قرآن امام علیعلیه السلامکه ایشان، آن را پس از رحلت پیامبر گرامی اسلامصلی الله علیه و آله گردآوری نموده، از سویی، تنها آیات و سوره‌های قرآن موجود در بین مسلمانان را داشتهواز سویی دیگر، متضمن اسباب نزول سوره‌ها بوده و بر اساس ترتیب نزول آن‌ها تنظیم شده است. از نظر نویسنده، موضع‌گیری خلفا و برخی از صحابه نسبت به مصحف امام علیعلیه السلام، مبنی بر مغایرت آن با قرآن موجود،با انگیزه‌های سیاسی و غیردینیمطرح گردیده است.

Page

صفحات اولیه

بسم الله الرحمن الرحیم

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
5-4=? Captcha