“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak” Adlı Kitap Svahili Dininde Yayınlandı

Pazartesi, 03 May 2021

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak” adlı kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları aracılığıyla Svahili diline tercüme edilip yayınlandı.

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak” Adlı Kitap Svahili Dininde Yayınlandı

“Ali (a.s); Mizanu’l- Hak (Asli adı: Alı (A.S.) Nı Kıpmo Cha Ukwelı Na Hakı” adlı kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları aracılığıyla Svahili diline tercüme edilip yayınlandı.

Bu değerli eserin yazarı Sayın Şeyh Muhammed Güzel El-Âmedi olup yazar bu kitapta Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) imameti, hilafeti, faziletleri ve şahsiyetine yer vermiştir. Sayın yazar bu kitabında İmam Ali (a.s) hakkında Şia ve Ehlisünnetin çeşitli hadis ve rivayetlerine istinat etmiştir.

Sayın Abdülmacit Nasır bu eseri Arapçadan (Arapça adı: Ali –a.s-; Mizanü’l-Hak” Svahili diline tercüme etmiştir.

Kitabın ISBN numarası: 978-964-529937-6

Yayınlanma tarihi: 2020

Sayfa sayısı: 792

“Ali (a.s); Mizanu’l-Hak” adlı bu kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliğinin çabalarıyla tercüme edilmiş ve Kurultay Yayınları aracılığıyla yayınlanmıştır.

 

3617eb9c78b8b5067ba523ac20caf543_924.jpg

 

Şeyh Muhammed Güzel El-Âmedi 1968 yılında doğmuş ve Türkiye müstebsirlerindendir (müstebsir sonradan Ehlibeyt (a.s) mektebiyle tanışan anlamındadır). “El-Heczetu ile’s-Sakaleyn” ve “İle’l-Vahdeti ve’l-Hakika” adlı eserler de bu yazarın çalışmaları arasındadır.

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve dünya çapında Kurultayla alakalı müesseseler şimdiye kadar yaklaşık 60 dilde 2000 unvandan fazla kitap yayınlamıştır.

 “Kurultay Dijital Kütüphane Eserleri” nin bazılarına ulaşmak için burayı tıklayınız

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
1+1=? Güvenlik Kodu