عتبات عالیات عرش درجات

عتبات-عالیات-عرش-درجات
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب عتبات عالیات عرش درجات
 • Subject : تاریخ
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1389
 • Number of pages 856
 • Number of first pages 1
 • مؤلف سیدعلی موجانی

 • About  کتاب

  گردآوری و ارایه فهرستی توصیفی از اسناد و مدارک رسمی و دیوانی مربوط به تاریخ تحولات شهرهای شیعی عراق، طی عهد حکمرانی والیان عثمانی بر آن کشور است. نگارنده در این کتاب، انگیزه جلوگیری از منحرف­سازی و پاک­سازی در وجوه اجتماعی و اعتقادی شیعیان عراق نسبت به دوره پس از فروپاشی عثمانی و شکل­گیری حاکمیت دولت­های قومی و بعثی بر عراق، که با هدف سرکوبی ظرفیت گسترده اعتقادی و تاریخی شیعیان در بسیج جامعه عراق صورت می­گرفته را دنبال کرده است. وی با تدوین این فهرست، کوشیده است تا تصویری از تحولات و موضوعات شاخص، پیرامون هویت سنتی و تاریخی شهرهای شیعی عراق و ساکنان آن­ها در دوره مذکور و همچنین ارتباط حاکمان و مردم آن دیار با ایران در عرصه­های مختلف فرهنگی، مذهبی، فکری و اقتصادی را برای مخاطبان خود فراهم آورد. منابع اصلی تحقیق و پژوهش وی را اسناد مربوط به قسمت عهد عثمانی آرشیو نخست­وزیری دولت ترکیه و همچنین، قسمت عهد قاجار آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران تشکیل داده است.

Book index

Page

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
8*1=? Captcha