در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 34 - جمع بین دو نماز

در-مکتب-اهل-بیت-علیهم-السلام-ج-34-جمع-بین-دو-نماز
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 34 - جمع بین دو نماز
 • Subject آخرین کتابها عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1393
 • ISBN 6ـ304ـ529ـ964ـ978
 • Number of volumes 43
 • Number of pages 52
 • Number of first pages 8
 • تالیف گروه پژوهش (عبدالرحيم الموسوى)
 • مترجم حسين على عربى

 • About  کتاب

  متضمن نگاه مکتب اهل بیت( و دیدگاه اهل سنت پیرامون جمع بین دو نماز است. مبتنی بر نتایج این تحقیق، با هم خواندن نمازهای ظهر و عصر، و مغرب و عشا نزد همه مذاهب اسلامی جایز است و اختلاف آن‌ها تنها در اسباب و عللیمی‌باشد كه می‌توان به استناد آن‌ها نمازها را به صورت جمع ادا كرد. برخی از اهل سنت به شرط سفر مقید كرده‌اند و عده‌ای حضور در عرفه و برخی بیماری و یا آمدن باران و گل و لای و یا عجز و ناتوانی را شرط دانسته‌اند. اما پیروان مكتب اهل بیت(، با استناد به احادیث صحیح، حكم به جواز جمع بین دو نماز در هر شرایطی نموده‌اند. اوقات نماز، حکم جمع و علل تجویز آن از نظر مذاهب اهل سنت، تأکید صحاح بر مطلق جواز جمع، نظر شارحان صحیح مسلم و بخاری، شواهد جواز جمع، مخالفت مشهور با تصریح‌های صحاح و حکم مسأله از منظر اهل بیت( عناوین سرفصل‌های این نوشتار هستند.

Page

صفحات اولیه

بسم الله الرحمن الرحیم Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
5-1=? Captcha