Ayetullah Ramazani: Kalp Huzuru Duanın Kabul Edilmesi Şartlarındandır / Sorumlular Mübarek Hadiselerin Gerçekleştirilmesi İçin Gayret Etmelidir

Perşembe, 06 May 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri kalp huzurunun duanın kabul edilmesinin şartlarından olduğuna değinerek şöyle konuştu: Gizli dua, ilahi isimlerin söylenilmesi, aracı karar kılınması ve kunut tutarken, ezan okunurken ve Kadir geceleri gibi özel saatlerde dua etmek son derece etkilidir.

Ayetullah Ramazani: Kalp Huzuru Duanın Kabul Edilmesi Şartlarındandır / Sorumlular Mübarek Hadiselerin Gerçekleştirilmesi İçin Gayret Etmelidir

2021.05.05 tarihinde Reşt ilçesi İslami Azad Üniversitesi yanındaki kayıp isimli şehitlerin mübarek mezarı başında Reşt İlçesi Eimmeyi Ethar’a (a.s) Tevessül Edenler Heyetinin gayretleriyle düzenlenen Mübarek Ramazan Ayının yirmi üçüncü Kadir gecesinin ihyasında Ayetullah Rıza Ramazani şu noktalara değindi: Allah Teala’nın dergahında bağışlanma istemek en azından Kadir gecelerinde kabul edilen dualar arasındadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri insanın her zaman tövbe etmeye hazır olması gerektiğini ve Allah Teala’nın tövbeyi kabul edeceğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanın bizzat kendisi tekrar dönme yolunu kapatmaması gerekir.

İnsan Kadir gecesinde kendini geliştirme ve bakış açısı arttırma peşinde olmalıdır. Kadir gecesi dua okuma ve bağışlanma dilenme gecesidir. Dua, nebiler ve müminlerin silahıdır ve insan böyle bir nimetten nasiplenmelidir. İnsan Allah Teala’dan maddi rızık istemenin yanında manevi rızık da talep etmelidir. Allah’a dua edenin marifete ulaşması, elinden tutulması, fedakar birisi olması ve çaba ehli olmasını istemesi, manevi rızkın istenmesi kapsamındadır.

Bizlerden çirkinlik ve kötülüklerin giderilip ilahi sıfat ve faziletlerle donanmamız için bu gecelerde dua etmeliyiz. Allah’la konuşmak son derece nefistir ve insanın varlığını baştan başa muhabbetle doldurur. İnsanın tüm varlığını terbiye edip yetiştireceği şekilde dua etmesi gerekir. Duanın ilk adabı dua ehlinin nişanelerinden olan marifettir. Amel insanda duanın kabul edilmesine sebep olan bir edeptir. Günah ve zulüm duanın kabul edilmesinin engellerindendir. Gizli dua, ilahi isimlerin söylenilmesi, aracı karar kılınması ve kunut tutarken, ezan okunurken ve Kadir geceleri gibi özel saatlerde dua etmek son derece etkilidir. Allah’la sadakat diliyle konuşmalıyız. Zorluk ve sıkıntıların zorluğu oranında duanın kabul edilmesi ihtimalini de arttırır.

İslami hükümete bir sorumlu için önemli olan hakkı gözetmesi, ödün vermemesi, siyasette doğru olması ve adalet ekseninde olmasıdır. Siyasi sistemde yer alan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin halka ciddi eğilimleri olması gerekir. Halk temel rükünlerdendir ve başka bir söylemle veli nimettir ve sorumlular halkın aracılığıyla iş başına gelmişlerdir.

İslam’da siyasi sistem, velayeti fakih ve muhabbet üzerine kuruludur. Sorumluların tamamı halka karşı saygı ve muhabbet göstermeyi dikkate almalıdır. Velayet muhabbetle birlikte işlerin idare edilmesi anlamına gelir. Hz. İmam Ali (a.s) sorumluların halkı canı gönülden sevmesini tavsiye etmiştir. Peygamber ve İmam’ın gözünde halk konusu gelişim sebeplerindendir.

Bir arif Allah Teala ile irtibatında en yüksek seviyeye ulaşsa, ama halka hiçbir yardımı dokunmazsa bu iş övülecek bir şey değildir. Bir hakimin bir günlük adaleti bir arifin bin yıllık ibadetine tercih edilmiştir. İnsan halk içinde yer almazsa gelişim açısından kemale ulaşamaz. Halk içinde yer almak onları sevip saymanın eşliğinde olmalıdır.

Her alanda sorumluluk ve idarecilikte halka saygı olmalıdır. Geneli kapsayacak şekilde halkın memnuniyeti celp edilmelidir. Emirü’l-Müminin’in (a.s) buyruğu esasınca halkın bazı özel tabakası sürekli memnun değildir. Bununla birlikte halkın çoğu en azıyla bile razı olurlar, dolayısıyla onların memnuniyeti kazanılmalıdır. Halkın sadakati  bir sorumlunun karizmatik şahsiyeti üzerinde rol oynayabilir. Maalesef bazıları yaptıkları çok küçük işlerin karşısında bile halktan teşekkür beklemektedir. Mesul başkaları için yaptığı işleri küçük saymalı ve bu işlerde acele etmemelidir.

Halka yapılan işler için minnet bırakmak bu işler karşısında alınacak güzel ödülün batıl olmasına sebep olur. Halk için bir şey yapamayan kimse halka şefkatli davranmalı ve devamında özür dilemelidir. İnsan bir söz verirde verdiği söze aykırı davranırsa bu iş hem Allah’ın gazabı ve hem de halkın gazabını akabinde getirecektir. Bu gün İslam toplumunun çoğunluğunun sahada yer alması gerekir. İmam Humeyni (r.a) ve İslam İnkılabının Rehberinin bakışı esasınca halkın çoğunluğunun sahada yer alması uluslararası alanda toplum ve İslam sisteminin kaç sayısını arttıracaktır. Sorumlular hizmet göstermeli ve mübarek gelişmeler için gayret etmelidir.

Halkımız Korana döneminde mümince yardımlarında, sel mahrumlarına yardımlarında ve keza deprem mahsurlularına yardımlarında kendilerini göstermiştir. Hepimizin halkın sorunlarını halletme peşinde olmamız ve çeşitli alanlarda halkın etkin katılımına şahit olmamız gerekir.

Düşmanlar İslam’a ve İslam İnkılap Rehberine darbe vurma doğrultusunda çaba göstermektedir. Düşmana karşı koyulması ve halkın sorunlarının halledilmesinde fedakarlığa ihtiyacımız vardır. İslam İnkılap Rehberi çok temiz bir aile yapısına sahiptir ve inkılap ve sistem kanalında çocuklarını yetiştirmiştir.

 

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
5-3=? Güvenlik Kodu