Ayetullah Rıza Ramazani: Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) Yaşam Tarzı Beşeri Toplumlar İçin İslami Medeniyet Oluşturulmasının Alt Yapısıdır

Salı, 23 Şubat 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Hz. Ali (a.s), Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yetiştirip eğittiği bir mucizeydi. Emirü’l-Müminin’in (a.s) yaşam tarzı, beşeri toplumlar için İslami medeniyetin alt yapısının hazırlayıcısıdır.

Ayetullah Rıza Ramazani: Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) Yaşam Tarzı Beşeri Toplumlar İçin İslami Medeniyet Oluşturulmasının Alt Yapısıdır

- İtalya’da Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) Yaşam Tarzı konulu İmam Ali konferansının altıncısı sanal ortamda düzenlendi.

20 Şubat 2021’de İtalya Şiaları İslim Konfederasyonunun çaba ve gayretleriyle düzenlenen bu konferansta çeşitli mezhebi grup temsilcileri Emirü’l-Müminin Ali b. Ebi Talib’in (a.s) yüce şahsiyeti hakkında kendi görüşlerine yer verdiler.

İmam Ali (a.s) Konferansının bu yılki özel konuğu Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani konferansın başında konuşma yaptı.

Ayetullah Ramazani Emirü’l-Müminin’in (a.s) yaşam tarzının dikkate alınmasının zorunluluğuna işaret ederek şöyle dedi: Hz. Ali (a.s) kapsayıcı ve kuşatıcı bir şahsiyetti ve tabiri caizse Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yetiştirip terbiye ettiği bir mucizeydi.

Hz. Ali (a.s) gibi bir şahsiyeti övmek için büyük şairler meydana çıktılar, ama Peygamber Ekrem’in de (s.a.a) buyurduğu gibi onun menkıbe ve erdemleri sayılamayacak kadar çoktur. Şeyh Safiyettin Hilli Hz. Ali’yi öven şiirler söyleyen dikkate alınacak kimselerdendir. Bu şairden Emirü’l-Müminin’in (a.s) sıfat ve özelliklerini beyan eden şiirler zikredilmiştir. Allame Hilli’nin öğrencisi olan bu şairin dilinde Hz. Ali (a.s) ahlakta kapsayıcı sıfatlara sahiptir ve ibadet, irfan ve savaş ehlidir. Böyle bir şahsiyet tüm insanlığın örneği ve modelidir.

Âbit iken mücahit de olmak isteyen fertlere rastlamak son derece sayılıdır, ancak bu sıfatların tamamı Emirü’l-Müminin’de (a.s) toplanmıştır. Emirü’l-Müminin (a.s) hakim olması yanında züht ve takvanın da en yüce mertebesindeydi.

Emirü’l-Müminin (a.s) aile içinde şefkatli bir eş ve merhametli bir babaydı ve iman derecesinin en tepe noktasında olmasına rağmen Peygamber Ekrem’in (s.a.a) halefi salihi unvanıyla seçildi. Emirü’l-Müminin (a.s) Müslümanların ilkiydi ve ibadete derin bir ilgi ve alakası vardı.

Emürü’l-Müminin (a.s) züht ve takvasında Hakk’ın dışında kimseye bağlı değildi ve dünyevi işleri elde etme karşısında sevinmiyor ve her şeyi kaybetmenin mukabilinde de üzülmüyordu. Emirü’l-Müminin torağın canlandırılıp yeşillendirilmesi için çok zahmet çekiyordu, ama bir kaynak suyu bulduğu zaman onu vakfediyordu. Bir bahçeyi canlandırıp yetiştirdiği zaman onu satıyor ve elde ettiği parayı muhtaç insanlara hediye ediyordu. Hz. Ali (a.s) övülmüş sıfatların tamamını kendisinde toplamıştı. Hz. Ali’nin (a.s) hayat anlayışı adalet, siyaset, …. ve iman üzerine kurulmuştu.

Hz. Ali (a.s) hakkında pek çok kitap yazılmıştır, ne var ki amel ve davranış konumunda ondan çok uzağız. İmam Ali’nin (a.s) endişesi beşeri toplumun ilahi ve değersel bir toplum olması ve hem ferdi ve hem de toplumsal açıdan bireysel ve içtimai akılcılık doğrultusunda gelişmesi için insanın kemal ve erdem kanalında hareket etmesiydi.

Bir toplumun değerler, akılcılık, gelişim ve yücelme ekseninde olması ve imanlı ve insani gerçek iman ve kabuller esasınca yaşaması için çok gayret göstermesi gerekir. Elimizden geldiğince hayatımızı Ehlibeyt’in (a.s) yaşamına benzetmeliyiz. Bizim yeme, içme ve giyinmede Hz. Ali (a.s) gibi olmamız mümkün değildir, ne var ki onu kendimize örnek alacağımız en küçük şey israf ve şatafatlı yaşamdan kaçınmak olmalıdır. Muaviye gibi her türlü yiyecek ve içeceğin bulunduğu bir sofra açan ve yaşamında her türlü şatafatı bulunduran kimselerin yolu, Masum İmamlara (a.s) çok uzaktır.

İlerleme yolundaki bir toplumun günah peşinde değil, aksine ilahi desturlara amel etme peşinde olması gerekir. Bir fert ve bir toplum gelişip ilerlemek istiyorsa kendi iradesinden ciddiyetle yararlanması ve ümitsizliği de kendisinden uzaklaştırması gerekir.

Bir toplumun fertleri sapa sağlam olmalı ve tüm boyutlarını dikkate alarak işlerini doğru dürüst yapmalıdır ki hikmetin manası da budur. Toplumumuzda işin keyfiyeti arttırılmalıdır, zira çalışmak insanın özü ve kemal etkenidir. Kendi had ve ölçüsünde Hz. Ali’ye (a.s) yakınlaşan her kes, etkili olabilir.

Sanal ortamlar ve konferanslarla Hz. Ali (a.s) ve Peygamber’in (s.a.a) Hayatı ekseninde yaşam tarzının değerlendirilmesi övülecek ve takdir edilecek bir iştir.

Hatırlatılması gerekir ki Dr. Seyit Ahmedi, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Fâiz Niya, İmam Palavicini, Dan Jan Piro, Caspe Aiello, Mehdi Şagir, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abbas Dipalma, Üstat Seyit Ali Hüseyni, Patritziya Zehra Lendi, Mühendis Muhammed Vahidi, Seyit Ali Buhari, Dr. Şagir, Seyit Ali Nakavi, Şehit Ali, Seyit İmran Nakavi ve Seyit Tecemmül Miraç gibi çeşitli İslami encümenlik sorumluları bu konferansta İmam Ali (a.s) hakkında konuşma yaptılar.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
7*8=? Güvenlik Kodu