A CURSORY GLANCE AT THE THEORY OF WILAYAT AL-FAQIH

شناسنامه  book

برچسب ها

فهرست کتاب

Wilāyat al-Faqīh: Exigency and Presuppositions 0
The importance of discussing wilāyat al-faqīhpres 0
1. The need for government 0
The Relationship between Religion and Politics 0
Secularism 0
The Role of the People in the Islamic Government 0
Acceptability [maqbūliyyah] 0
The role of the people in the Islamic government 0
1. The period of the presence of the Infallible Imāms (‘a) 0
Arguments for Wilāyat al-Faqīh 0
Ontological guardianship [wilāyat at-takwīniyyah] and legislative guardianship [wilāyat at-tashrī‘iyyah] 0
Intellectual proofs 0
The first intellectual proof 0
The Concept of Absolute Guardianship of the Jurist [Wilāyat al-Faqīh al-Muṭlaqah] 0
“Absolute Guardianship” 0
The Assembly of Experts and Wilāyat al-Faqīh 0
Why the Assembly of Experts? 0
Index 117

صفحه

First Pages
بسم الله الرحمن الرحیم

In the Name of Allah,
the All-beneficent, the All-merciful

صفحه

جستجو

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
9*6=? Güvenlik Kodu