Meclis Haber

 • Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterliğinin Katılımcıların Sertifikası Hakkında Önemli Duyurusu

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterliğinin Katılımcıların Sertifikası Hakkında Önemli Duyurusu

  - Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreteri bir bildiri yayınlayarak konferansla irtibatlı, kabul edilen ve seçilen eser sahiplerinin ve keza makale sunumu yapanların sertifikalarının hazırlandığını duyurdu.

  Sekreterliğin yayınladığı bildirinin metni şöyledir:

   

  75608eaaf31e096048a39eeca391b90b_952.jpg

   

  Uluslararası Hz. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına Katılarak bu ilmi ve kültürel gelişmeye zenginlik bahşeden katılımcılara teşekkürlerimizi sunmakla birlikte saygı değer üstatlar, makale yazarları ve konferansla işbirliği yapan merkezlerin konferansla irtibatlı, kabul edilen ve seçilen eser sahiplerinin ve keza makale sunumu yapanların sertifikalarının hazırlandığını bilgilerine sunarız.

  Hatırlatılan eser sahiplerinin Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliğine bizzat müracaat ederek (Adres: Kum, İbtidayi Bulvari Cumhuriyi İslami, Nebşi Kuçeyi Seşum, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Tabakayi Sevvum) sertifikalarını alabilirler.

  Uluslararası Hz. Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterliği

  2021

   

 • Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Kazımeyn’de Kutsal Türbelerin Yapılandırılma Projelerini Yakından Takip Etti

  Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Kazımeyn’de Kutsal Türbelerin Yapılandırılma Projelerini Yakından Takip Etti

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ve eşliğindeki Kurultay heyeti Kazımeyn’de Kutsal Türbelerin Yapılandırılma Projelerini yakından takip ettiler. Bu programda her birisi 2200 metre kara olmak üzere iki şebistan, 12500 metre asli sahnın taş işçiliği, iki kutsal türbe kümbetinin altın işçiliği ve yapım aşamasında olan yaklaşık 7 bin metre kare İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) sahnı projesi yakından izlendi. Hatırlatılması gerekir ki Kutsal Haremlerin Yapılandırılması Merkezi 2004 yılında İmam Musa Kazım (a.s) ve İmam Cevad’ın (a.s) Haremi Şeriflerinde faal olmuş ve pek çok hizmetlere kaynaklık etmiştir.

 • Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Merceiyet ve Dünya Şiaları Arasında Köprüdür / Kerbelayi: İmam Hüseyin’in (a.s) Kutsal Haremi İdari İşleri Müdürlüğü Ehlibeyt (a.s) Mirasının Yayılması İçin Kurultayla İşbirliği Yapmaya Hazırdır

  Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Merceiyet ve Dünya Şiaları Arasında Köprüdür / Kerbelayi: İmam Hüseyin’in (a.s) Kutsal Haremi İdari İşleri Müdürlüğü Ehlibeyt (a.s) Mirasının Yayılması İçin Kurultayla İşbirliği Yapmaya Hazırdır

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani yaptığı Irak ziyaretinde Ayetullah Sistani ve İmam Hüseyin’in (a.s) Kutsal Haremi İdari İşleri Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abdul Mehdi Kerbelayi ile bir araya geldi.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Merceiyet ve Dünya Şiaları Arasında Köprüdür

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bu görüşmede Kurultayın eğilim ve yönelimine değinerek şunları dile getirdi: Biz Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına ulusal sahada merceiyet söyleminin taşınması için dünyada mevcut kapasiteden yararlanılması doğrultusunda merceiyetle Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında aracı ve irtibat olarak bakıyoruz. Bu Kurultay hedefini gerçekleştirmesi için üniversite ve başka vesileler gibi araç ve gereçlerin tamama yer vermiştir.

  Bu gün Korana koşullarıyla yüz yüzeyiz ve bu koşullar olmasaydı bile sanal aleme öze bir dikkat göstermemiz gerekirdi. Sanal alem için çeşitli programlarımız mevcuttur ve bunlardan bir tanesi 42 dilde tebliğe yönelik portaldir. Bu portalde çeşitli dillerde tefsir, kelam, hadis, fıkıh ve hukuk gibi her kes tarafından rahatlıkla ulaşılacak konular bir araya getirilmiştir.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gerçekleşmesini takip ettiği en önemli hedeflerinden birisi sömürü ve istikbar güçleri karşısında akılcılık, maneviyat, adalet ve direniş akımının oluşturulmasıdır. Bu kurultay İslam ve Şiilik adına gerçekleşen ifrat ve tefrit karşısında meselelerin insanların anlayacağı şekilde onlara dengeli şekilde taşınmasını hedeflemektedir ki bu, büyük ve zor bir iştir.

  Masum İmamlardan altı tanesi Irak’ta defnedilmiş ve Necef ilim havzası da geniş bir kapasiteye sahiptir. Biz merceiyetle irtibat oluşturup Şia kültüründe merceiyetin çağrısını başkalarına ulaştırmakla sorumluyuz. Sorbonne’da 11 yıl boyunca diğer dinlerden bilginlerle diyalog kurdum ve bu diyalogların sonucu olarak yayına hazır 500 sayfalık bir kitap çıktı. Diyalog sanatına aşina olan Ayetullah Sistani’nin Papa ile görüşmesi bence değerli bir görüşmeydi, özellikle bu görüşmede ortaya koyduğu pozisyonlar bizim için bir onurdur.

  Necef-i Eşref’in kapasitesinden yararlanılmalı ve orada sınıflar ve eğitim alanları oluşturulmalı ve eğitim çalışmaları ve eğitime teşvik edilme konuları ciddiye alınmalıdır. Bu alanda işbirliğine hazırız.

  İmam Hüseyin’in (a.s) Kutsal Hareminin İdari İşleri birimiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı arasındaki ortak işbirliği anlaşmasının yenilenmesi ve her iki tarafın ortak çalışması için yeni atmosferin oluşturulması çok iyi olur. Biz, birbirimizin yayında yer alarak Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılmasında bu kapasiteden yararlanmak için ihlasla buraya geldik.

   

 • Ramazani: İçinde Bulunduğumuz Dönem, İslam'ı Tanıtmak İçin Altın Bir Fırsattır / Halid Molla: İran İslam İnkılabının Bekasının Sırrı İmam Humeyni’nin (r.a) Doğruluğudur

  Ramazani: İçinde Bulunduğumuz Dönem, İslam'ı Tanıtmak İçin Altın Bir Fırsattır / Halid Molla: İran İslam İnkılabının Bekasının Sırrı İmam Humeyni’nin (r.a) Doğruluğudur

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Irak ziyaretinde Irak Alimleri Cemaati Başkanı Şeyh Halid Abdülvehhab’la görüştü.

  İçinde Bulunduğumuz Dönem, İslam'ı Tanıtmak İçin Altın Bir Fırsattır

  Ayetullah Ramazani bu görüşmede alimlerin rolüne değinerek şunları dile getirdi: Tarih boyunca her zaman alimler seçkin bir rol ifa etmişti ve bu gün içinde olduğumuz uluslararası koşulların dikkate alınmasıyla hiç kuşkusuz alimlerin varlığı son derece önemli ve zorunludur.

  Ben İmam Humeyni’nin (r.a) Necef-i Eşref’teki evinde yaptığım konuşmada Bakara suresinin 143. ayetine değindim. Bu ayette şöyle buyrulmaktadır: “Böylece sizi orta bir ümmet yaptık.” Bu ayet alimlerin rolüne işaret etmektedir. Ehlisünnet alimleri bu ayetin tefsirinde orta ümmeti ifrat ve tefrit etmeksizin orta yol ümmeti şeklinde mana etmişlerdir. Elbette Allame Tabatabai ve üstadımız Allame Cevad Amuli, Allame Tabatabai’ye tabi olarak ayeti başka bir şekilde tefsir etmişlerdir. Allame Cevad Amuli şöyle buyurmaktadır: İslam ümmeti orta ve vasat bir ümmettir ki bu konuda başka ayet ve rivayetlerden yararlanılmalıdır. Ayet şuna işaret ediyor: Peygamber Ekrem (s.a.a) yaratıcıyla yaratılan arasında bir aracı olduğu gibi aynı zamanda ilahi peygamber unvanıyla vahyi alıp beşeriyete intikal ettiriyordu. Ne var ki Peygamber Ekrem’den (s.a.a) sonra peygamberle beşer arasındaki vasıta ve aracı alimlerdir.

  Vasat ümmet alimler olup alimler Allah ile mahluk arasında orta yol rolünü üstlenen kimselerdir ve alimlerin buradaki rolü çok seçkindir. “Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şâhid olasınız. Elçi de size şâhid olsun.” ayeti esasınca alimler bu ilmi alırlar ve tıpkı Peygamber (s.a.a) gibi ki: hakkında “Peygamberin de size tanık olması…”, buyrulmuştur, halka şahit olurlar. Merhum Allame Tabatabai burada şahitten kastın örnek ve model olduğunu söyler. Alimler Müslüman toplumu için örnek ve model rolünü ifa ederler ve keza alimler ilahi nebilerin hakiki varisleridir.

  İster Ehlisünnet olsun ister Şia olsun İslam alimleri halka yol göstermede çözümsel role sahiptir. İslam alimleri etkili olmak istiyorlarsa dinde fakihlikle maneviyatı bir arada bulundurmalı ve dinde fakih olmalıdırlar. Dinde fakihlik sadece usul ve fıkıh değildir, daha ötesi akait, düşünsel ve ahlaki konular ve hüküm ve fıkıh konular gibi dini maarifle alakalı ilimlerin tamamını kapsar. Keza alimler manevi suluka sahip olmaları gerekir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “Şeriat sözler, tarikat fiiller ve hakikat hallerdir.”

  Şeriat, tarikat ve hakikatin bir araya getirilmesi önemlidir ve bunun en bariz örneği İmam Humeyni’ydi (r.a). İmam Humeyni (r.a) hem fakihti hem hekimdi ve hem de ilahi ahlakla ahlaklanmıştı, kendisinde hakikatler bütününü bir araya getirmişti ve insanlık aleminde karizmatik bir şahsiyet olmayı başarmıştı. Bunun için Mesihi alimlerin bazıları İmam Humeyni (r.a) hakkında “İmam Humeyni Mesihi kanıyla bizi ihya etti ve İslam dini onun çaba ve gayretleri yeniden ihya edildi.” Günümüz alimlerinin hidayetteki vazifesi İmam Humeyni’nin (r.a) bereketiyle her geçen gün biraz daha seçkin hale gelmektedir.

  Tehlikelerden birisi Sekuler bakış açısının Şia ve Ehlisünnet alimleri arasına girme imkanıdır ki elbette girmiştir ve bu, günümüz toplumunun en büyük tehlikelerinden birisidir. Hatta bir takım kimseler Kur’an’ın özellikle direniş konusundaki bazı ayetlerini hazfetmeye çalışmışlardır ve bu, hem batıda ve hem de bazı Müslüman aydın kimseler aracılığıyla halen yapılmaktadır.

  İslam'ı tanıtmak için bizim hiçbir zaman sahip olmadığımız altın bir fırsat doğmuştur ve bu mesele alimlerin görevini daha da ağırlaştırıyor. Şehit Müderris şöyle diyor: Diyanetimiz siyasetin aynısı ve siyasetimiz diyanetimizin aynısıdır.” Ne var ki Ayetullah Cevad Amuli bu sözün analizinde şöyle der: İmam Humeyni’n (r.a) mektebinde şöyledir: Şeriatımız siyasetin aynısı ve siyasetimiz şeriatın aynısıdır; tarikatımız siyasetin aynısı ve siyasetimiz tarikatın aynısıdır; siyasetimiz hakikatin aynısıdır ve hakikatimiz siyasetin aynısıdır.

  İslam İnkılap Rehberi şöyle buyurmuşlardır: Tarihin dönüm noktasında ve özel koşullardayız. Dikkatli olursak bu koşulları güzelce idare ederiz. Sömürü ve istikbarın karşısında Müslümanlar arasında manevi çok büyük kudret ve iktidarı oluşturabiliriz, bu sebeple sömürü güçleri İmam Humeyni’nin (r.a) İslam’ından çok korkuyor. Bu hususta görevimizi yerine getirmenin peşinde olursak cesaretli olmalıyız.

  Allah Teala’nın bizi: “De ki: Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.  (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra, 80) buyruğunun nesnel örneği karar kılmasını ve “Onlar, Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle, diyenlerdir.” (Furkan, 74) buyruğundaki önderlerden kararlaştırmasını istemeliyiz ki bu, doğrulukla gerçeklik bulacaktır.

  İran İslam İnkılabının Bekasının Sırrı İmam Humeyni’nin (r.a) Doğruluğudur

  Irak Alimleri Cemaati Başkanı Şeyh Halid Abdülvehhab Molla bu görüşmede şunları dile getirdi: Irk Alimler Cemaati İslami vahdeti ilk kez gündeme getiren müesseselerden birisi olup genel anlamda İslami akımları desteklemektedir. Bu müessese hem İmam Humeyni’yi (r.a) savunur ve hem de Şeyh Ahmet Yasin’i savunur.

  İmam Humeyni (r.a) İslam İnkılabının başarıya ulaşmasından önce de zahit ve Müslümanları savunan bir şahsiyetti, ama İslam İnkılabından sonra imkanların tamamı elinde olmasına karşın Allah’a daha da yakınlaştı. İrfani açıdan bu inkılabın bekasının sırrı İmam Humeyni’nin (r.a) Allah’a karşı doğruluğu olup bu doğruluk inkılabın ömrüne ömür kattı.

  Irak’ta masum imamların (a.s) haremi şerifleri, merciiler ve alimlerin varlığına rağmen bu ülkenin gelecekteki İslami akımlara eğilim konusunda çok kaygılıyım. Irak’ta Amerika ve İsrail’in savunduğu akımları görüyoruz. Gençler ve gençlerin bu akımlardan uzaklaştırılması konusunda sorumluyuz. Saddam rejimi döneminde Müslüman alimler idam ediliyordu ve bu rejimin düşmesinden sonra biz alimler özgürlüğümüze ulaştık ve merceiyetin fetvası da Irak’ı korudu. Ama şimdilerde Irak’ta sapmaları görüyoruz ve bu ülkede alimlerin bazıları seküler akıma yakınlaşıp bu akımın diliyle konuşarak dinin siyasetten ayrı olması gerektiğini söylüyorlar.

  Bazıları Irak’ta İran karşıtı slogan attı, halbuki İran İslam İnkılabının başarıya ulaşmasının ilk yıllarında Amerika’nın cinayetleri ve İran’ın hizmetlerini analiz ettiğimizde hangisinin karşısında slogan atmamız gerektiğini göreceğiz.

  İran İslam İnkılabı 42 yıldır ambargoda, ama özellikle bilimsel konular olmak üzere İran’ın çok yönlü geliştiğine şahidiz. İran İslam Cumhuriyetinin gelişmesi sadece insani gücün çaba ve gayreti sebebiyle değil, bunun yanında bu gelişme ve ilerlemeler ilahi lütuftur ve İran İslam Cumhuriyeti İmam Humeyni’nin (r.a) ömrünün ürünüdür.

  İslam İnkılap Rehberi her yünüyle Müslümanları dikkate alıyor. Hamas liderlerinin “Biz İran’ın yardımlarını unutmayacağız” dediğine şahidiz. Bundan önce de Bosna halkı “Biz Ehlisünnetiz, ama İnkılap Rehberinin yardımı olmasaydı başkentimiz düşerdi” dediklerine şahit olduk.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
4+8=? Güvenlik Kodu