Genel Sekreter Haberleri

Ayetullah Ramazani: Helal Rızık Kazanmak Bir Çeşit İbadettir / İlahi Ayetler Hakkında Tefekkür Etmek İbadetin Hakikatidir

Ayetullah Ramazani: Helal Rızık Kazanmak Bir Çeşit İbadettir / İlahi Ayetler Hakkında Tefekkür Etmek İbadetin Hakikatidir

Cumartesi, 01 May 2021

 Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on sekizinci bölümünde şunlara yer verdi: Mübarek Ramazan Ayının çeşitli dualarında oruç tutan kimselerin Allah Teala’dan isteklerinden birisi ibadet başarısı vermesidir.

Genel anlamıyla ibadet insanı Allah’a kulluk yolunda karar kılan her şeyi kapsar. Bizler insanı kulluk yolunda yardım edecek her türlü fiillerimizi ibadet sayabiliriz. Tefekkür en önemli ibadetlerden birisidir ve Emirü’l-Müminin’in (a.s) buyurduğu gibi hiçbir ibadet tefekkür gibi değildir.

İlahi ayetler hakkında düşünmek ibadetin hakikatidir ve ihlaslı kimselerin ibadeti tefekkürdür. Tefekkür namaz, oruç, hac ve … gibi ibadetlerin yerine getirilmemesi anlamında değildir, zira bunların tamamı kendi yerinde ilahi farzlardandır.

İnsan sulûk ve yücelmek istiyor da marifetin en uç noktalarını kat etmek istiyorsa tefekkürün yanında namaz ve orucu da özen göstermelidir. Miraç Hadisinde ibadetin 10 cüzünden dokuz cüzünün helal rızık talep etmek olduğu gelmiştir.

Günlük namazlar gibi ibadetlerin belirli bir saatte yapılmasının sebebi Allah Teala aracılığıyla kulların yetiştirilip terbiye edilmesidir. İbadetlerin en üstünü yaratıcının ilmi karşısında huşu ve tevazudur. İnsanın doğru anlaması ve derk yolunda karar kılması bir çeşit ibadettir. Anlamaktan vazifeleri, kulluğu, yaşamı, irtibat türlerini ve … gibi şeylerin doğru derk edilmesi kastedilmektedir.

İnsanın ihlaslı davranması bir çeşit ibadettir. Buna ek olarak iffetli olmak ve iffeti korumak da ibadetten sayılır. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Şaban Ayının son Cuma gününün hutbesinde Allah’tan sakınmak ve ilahi takva dikkat konusu yapılmıştır.

Ayetullah Ramazani: Emirü’l-Müminin’in (a.s) Hainlere Şiddetli Davranması / Halk Adaletin Tadını Alma Peşindedir

Ayetullah Ramazani: Emirü’l-Müminin’in (a.s) Hainlere Şiddetli Davranması / Halk Adaletin Tadını Alma Peşindedir

Cuma, 30 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on yedinci bölümünde şu açıklamalara yer verdi: İyi ve kötünün tanınması fıtratın bir cüzüdür ve insan akıl ve düşünmekle iyi ve kötüyü tanıyabilir.

Mümin bir kimse yaşamı boyunca iyi amel işlemeli ve amelini korumalıdır. Bunun karşısında da toplum kötülüğü ve çirkinliği terk etmeli ve bunların yansımalarından kaçınmalıdır. Kötü ve çirkinliklerin yansıması ve kötülüklerin işlenmesi toplumu kanalından saptırır ve zarar ve ziyana sebep olur.

Toplumda iki tür insan yaşar: Birinci türü iyilik eden ve hayır sever insanlar ve ikinci türü çirkin işler yapan insanlardır. Sorumluların her iki gruba da önem vermesi ve onları dikkate alması gerekir.

Rivayetlerde aleni infak edilmesi tavsiye edilmiştir. Aleni infak başkalarının hayır işlere ortak olması için bir tür teşviktir. Hayır işlere teşvik etmek kötü ve beğenilmeyen girişimlerde bulunan kimselerin yaptığı bu işlerden sakındırılmasına sebep olur.

İslam’ın hakim olduğu bir toplumda bir sorumlu hangi makam ve mevkide olursa olsun kötü iş yapan ve iyi iş yapanlara bakışı aynı olmamalıdır. Elbette vatandaşlık hak ve hukuku farklıdır, ama fertlere bakışımızın ölçü ve değerler esasınca olması gerekir.

Değersel açıdan mümin ve dini kabulleri olan bir kimseyle hiçbir şekilde Allah’a ve dini ilkelere imanı olmayan kimseler farklıdır. Kötü iş yapan kimseyle iyi iş yapan kimsenin eşit olması, iyi iş yapan kimsenin yaptığı işe yönelmemesi ve kötü iş yapan kimsenin de kendi sapık yolunu sürdürmesine sebep olur.

Emirü’l-Müminin’in (a.s) tavsiyesi esasınca sorumlunun vazifesi, fertlere ameli esasınca davranması ve sürekli iyi işi yapmaya teşvik etmesidir. Sünenü’n-Nebi kitabında Peygamber Ekrem’in (s.a.a) iyi işi ödüllendirip övdüğü ve kötü işi de çirkin bildiği gelmiştir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin söylemiyle: Çocuğun iyi iş yapmaya teşvik edilmesi nasıl o amelin devamına sebep olursa toplumda iyi işler yapanların sürekli hatırlanıp teşvik edilmesi de toplum içinde hayırseverlik ruhunun gelişmesine sebep olur.

Toplumda insanların infaka, başkalarının elinden tutmaya, başkalarına yardım etmeye, yetimleri sevindirmeye, sorunları halletmeye ve fakirliği gidermeye teşvik edilmesi hayır işlerin devamına sebep olur ve hatta vurdum duymaz davranan kimseler bile bu işlere yönelirler.

İmam Ali’nin (a.s) buyurduğu gibi toplumda değerselliğin özel ölçüleri olmalı ve her şahsın zahmet ve işleri de o şahsın değeri ve konumunca ölçülmelidir. Keza bir şahsın konumunun aşağıda olması da onun pek çok gayretlerinin küçük görülmesine sebep olmamalıdır. Bir konuma ulaşan insana nispetle ondan beklenti de çoğalır.

Bir sorumlu hıyanet işlerde gizli memurlarda buna tanıklık ederse bu kimseye çok sert davranılmalıdır. Emirü’l-Müminin (a.s) hainlerin cezalandırılmasını emretmiştir. Hain kimsenin cezası fiziki ceza, ele geçirdiği malların alınması, mezkur şahsın hain olarak tanıtılması ve hükümet sorumluluğundan mahrum edilmesidir.

Hangi makam ve mevkide olursa olsun bir hükümet sorumlusunun hıyaneti tespit edilirse cezaların en şiddetlisiyle cezalandırılmalıdır. Yargı gücü bu önemli işin gerçekleşmesi doğrultusunda hainlere karşı ciddiyetle karşı koymalı ve yargı güvenliği oluşturmalıdır.

İmam Ali (a.s) geceleri sürekli ibadet eden ve meydanlarda yiğitçe savaşan bir şahsiyetti, ne var ki toplumun hakimi olduğu zaman hainlere karşı ciddiyetle davranırdı. Emirü’l-Müminin’in (a.s) ahlaki ve irfani şahsiyetiyle hainlere karşı şiddetli davranmasının çelişen bir tarafı yoktur.

Ayetullah Ramazani: Günümüz Toplumu Hizmet Ulaştırma Hareketine Muhtaçtır

Ayetullah Ramazani: Günümüz Toplumu Hizmet Ulaştırma Hareketine Muhtaçtır

Perşembe, 29 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on altıncı bölümünde Masum İmamların (a.s) en iyi haslet ve özelliklere sahip olduğunu ve onların örnek alınması gerektiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: Şialar Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) takipçisi olmaları hasebiyle iftihar ediyorlar.

İnsan Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) hükümeti içindeki pek çok noktalardan ders alabilir ve bu noktalara teveccüh edebilir. İmam Ali (a.s) toplumun idarecisi unvanıyla halka hizmet eden kimseler hususunda bir takım noktaları açıklamıştır.

Sorumluların kendilerine toplum fertlerinin hizmetçisi olarak bakmaları gerekir. Bu fertler hizmeti bir fırsat bilmeli ve kendi dünya ve ahiretleri için azık biriktirmelidir. Toplum sorumluları için en önemli usullerden birisi hizmet ulaştırmaktır. Mesuller, bu fırsatların kısa olduğunu ve birkaç yıl sonra bu sorumluluğun kendilerinden alınacağını bilmelidir.

Bazen cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, bakanlıklar, valilikler, belediye başkanlıkları ve … gibi makamlar toplumun işleri ve halkın refahının temin edilmesi için faaliyet gösterilen dört yıllık bir fırsat olup bu fırsatın değeri bilinmelidir.

Hz. Emirü’l-Müminin’in (a.s) Cabir’e hitabına değinen Ayetullah Rıza Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Allah Teala Cabir’e pek çok nimet vermiş ve halkta ona yönelmiştir ki bu ilahi bir başarıdır. İmam Ali başka bir yerde şöyle buyurmaktadır: “Nimetlerden Allah için yararlanılırsa, Allah Teala bu nimetleri fert için kalıcı kılar ve doğru istifade edilmezse bu nimet kaybolur gider.” Hizmetin ulaştırılmasına ve insanların hacetlerinin yerine getirilmesine hız kazandırılması da Hz. Ali’nin (a.s) üzerinde durduğu noktalardandır.

Bir sorumlunun dikkat etmesi ve bilmesi gerekir ki halk olmasaydı makamı da olmayacaktı. Yapılan işlerin büyük gösterilmesi beğenilmeyen bir girişim olup işin değerinin düşmesi ve güzelliğinin kaybolmasına sebep olur. Emirü’l-Müminin (a.s) bağışlamanın güzelliği konusunda şöyle buyurmuştur: “Bağışladığın şeyi kendin lezzet alırcasına bağışla.”

Rivayetlerde insanın hacet giderici konumda üç şeyi bulundurması gerektiği açıklanmıştır: Birincisi yaptığı işi küçük bilmeli ve minnet bırakmamalı, ikincisi yaptığı işi gizlemeye çalışmalı ve o işin aşikar olacağını bilmeli ve üçüncüsü hizmette ve başkalarının hacetlerini yerine getirmede çabuk davranmalıdır.

Günümüz toplumu hizmet ulaştırma hareketine muhtaçtır. Toplum sorumlularının itimadın oluşturulup güvenin arttırılması için hizmet ulaştırma bakışına sahip olmaları gerekir. Halkın sorumlulara itimadı oranında bir tür toplumsal ve siyasi güven oluşur. Bu güven ülke içi ve ülke dışında etkili olabilir ve toplumsal bir gücü akabinde getirebilir.

Hizmetin en güzeli yapıldığı zaman kesinlikle düşman ülkeye nüfuz etme sanısına kapılmaz. Yargı gücünün halkın zayi edilmiş hak ve hukukunu alması gerekir. Hırsızlar ve halka hizmette vurdum duymaz davranan kimseler ciddi şekilde takip edilmelidir. Güvenlik, ülke kanunlarına saygı gösteren kimseler ve kendi dini ve kanuni vazifesine amel edenler için söz konusudur. Ümmete ve İran İslam Cumhuriyetinin şehit yetiştiren halkına hıyanet edenler kendilerini güvende hissetmemeli ve yargı gücü onlara tepki göstermelidir. Bu gün icra ve hizmet alanında Mevle’l-Muttakin Ali’nin (a.s) ders ve mesajlarına ihtiyacımız vardır.

Ayetullah Ramazani: İmam Hasan Mücteba (a.s) Minnet Bırakmaksızın Bağışlamanın Örneğidir / Fakirliğin Arındırılması İnfak Kültürünün Oluşturulmasıyla Mümkündür

Ayetullah Ramazani: İmam Hasan Mücteba (a.s) Minnet Bırakmaksızın Bağışlamanın Örneğidir / Fakirliğin Arındırılması İnfak Kültürünün Oluşturulmasıyla Mümkündür

Perşembe, 29 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on beşinci bölümünde İslam’da infakın felsefesine değinerek şöyle dedi: İnsanın kendi malını başkalarına verme anlamındaki infakın getirilerinden birisi toplumdaki çıkmazların halledilmesidir.

Fakirliğin toplumun çıkmazlarından birisi olup hırsızlık, insan öldürmek ve … gibi toplumsal zararları akabinde getireceğine işaret eden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konu hakkında şunlara değindi: Allah Teala fakirliğin kökünden kazınması için varlıklı kimselere kendi mallarından humus, zekat, vergi, sadaka ve … gibi kalıplarda fakirlere vermelerini emretmiştir.

Maalesef toplumsal tabakalar fakirlik başta olmak üzere pek çok sorunlara sebep olmuştur. Herkesin kendi sorumluluğuna amel etmesi ve bu sorunun giderilmesi doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim de çeşitli ayetlerde Allah yolunda infak hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Başka bir tabirle Kur’an’da infakın terk edilmesiyle kendinizi helak etmeyin buyrulmuştur.

Keza infak toplumsal felaketin önünü alır. İnfak kemale ulaşma sebebi olup malı arttırır. Aynı şekilde infak insanın kendinde maddi işlere bağlanmama ruhunu doğurur. İnfak insanda varlık ve bağışlama ruhunun güçlendirilmesine sebep olur.

İnfak, fakirliğin giderilmesine ek olarak insanda bir tür ruhi yücelme icat eder. İmam Hasan Mücteba (a.s) infak konusunda örnektir ve sürekli kendi malını minnet altında bırakmaksızın bağışlamıştır. İmam Hasan Mücteba (a.s) kendi malını infak etmekle Allah ile muamele etmiş ve bu övülen özelliğiyle Kerimeyi Ehlibeyt (a.s) lakabını almıştır. Hepimizin infak, sadaka ve bağışlamada Masum İmamları (a.s) örnek alması gerekir.

Ayetullah Ramazani: Kulluk İçerikli Amellerde İhlasın Zorunluluğu / Kendi Amelini Tartan Kimse Kâr Etmiştir

Ayetullah Ramazani: Kulluk İçerikli Amellerde İhlasın Zorunluluğu / Kendi Amelini Tartan Kimse Kâr Etmiştir

Çarşamba, 28 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on dördüncü bölümünde insanların yaşam boyunca sallantılarına işaret ederek bu sallantıların hesap edilmesinin insanın daha çok kendine dikkat etmesine sebep olacağını söyledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ayet ve rivayetlerde “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz” ifadesinin geldiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi amelini doğru dürüst ölçüp tartan kimse kuşkusuz kâr eder.

Mübarek Ramazan Ayının dualarında özel bir edebiyatla Allah Teala’dan bizleri işlediğimiz hatalara nispetle hesaba çekmemesini talep ediyoruz. Ramazan Ayının on dördüncü duasında Allah Teala’dan haysiyet ve izzetimizi korumasını ve kimsenin olmadığı ortamda işlediğimiz hataları bağışlamasını istiyoruz.

Başkalarına karşı amel ve davranışlarımıza sürekli dikkat etmeliyiz. Bir cümleyle ailemizi kaygılandırmamaya veya iki aile arasında ihtilaf çıkartmamaya özen göstermeliyiz. Bazen bakışlarımız çok acıdır ve işitmememiz gereken şeyleri işitiyoruz ki bu alanlarda dikkat etmemiz gerekir. Bazen bir kimsenin bir mecliste yer alması o meclise zarar ulaşmasına sebep olmaktadır. Maalesef bazı kimseler istedikleri her şeyi dile getiriyor ve bu yaptıklarıyla insanları asli yoldan çıkartmak istiyorlar.

Mübarek Ramazan Ayı Allah Teala’dan her yönüyle bağışlanma ve af dileme zeminini hazırlar. Dikkat edilmesi gerekir ki Allah Teala’nın bağışlaması kul hakkını kapsamaz ve bu hak için kuldan helallik talep etmeliyiz. İnsanın namaz, oruç ve hayır amellerinde ihlaslı olması gerekir.

Ayetullah Ramazani: Mübarek Ramazan Ayı İnsanın Güzel Ahlakla Donanma Fırsatıdır

Ayetullah Ramazani: Mübarek Ramazan Ayı İnsanın Güzel Ahlakla Donanma Fırsatıdır

Salı, 27 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on üçüncü bölümünde şunlara yer verdi: Mübarek Ramazan Ayı insanın kendini ahlaki çirkinliklerden arındırdığı bir aydır.

Ramazan Ayı insanın kendini ahlaki faziletlerle süslediği bir aydır. Mübarek Ramazan Ayının on üçüncü duasında Allah Teala’dan günahlarımızın kirinden arındırmasını talep ediyoruz. Mübarek Ramazan Ayında günah için kirlilik tabiri kullanılmıştır. Günah bedenin hakikatine giren kir gibidir.

İnsanın günahın kir ve çirkinlik olduğunu derk etmesi gerekir. Günah ve isyan, fıtratın ve ilahi desturların çelişiğinde hareket etmektir. Mübarek Ramazan Ayı vesveselerin karşısında durma güç ve yetisini bulunduran bir aydır. Sabrın güçlendirilmesi bu ayda dikkate alınması gereken işlerdendir. İmanla sabrın nispeti, başın bedene olan nispeti gibidir. Baş olmazsa, bendenin hiçbir tepkisi olmaz ve keza sabır da olmazsa insan imanın hakikatine ulaşmaz.

Kur’an’da sabırlı insanın bir tür Allah’la dostluğu seçtiği ve dinginlik ve güvenliğe ulaştığı belirtilmiştir. Sabırlı insan kendi mukadderatına nispetle kurtuluşa ulaşır. İnsanın Allah Teala’nın takdir ettiği havadis ve zorluklara nispetle kudretli olması, iradeli olması ve nankörlük etmemesi gerekir.

İnsanın yakinen bilmesi gerekir ki Allah Teala hakimdir ve her şey ilahi hikmet esasınca ilerlemektedir. İlahi farzlardan olan namaz ve oruç ilahi hikmetlerdendir ve bunlara amel edilmesi insanı geliştirir. İnsanın gelişimi toplumun tamamının gelişimine sebep olur.

 

 

Ayetullah Ramazani: İffeti Korumak İnsanı İnsani Konumu Yüceltir / Takva İnsani Faziletlerin Başıdır

Ayetullah Ramazani: İffeti Korumak İnsanı İnsani Konumu Yüceltir / Takva İnsani Faziletlerin Başıdır

Pazartesi, 26 Nisan 2021

Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on ikinci bölümünde mübarek Ramazan Ayının insanın kendini yetiştirmesi için ayların en iyisi olduğunu dile getirerek şu açıklamayı yaptı: Bu ayda müminler kendilerini çeşitli alanlarda terbiye etmelidir.

Gazap, şehvet, akıl ve hasedin dengeli olması gerekir. İnsanın güçlerinin en önemlilerinden birisi şehvettir ve insanın iffete ulaşması için bu gücün dengelenmesi gerekir. Hz. Yusuf’un (a.s) iffetini koruması onun yüce makama ulaşmasının delilidir ve iffetin olduğu her yerde ferdi açıdan insan gelişir.

Beşeri toplumlarda ve özellikle genç nesillerin günah alt yapısı olmamalıdır. Ramazan Ayının on ikinci gününün duasında Allah Teala’dan iffet talep ediyoruz ve günahları gizlemesini istiyoruz. Rivayette iffetli olan kimsenin nübüvvet konumuna ulaşacağı belirtilmiştir.

Mübarek Ramazan ayının özelliklerinden bir tanesi insanın yaptığı ameliyle ilhamın muhatabı olmasıdır. İffet, insanın amelinin gelişmesine sebep olur. İnsan iffet sahibi olurda iffet tarafına doğru giderse, iffetin güzel özelliklerinin tamamında gelişim gösterir.

Emirü’l-Müminin’in (a.s) buyruğu gereğince iffet şehvetin zayıflamasına sebep olur. İffet insanı kendi nefsinin maliki yaparak onu kanaate ulaştırır. İnsan heva ve hevesine malik olursa hem kendisi hem de toplum gelişir.

Takva mübarek Ramazan Ayının neticesidir ve keza takva insani faziletlerin başındadır. İlahi takva insanda hak ilim ve nuraniyetten yararlanma kabiliyetini ortaya çıkartır. İnsanın kendinde duaları derk edebilecek kapasiteyi oluşturması gerekir.

Ayetullah Ramazani: Ahiret İçin İnsanın En İyi Azığı İhsandır

Ayetullah Ramazani: Ahiret İçin İnsanın En İyi Azığı İhsandır

Pazartesi, 26 Nisan 2021

 Ayetullah Rıza Ramazani mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle canlı yayınlanan “Gökyüzüne Doğru” internet programının on birinci bölümünde şunlara yer verdi: Beşeri toplumun dikkate alması gereken meselelerden birisi insanların birbirlerine yardım etmesidir.

İnsanlar dindarlık başta olmak üzere bireysel sorumluluklarına dikkat etmenin yanında çıkmazlar, sorunlar ve zararlar başta olmak üzere toplumsal meseleleri de dikkate almalıdır. Bir kimsenin “Bu sorun başkalarıyla alakalıdır” demesi yanlıştır ve her kes toplumsal sorunlar karşısında sorumludur. Ayet ve rivayetlerde de bu konu üzerinde çokça durulmuştur.

Kur’an ve rivayetlerde ihsan ve ittifak üzerinde tekit edilmiştir. İlahi emirler unvanında bu beğenilen ameller, sorunların çözümü için son derece etkilidir. Hatta bazı rivayetlerde insanın değerinin, yaptığı ihsan ve iyilik ölçüsünce olduğu nakledilmiştir.

Azıkların en iyisi insanın halka hizmetidir ve bu amel, insanların kalplerinin kazanılmasına sebep olur. Kur’an-ı Kerim’de insanın iyilik etmesinin gerçekçe kendisine iyilik etmesi ve kötülük etmesinin de gerçekte kendine kötülük etmesi şeklinde gelmiştir.

Günümüz Toplumunun Temel İhtiyacı Ortak Yardımlaşmadır

Yardımlaşma dostluğa sebep olur ve toplumun sorunlarını halleder. Uğursuz Korona virüsü, sel, deprem ve … konusunda da iyilik yapmak ve yardımlaşmak çoğu sorunları halletmiştir. Halkın yapmış olduğu nicelik ve nitelik alanındaki yardımları pek çok sorunların çözülmesine yardımcı olmuştur. Ayet ve rivayetler açısından günah beğenilmeyen bir hareket olup aklın karşısındadır, ama ihsan ve adalet ise akıl ve fıtrata uygundur.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
9*5=? Güvenlik Kodu