Haberler

Ayetullah Ramazani: Ramazan Bayramı İlahi Müjde ve Bağışlanma Günüdür

Ayetullah Ramazani: Ramazan Bayramı İlahi Müjde ve Bağışlanma Günüdür

Perşembe, 13 May 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının otuzuncu bölümünde Ramazan bayramının fıtrata yeniden dönülen bir gün olduğuna değinerek şöyle dedi: Fıtrat insanın elde edeceği güzelliklerdir. İnsan güzelliklere ulaştığı zaman çirkinliklerden nefret eder.

İnsan mübarek Ramazan Ayında latif ve terbiye edilmiş bir ruh elde ederek pek çok hakikatleri derk etmeye hazır hale gelir. Mübarek Ramazan Ayı insana dinginlik kazandırır ve sonuç itibariyle ruh da manevi isteklerine ulaşır.

İnsanın manevi isteklerinin en önemlisi tevhide ulaşmak, Allah’la irtibat kurmak ve hakka tapmak ruhuna ulaşmaktır. İnsan mübarek Ramazan Ayının bereketiyle tevhidi tanımak olan fıtri en önemli şeye ulaşır. Ramazan bayramı tevhit hakikatine yeniden dönmektir ve bu bayram insanı terbiye eder.

Ziyafetullah olarak isimlendirilen ilahi misafirlikte insanların misafiri olmanın aksine yememek ve sakınmak söz konusu edilir ve sonuçta da insanlarda kulluk ruhu güçlenir. İnsan mübarek Ramazan Ayında ilahi desturlara teveccüh ederse en güzel şekliyle manevi gelişime ulaşır.

Allah Teala mübarek Ramazan Ayını kulları için yarışma sahası karar kılmıştır. Bir grup bu ayda güzel amellerle diğer bir grubu geride bırakır ve keza başka bir grup da zarar ederek ümitsizliğe düşer. Ramazan bayramı ilahi müjde ve bağışlanma günüdür.

Müminler bilmelidirler ki Ramazan bayramında oruçların, göz yaşlarının, münacatların, Kadir gecelerinin, Kur’an tilavetlerinin ve güzel işlerin bereketiyle Allah Teala’nın bağışlama kapsamına girerler.

Bazı rivayetlerde Ramazan bayramının kıyamet gününe en benzer gün olduğu yer almıştır. Bir ay kulluktan sonra bayram günü bayram namazı için evinden çıkar kimsenin bu günde kıyameti hatırlaması gerekir. Bir ay oruç tutma, selamete ulaşma, emin bir ruh elde etme, dinginlikle ilahi mukadderata ulaşmanın ardından kulların en güzel bayramı mübarek Ramazan bayramıdır.

Ayetullah Ramazani: Baştan Başa Nur, Rahmet ve Bağışlanma Ayıyla Vedalaşmak Çok Zordur

Ayetullah Ramazani: Baştan Başa Nur, Rahmet ve Bağışlanma Ayıyla Vedalaşmak Çok Zordur

Çarşamba, 12 May 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının yirmi dokuzuncu bölümünde şu açıklamalar üzerinde durdu: Bu ayı çok güzel bir şekilde derk eden kimseler için bu ayla vedalaşmak son derece zordur.

İnsan mübarek Ramazan Ayının hakikatini güzelce derk ederse tüm yılın bu ay gibi olmasını ister. Mübarek Ramazan Ayıyla vedalaşmak ayların en iyisi ve en büyüğüyle vedalaşmaktır ve Allah Teala bu ayda insanın anlarını değerlendirmiştir. Mübarek Ramazan Ayı kulluk etmek ve manevi alanda gelişmek için ayların en iyisidir.

İnsan bu ayda ilahi ziyafetle müşerref olmuş ve ilahi nimetlerle haşir neşir olmuştur. İnsan mübarek Ramazan Ayının sonunda marifetle bu ayla vedalaşmalıdır. Bu ay Allah Teala’nın insana nispetle lütuf ve muhabbet ayıdır. Hüzün dolu bir kalple Allah Teala’dan bu ayın çıkmasıyla bizi günah ve hatalardan çıkarmasını talep edelim.

Allah Teala bir kimse Ramazan Ayının saygınlığını korursa onun saygınlığını ömrü boyunca koruyacağını buyurmuştur. Allah Teala’dan bu aydan yararlanma ve saadete ulaşma başarısını vermesini istiyoruz.

Çoğumuz mübarek Ramazan Ayına yüzeysel bakıyor ve bu ayı doğru bir şekilde idrak edemiyoruz. Oruç ehli olan kimseler bu ayın her gününden haz alırlar. Bu ayın sonunda Allah Teala’dan gelecek yılın Ramazan Ayını derk etme başarısı vermesini istiyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Kabil Seyyidü’ş-Şuheda Mektebinde Terörist Grupların Cinayetini Kınama Bildirisi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Kabil Seyyidü’ş-Şuheda Mektebinde Terörist Grupların Cinayetini Kınama Bildirisi

Pazartesi, 10 May 2021

– Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kabil’de Şeyyidü’ş-Şuheda okulunun önünde 85 kişinin ölümüne, 147 kişinin de yaralanmasına neden olan terörist patlamanın ardından yaptığı açıklamada bu büyük cinayeti kınadı.

Bu bildirinin bazı bölümlerinde şöyle gelmiştir: Bu terörist ve acı verici cinayet, Afganistan'ı güvensiz göstermeye yönelik çaresiz bir girişim ve aynı zamanda tekfiri gruplarının gericiliğinin, ahmaklığının ve vahşiliğinin bir örneğidir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Bildirisinin Tam Metni:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

“Kim, bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.” Maide, 32

Bir kez daha Tekfiri teröristlerinin ve Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik düşmanlarının elleri, Deşti Berçi’deki Seyyidü’ş-Şuheda (a.s)) okulunun mazlum ve savunmasız öğrencilerinin kanıyla bulandı.

Ramazan ayı boyunca onlarca oruçlu ve masum kızın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan bu acı verici terör eylemi, Afganistan’ı güvensiz kılmaya yönelik sonuçsuz bir girişim olmanın yanı sıra aynı zamanda tekfiri gruplarının gericiliğinin, ahmaklığının ve vahşiliğinin bir örneğidir.

Müslümanların tamamının tertemiz İslam’ın akli ve ahlaki tefsirini sunması ve zulümle savaşan bir din olduğunu ortaya koyması ve bağnazlık ve huşunetin karşısında dikilmesi bu gün her zamankinden daha da farzdır. Keza Şia ve Ehlisünnet alimleri başta olmak üzere dünya özgür insanlarının tamamından böylesi hadiselere karşı ciddi konum almaları ve İslam mezheplerine tabi olanların tamamına yapılan terörist grupların cinayetlerinin aleyhinde nefretlerini bildirmelerini bekliyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu beşeri büyük cinayeti şiddetle kınıyor ve şehitlerin muhterem aileleri ve dost millet ve kardeş ülke Afganistan İslam Cumhuriyetine başsağlığı dilemenin yanında bu hadise şehitleri için ilahi rahmet ve bağışlanma diliyor ve keza yaralılar için ilahi dergahtan acil şifa ve aileleri için Allah Teala’dan sabır ve ödül talep ediyor.

Kurultay ayrıca bir kez daha böylesi hadiselere şahit olmamak için Afganistan Hükümeti'nin değerli yetkililerinden ısrarla bu acı verici hadiseyi takip edip faillerine kesin tavır göstermesini istemektedir.

Ayetullah Ramazani: Kalp Huzuru Duanın Kabul Edilmesi Şartlarındandır / Sorumlular Mübarek Hadiselerin Gerçekleştirilmesi İçin Gayret Etmelidir

Ayetullah Ramazani: Kalp Huzuru Duanın Kabul Edilmesi Şartlarındandır / Sorumlular Mübarek Hadiselerin Gerçekleştirilmesi İçin Gayret Etmelidir

Perşembe, 06 May 2021

2021.05.05 tarihinde Reşt ilçesi İslami Azad Üniversitesi yanındaki kayıp isimli şehitlerin mübarek mezarı başında Reşt İlçesi Eimmeyi Ethar’a (a.s) Tevessül Edenler Heyetinin gayretleriyle düzenlenen Mübarek Ramazan Ayının yirmi üçüncü Kadir gecesinin ihyasında Ayetullah Rıza Ramazani şu noktalara değindi: Allah Teala’nın dergahında bağışlanma istemek en azından Kadir gecelerinde kabul edilen dualar arasındadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri insanın her zaman tövbe etmeye hazır olması gerektiğini ve Allah Teala’nın tövbeyi kabul edeceğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanın bizzat kendisi tekrar dönme yolunu kapatmaması gerekir.

İnsan Kadir gecesinde kendini geliştirme ve bakış açısı arttırma peşinde olmalıdır. Kadir gecesi dua okuma ve bağışlanma dilenme gecesidir. Dua, nebiler ve müminlerin silahıdır ve insan böyle bir nimetten nasiplenmelidir. İnsan Allah Teala’dan maddi rızık istemenin yanında manevi rızık da talep etmelidir. Allah’a dua edenin marifete ulaşması, elinden tutulması, fedakar birisi olması ve çaba ehli olmasını istemesi, manevi rızkın istenmesi kapsamındadır.

Bizlerden çirkinlik ve kötülüklerin giderilip ilahi sıfat ve faziletlerle donanmamız için bu gecelerde dua etmeliyiz. Allah’la konuşmak son derece nefistir ve insanın varlığını baştan başa muhabbetle doldurur. İnsanın tüm varlığını terbiye edip yetiştireceği şekilde dua etmesi gerekir. Duanın ilk adabı dua ehlinin nişanelerinden olan marifettir. Amel insanda duanın kabul edilmesine sebep olan bir edeptir. Günah ve zulüm duanın kabul edilmesinin engellerindendir. Gizli dua, ilahi isimlerin söylenilmesi, aracı karar kılınması ve kunut tutarken, ezan okunurken ve Kadir geceleri gibi özel saatlerde dua etmek son derece etkilidir. Allah’la sadakat diliyle konuşmalıyız. Zorluk ve sıkıntıların zorluğu oranında duanın kabul edilmesi ihtimalini de arttırır.

İslami hükümete bir sorumlu için önemli olan hakkı gözetmesi, ödün vermemesi, siyasette doğru olması ve adalet ekseninde olmasıdır. Siyasi sistemde yer alan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin halka ciddi eğilimleri olması gerekir. Halk temel rükünlerdendir ve başka bir söylemle veli nimettir ve sorumlular halkın aracılığıyla iş başına gelmişlerdir.

İslam’da siyasi sistem, velayeti fakih ve muhabbet üzerine kuruludur. Sorumluların tamamı halka karşı saygı ve muhabbet göstermeyi dikkate almalıdır. Velayet muhabbetle birlikte işlerin idare edilmesi anlamına gelir. Hz. İmam Ali (a.s) sorumluların halkı canı gönülden sevmesini tavsiye etmiştir. Peygamber ve İmam’ın gözünde halk konusu gelişim sebeplerindendir.

Bir arif Allah Teala ile irtibatında en yüksek seviyeye ulaşsa, ama halka hiçbir yardımı dokunmazsa bu iş övülecek bir şey değildir. Bir hakimin bir günlük adaleti bir arifin bin yıllık ibadetine tercih edilmiştir. İnsan halk içinde yer almazsa gelişim açısından kemale ulaşamaz. Halk içinde yer almak onları sevip saymanın eşliğinde olmalıdır.

Her alanda sorumluluk ve idarecilikte halka saygı olmalıdır. Geneli kapsayacak şekilde halkın memnuniyeti celp edilmelidir. Emirü’l-Müminin’in (a.s) buyruğu esasınca halkın bazı özel tabakası sürekli memnun değildir. Bununla birlikte halkın çoğu en azıyla bile razı olurlar, dolayısıyla onların memnuniyeti kazanılmalıdır. Halkın sadakati  bir sorumlunun karizmatik şahsiyeti üzerinde rol oynayabilir. Maalesef bazıları yaptıkları çok küçük işlerin karşısında bile halktan teşekkür beklemektedir. Mesul başkaları için yaptığı işleri küçük saymalı ve bu işlerde acele etmemelidir.

Halka yapılan işler için minnet bırakmak bu işler karşısında alınacak güzel ödülün batıl olmasına sebep olur. Halk için bir şey yapamayan kimse halka şefkatli davranmalı ve devamında özür dilemelidir. İnsan bir söz verirde verdiği söze aykırı davranırsa bu iş hem Allah’ın gazabı ve hem de halkın gazabını akabinde getirecektir. Bu gün İslam toplumunun çoğunluğunun sahada yer alması gerekir. İmam Humeyni (r.a) ve İslam İnkılabının Rehberinin bakışı esasınca halkın çoğunluğunun sahada yer alması uluslararası alanda toplum ve İslam sisteminin kaç sayısını arttıracaktır. Sorumlular hizmet göstermeli ve mübarek gelişmeler için gayret etmelidir.

Halkımız Korana döneminde mümince yardımlarında, sel mahrumlarına yardımlarında ve keza deprem mahsurlularına yardımlarında kendilerini göstermiştir. Hepimizin halkın sorunlarını halletme peşinde olmamız ve çeşitli alanlarda halkın etkin katılımına şahit olmamız gerekir.

Düşmanlar İslam’a ve İslam İnkılap Rehberine darbe vurma doğrultusunda çaba göstermektedir. Düşmana karşı koyulması ve halkın sorunlarının halledilmesinde fedakarlığa ihtiyacımız vardır. İslam İnkılap Rehberi çok temiz bir aile yapısına sahiptir ve inkılap ve sistem kanalında çocuklarını yetiştirmiştir.

 

 

Ayetullah Ramazani: Hz. Ali (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Yetiştirdiği Bir Mucizedir

Ayetullah Ramazani: Hz. Ali (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Yetiştirdiği Bir Mucizedir

Çarşamba, 05 May 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının yirmi ikinci bölümünde Hz. Ali’nin (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yetiştirdiği bir mucize olduğuna işaretle şu açıklamada bulundu: Peygamber Ekrem’in (s.a.a) sözsel mucizesi Kur’an-ı Kerim ve terbiye mucizesi kuşatıcı ve kamil bir şahsiyet unvanda Emirü’l-Müminin’dir (a.s).

İmam Ali (a.s) beşeriyetin ölçü, inanç, kabul ve amelidir. Bu konu çeşitli rivayet ve hadislerde açıklanmıştır. Bizim amellerimiz Hz. Ali’nin (a.s) amelleriyle ölçülür. Bu amelin ölçümünde bizler sınıfta kalmanın ötesinde imtihanı kaybedeceğiz. Bizim düşünce ve amelimizle Emirü’l-Müminin’in (a.s) tefekkür ve ameli arasındaki mesafe son derece fazladır.

İmam Ali’nin (a.s) sadece amel ve tefekkürü hatta varlıksal ve şahsiyet boyutunun bir kısmının tanınması bile bizim için imkansızdır. Bazı rivayetlerde  cin ve insanların amelinin terazinin bir kefesine ve Emirü’l-Müminin’in (a.s) amelinin de terazinin diğer kefesine konulduğu zaman Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) amelinin daha ağır basacağı gelmiştir.

Pek çok yerde Hz. Ali’nin (s.a) sıfatlarına işret edilmiştir, ama bununla yetinmemek gerekir ve bizim amel ve davranışımızın da Emirü’l-Müminin’in (a.s) amel ve davranışıyla uygun olması gerekir. Toplumu ıslah etmek istiyorsak el ele verip Allah Teala’nın desturlarını ciddiye almalıyız. Bu yolda iffeti, sapasağlam durmayı ve işlerimizde azimli olmayı tüm boyutlarıyla takip etmeliyiz.

İmam Musa Sadr günümüz asrında Emirü’l-Müminin’in (a.s) tanınması konusunda tekit etmiştir. Hz. Ali’nin (a.s) pratik hayatının göz önünde bulundurulması gelişmiş ve sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına sebep olur. Bu gün bizim sorumluluğumuz kendi davranış ve amelimizle Emirü’l-Müminin’i (a.s) dünyaya tanıtmaktır.

İmam Ali (a.s) yetimlere şefkat göstermek, komşuları gözetmek, ilahi hükümlere uymak ve Kur’an-ı Kerim konularına tekit ederek bunlara büyük bir özen göstermiştir. Peygamber Ekrem’den (s.a.a) sonra İslam ümmetine şefkatle yaklaşımı İmam Ali (a.s) göstermiştir. Mübarek Ramazan Ayının çeşitli dualarında Allah Teala’dan ahdimize sadık kalmayı ve hidayet yolunu kat etmek için davranış açısından başarı vermesini istiyoruz.

Ayetullah Ramazani: Mübarek Ramazan Ayı Hasta Kalplerin Tedavi Ayıdır

Ayetullah Ramazani: Mübarek Ramazan Ayı Hasta Kalplerin Tedavi Ayıdır

Salı, 04 May 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının yirmi birinci bölümünde şu açıklamalara yer verdi: Mübarek Ramazan Ayının çeşitli dualarında Allah Teala’dan kalbin nurani olmasını istemekteyiz.

Ahlak, sulûk ve irfan alanında çok önemli konulardan birisi olan kalp üzerinde önemle durulmuştur. Keza kalp aynı zamanda algı ve derkin merkezidir. İnsanın elde ettiği latif ve şuhudi tanıma, kalp vesilesiyle gerçekleşir, dolayısıyla kalbimizi gözetmeliyiz. Hakiki imanın yeri kalptir ve kalpten kasıt cisimsel bir varlık değildir.

Ayet ve rivayetlerde iman dinginliğine tekit konusu yapılan yer kalptir. Kalp beşeri duyusallık merkezi unvanında tanıtılmıştır. Keza kalp için dil hazinesi söylemi de kullanılmıştır. Bedeni kalp yönlendirir ve bedene kılavuzluk edip yönetir. Kalp insanın desturlar merkezidir. Kalp sağlıklı korunduğu zaman Allah Teala’nın nidasına cevap verebilir.

Önemli olan insanın kalbini sağlıklı tutmasıdır. Kalbin sağlıklı şekilde korunması beden sağlığının korunması kadar önem içerir. Kalp son derece zariftir ve rahatlıkla idrak, nuraniyet ve hikmet çeşmelerinin merkezini kaybedebilir. Ayetlerde mutmain kalp, hasta kalp, mühürlenen kalp, katı kalp ve ölü kalbe işaret edilmiştir. Mütekebbir ve zorba bir kalp kendi kabiliyetini elden verir. Katı bir kalp tıpkı taş gibidir ve hatta taştan da katıdır.

Ölü bir kalp fayda elde etme özelliğini kaybeder ve tedavi edilmesi gerekir. Allah’ı hatırlamakla kalbimizi derman etmemiz gerekir. Ölümü hatırlamak, ilim ve marifet ehliyle oturup kalkmak, vaz ve nasihat dinlemek, yoksulları doyurmak, yetimlere şefkat göstermek ve sakınmak kalbin tedavi edilmesinin mümkün olduğu konular arasındadır.

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak” Adlı Kitap Svahili Dininde Yayınlandı

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak” Adlı Kitap Svahili Dininde Yayınlandı

Pazartesi, 03 May 2021

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak (Asli adı: Alı (A.S.) Nı Kıpmo Cha Ukwelı Na Hakı” adlı kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları aracılığıyla Svahili diline tercüme edilip yayınlandı.

Bu değerli eserin yazarı Sayın Şeyh Muhammed Güzel El-Âmedi olup yazar bu kitapta Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) imameti, hilafeti, faziletleri ve şahsiyetine yer vermiştir. Sayın yazar bu kitabında İmam Ali (a.s) hakkında Şia ve Ehlisünnetin çeşitli hadis ve rivayetlerine istinat etmiştir.

Sayın Abdülmacit Nasır bu eseri Arapçadan (Arapça adı: Ali –a.s-; Mizanü’l-Hak” Svahili diline tercüme etmiştir.

Kitabın ISBN numarası: 978-964-529937-6

Yayınlanma tarihi: 2020

Sayfa sayısı: 792

“Ali (a.s); Mizanu’l-Hak” adlı bu kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliğinin çabalarıyla tercüme edilmiş ve Kurultay Yayınları aracılığıyla yayınlanmıştır.

 

3617eb9c78b8b5067ba523ac20caf543_924.jpg

 

Şeyh Muhammed Güzel El-Âmedi 1968 yılında doğmuş ve Türkiye müstebsirlerindendir (müstebsir sonradan Ehlibeyt (a.s) mektebiyle tanışan anlamındadır). “El-Heczetu ile’s-Sakaleyn” ve “İle’l-Vahdeti ve’l-Hakika” adlı eserler de bu yazarın çalışmaları arasındadır.

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve dünya çapında Kurultayla alakalı müesseseler şimdiye kadar yaklaşık 60 dilde 2000 unvandan fazla kitap yayınlamıştır.

 “Kurultay Dijital Kütüphane Eserleri” nin bazılarına ulaşmak için burayı tıklayınız

Norveç Dilinde “Kur’an’ın Tahriften Korunması” Kitabı Yayınlandı

Norveç Dilinde “Kur’an’ın Tahriften Korunması” Kitabı Yayınlandı

Pazar, 02 May 2021

– “Kur’an’ın Tahriften Korunması” (Norveç dilinde kitabın adı: Koranens Immunıtet Mot Forvrengıng) adlı kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları aracılığıyla Norveç dilinde yayınlandı.

 “Ehlibeyt (a.s) Mektebinde (Arapçası: Fi Rihabi Ehlilbeyt –a.s” adlı bu kitap 40 ciltten fazla olup Teşeyyü mezhebine getirilen önemli şüphelere cevap vermektedir.

Mezkur isimli bu cildin yazarları Sayın Seyit Abdürrahim Musevi ve Sayın Ebu’l Fazl İslami’dir ve Sayın Ali El-Hakim de bu eseri Norveç diline tercüme etmiştir.

“Kur’an’ın Tahriften Korunması” adlı bu kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliğinin çabalarıyla tedvin edilmiş ve Kurultay Yayınları aracılığıyla yayınlanmıştır.

Kitabın ISBN numarası: 978-964-529-539-2

Yayın tarihi: 2020

Sayfa sayısı: 92

 

891c037738a83022587f1e07c88bd4fe_174.jpg

 

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve dünya çapında Kurultayla alakalı müesseseler şimdiye kadar yaklaşık 60 dilde 2000 unvandan fazla kitap yayınlamıştır.

 “Kurultay Dijital Kütüphane Eserleri” nin bazılarına ulaşmak için burayı tıklayınız.

[12 3 4 5  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
8+5=? Güvenlik Kodu