Konferans Haberleri

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Eserleriyle Tanışma / Arapça Makale Mecmuasının İlk 5 Cildi

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Eserleriyle Tanışma / Arapça Makale Mecmuasının İlk 5 Cildi

Çarşamba, 28 Nisan 2021

“Uluslararası Peygamber Ekrm’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının beş yıllık ilmi, edebi ve kültürel çalışmalarından sonra 2021 Mart ayında düzenlendi.

Seçkin araştırmacıların ihtiyacı göz önünde bulundurularak Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) bu konferansın eserlerinin tanıtımına devam edecektir.

“Serdar Kabuli’nin Lamiye Kasidesi’nin Şerhi” nin birinci bölümü, “Hz. Ebu Talib’in (a.s) Lamiye Tercümesi” nin ikinci bölümü, “Zehretü’l-Udeba fi Şerhi Lamiyeti Şeyhu’l-Bedha” nın üçüncü bölümü ve “Buluğu’l-Metalibi fi Şerhi Lamiyeti Ebi Talib” in dördüncü bölümünün tanıtımından sonra bu mecmuanın beşinci bölümünde makale mecmuasının ilk cildinin tanıtımı üzerinde duracağız:

Konferansın Arapça Makaleler Mecmuasının İlk 5 Cildi

Kitabın adı: Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Makaleler Mecmuası

Cilt sayısı: Birinci cilt

Dil: Arapça

Araştırma: Konferans Sekreterliği / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliği

Yayınevi: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları

Birinci baskı: 1442 h.c – 2021 m.

Sayfa sayısı: 363

Bu Ciltte Yer Alan Makaleler:

 1. Ebu Talib; es-Sahabi’l-Müfteri Aleyhi /Eş-Şehit Dr. “Azmuddin Selim”
 2. Ebu Talib; İmanu Mutlak – Sire ve Cihat / Üstat “Abdülemir Azizu’l-Kureyşi” (Li’l-Buhusi ve’d-Dirasat Kerbela Merkezi Başkanı –Irak
 3. Ebu Talib … Beynu’t-Tarihi’t-Tatbiki ve’d-Tedvini’l-Mezhebi / Dr. “Ali Ebu’l-Hayr” (Arap Mısır Cumhuriyeti)
 4. Ebu Talib Hamiyu’l-İslam / Allame “Bakır Şerifu’l-Kureyşi”
 5. Ebu Talib … Zürriyetu Ba’zıha min Ba’z / Dr. “Mekki Keşkul” (Avustralya)
 6. Mekanetü’l-Kayyimi’l-İctimaiyye fi Esalibi Difai Ebi Talib ani’n-Nebi (s.a.a) min Hilali Divanihi; Kazaya’n-Neseb ve’l-Kabileti Enmuzc’e / Dr. “Muhsin El-Veyri” ve “Ahmet Hatif El-Mefreci”
 7. Siretu Ebi Talib (a.s) min Hilali Kitabi’s-Sireti’n-Nebeviyye li İbn-i Hişam; Dirasetu Nakdiyyeti Tahliliyyeti Mukarine / Dr. “Şakir Mecid Kazım” (Basra Külliyetü’l-Udeba li Camiati’l-Basra)
 8. Ebu Talib (a.s) / Eş-Şeyh “Taha El-Ubeydi”

9. Ebu Talib Sabıkı Beni Haşim / Dr. “Ahmet Rasim En-Nefis” (Arap Mısır Cumhuriyeti)

 

3a104562f470f6a903c62b0a8a6a5061_395.jpg

 

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında yer almıştı. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenledi. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

Pazar, 04 Nisan 2021

3 Nisan 2021 tarihinde Kur’an ve Maarifi Sima Kanalının “Misbah” programında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kültürel İşleri Muavini Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının yaptığı çalışmaların raporunu sundu.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar bu programın başında izleyicilerin yeni yılını tebrik ederek yeni yılın hayır ve bereketlerle dolu olmasını ve beşeri toplumun sorunlarının ve keza dünyayı çepeçevre saran Korona virüsü belasının biran önce yok olması temennisinde bulundu.

4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_609.jpg

 

Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasının başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura, Genel Kurultay ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tarihçesi ve yapısallığı, tertemiz ve korunmuş Ehlibeyt’in (a.s) maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel ve kültürel gelişimine değinerek uluslararası kuruluşlar yoluyla dünya Şialarının sorunlarının çözülmesini bu Kurultayın vazifeleri ve misyonları şeklinde tanıttı.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın söylemiyle, dünyanın 60 yaşayan dilinde 2000’den fazla kitap çevirip yayınlanması, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansının (ABNA) kurulması ve dünya çapında Ehlibeyt (a.s) takipçilerine medya desteği sağlanması doğrultusunda bu haber ajansının 25 dilde faaliyetlerini yürütmesi ve bilimsel konferanslar ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının hedeflerine ulaşması için yaptığı çalışmalar arasında yer almaktadır.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Faaliyetlerinin Geniş Açıklaması

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreteri, bu konferansın yaptığı faaliyetlerinin açıklanmasında  Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam tarihinin en mazlum şahsiyetlerinden biri olduğuna tekit ederek şöyle dedi: Beni Ümeyye iş başına geldiği zaman bu şahsiyetin doğru tanınmasına izin vermedi. Beni Ümeyye’den sonra da Beni Abbas bir dizi hedeflerden dolayı bu şahsiyetin olması gerektiği gibi tanıtılmasının önünü aldı.

Düşmanların tebligatları etkisiyle ikinci yüzyılın sonları, üçüncü yüzyılın başları ve üçüncü yüzyıl sonrasında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında ileri geri konuşmalar konu edildi. Halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) büyük bir şahsiyettir ve insani toplum için çeşitli açılardan örnek ve model olabilir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavini Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine gerçekleştirdiği komplolar ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) korunmasındaki rolüne işaret ederek şu açıklamada bulundu: Yahudilerin bir kısmı ahir zamanda gelecek peygamberin dünyaya gelmemesi için pek çok komplo gerçekleştirdi. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ceddi Haşim Filistin’de zehirlenip Gazze’de vefat etti ve oraya defnedildi. Yahudiler Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dünyaya gelmemesini şiddetle takip ettiler ve Peygamber Ekrem (s.a.a) doğduğu zaman Abdülmuttalib  büyük bir titizlikle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) gözetimi altına aldı.

Hz. Abdülmuttalib vefat edeceği zaman oğlu Hz. Ebu Talib’e (a.s) vasiyet etti, halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) evin büyük oğlu değildi ve serveti de yoktu, ne var ki hikmet sahibi, idareci, tedbir edici ve programcı bir şahsiyetti. Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhindeki komplolarının etkisiz hale getirilmesi ve pratiklik bulmaması için Hz. Abdülmuttalib’in vasiyetinin üçte ikisi Peygamber Ekrem (s.a.a) hakkındaydı. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaklaşık 3-4 yıl ticaret seferine çıkmadığını ve kıtlık ve bazı sorunlardan ötürü Peygamber Ekrem’in (s.a.a) eşliğinde ticaret yolculuğuna çıktığını görüyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunması konusunda şu açıklamalara yer verdi: Peygamber Ekrem’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirildiği zaman Hz. Ebu Talib’in (a.s) an be an İslam’ın yanında olduğunu görüyoruz. Hz. Ebu Talib (a.s) hadiselerin tamamını en güzel şekilde idare etti, Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savundu, tehlikelerin tamamına canı pahasına göğüs gerdi ve her yerde ciddiyetle varlık gösterdi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) ilişkiler, yöneticilik ve diplomaside şahsına münhasır bir özelliği vardı ve bu bakımdan ona örnek ve model unvanıyla bakabiliriz.

Müslümanlar baskı ve zor şartlar altındayken Hz. Ebu Talib (a.s) Habeşistan padişahıyla irtibat içinde olması hasebiyle Müslümanlardan bir grubu oğlu “Cafer b. Ebi Talib” in eşliğinde Habeşistan’a gönderdi. İslam düşmanlarının tüm komploları karşısında ve cereyanların tamamında Hz. Ebu Talib (a.s) direniş unsuru unvanıyla  adı sanı yitik bir şahsiyettir. Adı sanı yitik pek çok asker vardır, ne var ki Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Müslümanlar için öne çıkan siyasi, iktisadi ve toplumsal ambargoların tamamını en güzel şekilde idare edip her yünüyle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunan Ebu Talib (a.s) gibi bir komutan yoktur. Bu yönleriyle Hz. Ebu Talib (a.s) örnek ve modeldir.

 

3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd_797.jpg

 

“Şeyhu’l-Bedha tarihin bütün yönleriyle açıkladığı bir şahsiyettir” ifadesine yer veren Sayın Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasını şöyle sürdürdü: Hz. Ebu Talib (a.s) vefat ettiği zaman Peygamber Ekrem’e (s.a.a) “Mekke’yi terk et” denilmiştir, zira artık Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi yoktur.

Ahmet Ahmedi Tebar Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının çalışmalarının açıklanmasında şunlara yer verdi: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında Hz. Ebu Talib’in (a.s) tüm boyutlarıyla açıklanmasını hedefledik. Konferansta yer alan komitelerden birisi direniş komitesiydi ve bu komite bünyesinde direniş akımlarının tamamı yer alarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) direniş boyutlarının tamamı üzerinde durdular. Bu konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel boyutları gibi başka boyutlarına da değindik. Masum İmamlar (a.s) bize Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerini okumamızı, öğrenmemizi ve çocuklarımıza öğretmemizi tavsiye etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde yüce maarifin tamamı vardır.

Ebu Talib (a.s) Konferansı işleri başladığı ve ciddiyetle bu konferansın üzerinde durulması kararlaştırıldığı zaman bu konferansın uluslararası olması ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesi bakışıyla bu konferansa katılmaları amacıyla Müslümanları ziyaret ettik. Şialar ayrıntılı makale sundu. Ehlisünnetin çeşitli mezhep ve fırkalarıyla ve keza sufi ve selefilerle görüştük. Mısır’ın El-Ezher Üniversitesinden Ehlisünnetin büyük ilmi şahsiyetleri bu konferansta yer aldı. Suriye-Halep Müftüsü Şeyh Mahmut Akkam, bazıları tarafından Hz. Ebu Talib’in iman etmediği, müşrik olduğu ve benzeri konuların reddedilmesi doğrultusunda makale yazdı. Mahmut Akkam’ın kaleme aldığı makalenin konu başlığı şöyleydi: “Ey iman ehli! Hz. Ebu Talib mümindi ve bunda kuşkuya düşen her kesin günahı kendi boynunadır.”

İsnâ’aşer’îyye Şiaları ve Ehlisünnetin yanında Zeydiyye, İsmailiyye ve Alevileri de kapsamak üzere Şia’nın başka fırkaları da bu konferansa katılarak güzel makaleler sundular. Hatta genellikle bu tür konulara girişmeyen Dürzîler bile makale sundu. Keza Umman Ebazileri de katıldı. Bunların tamamı Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında çok değerli çalışmalar sundu. Makalelerin toplamı yaklaşık on kitap şeklinde hazırlandı. Konferansın kitap ve makaleleri yaklaşık 30 cilttir. Bu eserlerin bazıları konferansın kapanış merasiminde sunuldu ve bir bölümü üzerinde de çalışma yapılması gerekiyor.

Bu konuların kalıcı olması için sanatçılarla görüşülmesi gerektiğini hissettik. Dolayısıyla sanatçılarda konferansın ek programlarında çok değerli ve övünç kaynağı çalışmalarını sundular. Keza “Şiir Kongresi” adı altında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında şiir programı düzenlendi ve bu kongreye İranlı ve diğer ülkelerden katılan şairler şiirlerini okudular. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali düzenledik ve 1000 den fazla eser sekreterliğe gönderildi. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Hüneri Festivali düzenledik ve bu alanda da 120 eser bu festivale ulaştı.

Misbah programının sonunda program sunucusunun: Halk ve sanat ve ilim ehli sizin konferansınızın ne gibi etkileri olduğu noktasında bilgilenmeleri için bu bilgilere nasıl ulaşabilirler? Sorusuna Ahmet Ahmedi Tebar şöyle cevap cerdi:

 

f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_300.jpg

 

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kendisine has sitesi vardır ve eserlerin tamamına buradan ulaşılması mümkündür. Buna ek olarak Hz. Ebu Talib’le (a.s) ilgili yapılan çalışmalar WikiShia sayfasına ve keza dijital kütüphaneye de yüklenmektedir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı hakkında güzel bir paket hazırladık ve bunlar medya alanında çalışma yapanların hizmetine sunulmuştur, öyle ki medya çalışanları Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında on yıllık materyalin olduğunu dile getirmiştir.

Sayın Ahmet Ahmedi Tebar söyleşinin sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı konferansları hakkında şunlara yer verdi: “Salih Sahabeler” hakkında düşüncemiz var ve bu konunun takip edilmesi gerekiyor. Örneğin Seyyidü’ş-Şüheda Hz. Hamza (a.s) tarihin mazlum şahsiyetleri arasındadır veya Ümmü’l-Müminin Hz. Hatice (s.a) hakkında olması gerektiği gibi çalışma yapılmamıştır. Gelecekte bu konulara yönelik çalışma yapmayı hedefliyoruz.

 

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanatsal Eserler Fuarı

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanatsal Eserler Fuarı

Perşembe, 25 Mart 2021

Kum- İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinde düzenlenen Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının ek programı unvanıyla kaligrafi ve resim tabloları başta olmak üzere sanatsal eserler sergisi düzenlendi.

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

Perşembe, 25 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi münasebetiyle bu konferansın ek programları arasında sanatsal ürünler sergisi düzenlendi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat yıldönümüyle eş zamanlı olarak 10 Mart 2021 Çarşamba günü Kum-Nigarguzeri Ferheng, Hıyabani Şuheda (Safaiye) adresinde düzenlenen bu sergi henüz devam etmektedir.

 

Video / Hz. Ebu Talib’in (a.s) Övülmesinde Seyit Hamit Rıza Burkai’nin Nefis Yeni Ezgisi

Video / Hz. Ebu Talib’in (a.s) Övülmesinde Seyit Hamit Rıza Burkai’nin Nefis Yeni Ezgisi

Cumartesi, 13 Mart 2021

Recep Ayının 26’sı Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat günüdür. Bu münasebetle dini şairlerden Seyit Hamit Rıza Burkai Hz. Ebu Talib’in (a.s) övülmesi doğrultusundaki “Miras” adlı klipinde yeni şiirini Peygamber’in (s.a.a) aşıklarına takdim etti.

 

Klip / Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimine Kısaca Bakış

Klip / Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimine Kısaca Bakış

Cuma, 12 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yüksek Öğretim Kompleksinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı. Aşağıdaki klip Klip,  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimine kısaca bir bakıştır.

 

Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedeflerini ve Etkilerini Açıkladı

Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedeflerini ve Etkilerini Açıkladı

Cuma, 12 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yüksek Öğretim Kompleksinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı.

İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinde düzenlenen kapanış merasiminin asli konuşmacısı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Peygamber’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmesine değinmekle birlikte Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının hedef ve etkileri üzerinde durdu.

Peygamber’in (s.a.a) Peygamberlikle Görevlendirilmesi ve İnsana Vahiysel Bakış

Peygamber’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmesinin bereketleri ve neticesi, insanın hissi yaşamdan akli yaşama taşıması ve insanı vahiy esasınca tanıtmasıydı. Keza Allah, insanın öğreticisi oldu ve insan Hakk’ın öğretmenliğinin öğrencisi oldu.

Bi’set, insanın kendi eliyle icat ettiği kayıt ve sınırlardan kurtulmadır. Beşeriyete saygınlık kazandırması ve insanın iman ve salih amelle kendini saygınlık mesirinde kararlaştırması bi’setin en önemli kazanımlarıdır.

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de kendisini tanıtmıştır. Meleklerin de saygın bir konumu vardır ve keza kitabın da  özel saygınlığı vardır. O’nun peygamberi de kerimdir. İnsanlar Allah’ın öğretileriyle keramet sahibi oldukları zaman kesinlikle kerim olan kitaba nispetle keramete nail olacaklardır.

Saygınlıkla iyiliğin farkı, iyilik başkalarına davranışla gerçekleşir, ne var ki keramet insanın kendisini nasıl terbiye ettiğine bağlıdır. İnsan saygın bir ruha ulaşırsa, insanın özü de genişleme kazanacaktır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Birkaç Yılın Çabasının Sonucudur

Uluslararası Peygamber Ekerem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasiminde konuşması yapan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konuşması esnasında makale ve kitap sahipleri, Kurultay Kültürel İşleri Muavini, konferansta emeği geçenler ve taklit mercilerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme fikri 2017 yılının sonlarına doğru konu edildi ve hemen ardından bu doğrultuda oturum ve çalışmalar başlatıldı. Bu konferansın fiziki katılım şeklinde 2018 yılında düzenlenmesi kararlaştırıldı, ne var ki Korona salgını öne çıktı.

Bazı sorunların varlığına rağmen uluslararası konferansın fiziki katılım ve web konferansı şeklinde düzenlenmesi kararlaştırıldı ve daha fazla ertelenmesi doğru değildi.

Genel Sekreter Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma Müessesesi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Sabbahi Kaşani’ye teşekkürlerini sunarak şöyle dedi: Bu alanda saygı değer şahısların nefis çalışmaları gerçekleşti. Keza pek çok ilmi ön oturumlar düzenlenerek güzel konular ortaya atıldı. Akademik komisyonlar da birkaç gün önce etkindi. Bu komisyonların kazanımlarından gelecekte yararlanılacaktır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedefleri

Hz. Ebu Talib (a.s) gibi şahsiyetlerin tanıtılması kurultayın hedeflerindendir. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında konferans düzenlenmesinin hedeflerinden birisi bu hedefin tecelli etmesiydi, yani İslam dünyasının şahsiyetlerinin tanıtılması ve önemli şahsiyetlerin yeniden tanımlanıp ele alınmasıydı.

İslam tarihine baktığımızda bi’set cereyanında Hz. Ebu Talib’in (a.s) çok seçkin rol ifa ettiğini görüyoruz. Elbette Hz. Hatice (s.a), ilk İslam şehidi Yasir ve eşi Sümeyye gibi şahısların her birisi etkiliydiler, ne var ki bi’setin başarıya ulaşmasında Hz. Ebu Talib’in (a.s) etkisi çok daha belirgindir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam’ın övünç kaynağı olduğunu ve çok kapsamlı tanınması gerektiğini insanların bilmesi gerekir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Sadrı İslam’ın mazlum şahıslarından olup incelikle tanınması gerekir, zira bi’set döneminde ondan daha mazlum birisi yoktur.

Ayetullah Mekarim Şirazi’yle mülakat ettiğim zaman, bana Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında filim yapılmasını konu etti. Bu konu takip edilmesi gereken önemli bir konudur.

Keza Ayetullah Safi Gülpaygan ve Ayetullah Nuri Hamedani’nin bu konferansa bakışları olumluydu ve bu doğrultuda yönlendirici konuşmalar yaptılar. Konferanstan sonra da başka mercilerle mülakat edip onlara konferansın raporunu sunacağız.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) Sıfatları

Hz. Ebu Talib’in (a.s) sıfatlarını şöyle sıralamak mümkündür: Muvahhit, Müslüman, mümin, imanın en yüksek mertebesinin sahibi, duası kabul edilen, Allah’ın velisi, Hakk tarafından hidayete erdirilmiş, günahkarların şefaatçisi, temizleyen, temiz, temizlenmiş, enbiya ve ilahi vasilerin sülbü, putperestliğin düşmanı, ehli keramet, geleceği nispetle öngörüde bulunan, hekim, cesaretli, Araplar arasında kabul gören, zayıfların hamisi, son derece cömert, çok sabırlı, emanet ehli, hekim ve hikmet sahibi, çok ilim sahibi, seyitlik derecelerinin sahibi, sakilik, hakemlik, seyyid-i bedha, şeyhu’l-ebadıh ve Mekke reisi.

Sanki Abdülmuttalib, Ebu Talib ve Hatice Peygamber’in (s.a.a) canını korumak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdi. Ebu Talib, kelimenin tam anlamıyla eğitmendi ve keza kendisini bu yüce emanetin emini biliyordu.

Ebu Talib Mahallesi ve Kureyş’in sosyal ve iktisadi ambargosunun zorlu şartlarında kafirler Peygamber’i (s.a.a) kendilerine teslim etmesini istediler. Hz. Ebu Talib Lamiye Kasidesini okudu ve kendi inancını açıkladı. Bu kasideye bakacak olursak, onun imanın zirvesinde olduğunu göreceğiz. Hz. Ebu Talib Lamiye Kasidesinin beyitlerinin birisinde şöyle diyor: Her kes bilsin ki Muhammed bizim nezdimizde yalanlanmaz ve biz batıl kimselerin sözleri karşısında eğilmeyiz.

Bu şiir o kadar önemlidir ki İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Lamiye Kasidesini öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz.” Bu şiirler, Ebu Talib’in ilminin çokluğuna, mazlumu savunduğuna ve hakka uyduğuna işaret eder.

Hz. Ebu Talib (a.s) İstikamet ve Sabrı Tavsiye Etmenin En Bariz Örneği

Ebu Talib (a.s), kendi hakkının ötesini isteyenler ve kendini beğenenlerin karşısında dikildi ve onların isteklerini yerine getirmedi.

Ebu Talib (a.s) hak olan kabulleri savundu ve bu savunma uğrunda sabır ve istikamet gösterdi. Hz. Ebu Talib (a.s) istikamet ve sabrı tavsiye etmenin en bariz örneğiydi. Ebu Talib (a.s) Hakk’a dayanarak zorbaların karşısına dikildi ve semada pas parlak hidayet edici bir yıldıza dönüştü.

Havza Camiası Bile Hz. Ebu Talib’i (a.s) Tanımıyor!

Bunca yüce sıfatlar ve benzersiz etkilerine rağmen bırakın Müslümanları, havza camiamız bile Ebu Talib’i detaylı ve kapsamlı tanıyamamıştır! Dolayısıyla bazı merciler bu konuda hatalı değil, suçlu olduklarını dile getirmişlerdir.

Hz. Ebu Taib (a.s), sekiz yaşından elli yaşına kadar 42 yıl boyunca Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunmuştur ve böyle olmasına karşın bazılarının henüz onun imanından şüphe etmesi, onun mazlumiyetinin delilidir.

Aile, sosyal çevre ve siyasi açılardan çok özel konuma sahip olan, ilahi vasiler arasında karar kılan, Allah’ın velisi olan ve yüce imana sahip olan bir ferdin kafirlikle suçlanması çok büyük bir mazlumiyettir. Ebu Talib, 42 yıl Peygamberi (s.a.a) savunmaktan bir an bile geride durmamış ve ailesini de buna adamıştı.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Takribi Bakışı

Bu konferansın hedeflerinden birisi İslam tarihinin ihya edilmesidir, dolayısıyla bakışımız milliyetçi veya mezhepsel değildi. Bu konferans İslam aleminin – sadece Şia dünyasının değil – en büyük şahsiyetlerini daha iyi tanıma yolunu bizlere açtı.

Bu konferansın özünde takrip ve İslam ümmetinin vahdeti vardır, dolayısıyla bu konferansta Ehlisünnet ve Şia – çeşitli mezheplerle birlikte – olmak üzere İslam aleminin alimlerinin ortak işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Hz. Ebu Talib  Müslümanların nezdinde kabul gören ve çeşitli mezhep alimlerinin eserlerinde iyilikle yad edilen şahsiyetlerdendir.

Hz. Ebu Talib (a.s) ve Günümüz Toplumu

Hz. Ebu Talib’ten (a.s) aldığımız derslerden günümüz toplumu ve İslam İnkılabı için istifade etmeliyiz. Örneğin Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) bi’seti ve hareketinin yönlendirilmesi için nasıl kendi haysiyetini ortaya koyduysa bizim de inkılabın hedefleri için haysiyetimizi ortaya koymaktan bir an bile geride durmamamız gerekir.

Ebu Talib (a.s), Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hareketinin sonuca ulaşması için 42 yıl direndi. Bizler de sömürgecilerin karşısında vurdum duymaz olmamamız ve İslam’ın yolunda direnmemiz gerekir.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında olacaktır. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenledi. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sona Erdi / Seçilmiş Makale Sahiplerine Takdir Belgesi ve Konferans Makale Mecmuasının Gösterime Sunulması + Dereceye Girenlerin İsimleri

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sona Erdi / Seçilmiş Makale Sahiplerine Takdir Belgesi ve Konferans Makale Mecmuasının Gösterime Sunulması + Dereceye Girenlerin İsimleri

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi son buldu.

Eserlerin Gösterime Sunumu

Bu konferansın kapanış merasiminin son bölümünde Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, Ayetullah Rıza Ramazani, Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğarevi, Ayetullah Abbas Ka’bi ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın eşliğinde Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı makale mecmuası gösterime sunuldu.

Bilimsel ve Sanatsal Üstatlara Takdir Belgesi

Kapanış merasiminin son bölümünün devamında Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı İlmi Komiteler Başkanı Ayetullah Yusufi Ğarevi, Telifler ve Müellifler Komisyonu Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Mehdi Sabbahi Kaşani, Akait ve Kelam Komisyonu Başkanı Sadık Ahavan, Şiir ve Edebiyat Komisyonu Başkanı Muhammed Said En-No’mani ve Direniş Komisyonu Başkanı Abbas Ka’bi’ye takdir belgesi sunularak zahmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Mi’ad grubundan seçkin sanatçı Üstat Mesut Necabeti ve Sayın Necefi’ye de bu konferansın sekreteriyle ortak işbirliğinden dolayı teşekkür edildi.

Dereceye Giren Makale Sahiplerinin Tanıtılması

Bu merasimin devamında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında dereceye giren makale sahiplerine aşağıdaki sıralamaya göre takdir ve teşekkür edildi:

 1. Direniş Komisyonu

Seçilen: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Mehdi İhsani Fer

 1. Tarih ve Sire Komisyonu

Birinci: Sayın Meryem Kiyani Hanım

İkinci: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Kazım Tabatabai ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Murtaza Hairi Şirazi

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Encem Şuca

 1. Şiir ve Edebiyat Komisyonu

Birinci: Sayın Meryem Ethari Niya

İkinci: Sayın Ahmet Berariyan ve Sayın Seyit Muhammed Ali Haşimi

Üçüncü: Sayın Hüseyin Muhtedi

 1. Kelam ve Akait Komisyonu

Birinci: Dr. Ali Rıza Vasi’i

İkinci: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Ekber Zakiri

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Ali Murici Tabesi

Telifler ve Müellifler Komisyonu

Birinci: Dr. Mustafa Guheri Fahrabad

İkinci: Dr. Muhammed Mahmut Pur

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza Atayi

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında yer aldı. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlendi. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

[12 3 4 5  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
2*4=? Güvenlik Kodu