Konferansa ilmi davetler
Konferansa ilmi davetler

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansının İlmi Daveti

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın çabaları ve kurultayla aynı doğrultuda hareket eden kurum ve kuruluşların himayesiyle Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi ve Emiru’l-Müminin’in (a.s) babası Kureyş mümini şahsiyetini saygıyla yad etmek hedefi doğrultusunda “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlenecektir.

Şimdiye kadar bu tarihi büyük şahsiyet için dünyanın hiçbir yerinde dikkate eğer ve güzel bir konferans düzenlenmemiştir. Elbette bu büyük şahsiyet hakkında bir takım işler yapılmıştır ve kitap ve eserler de mevcuttur, ne var ki şimdiye kadar faydalı ve güncel eser ve kitapların yayınlanmasıyla sonuçlanan uluslararası konferans düzenlenmemiştir. Dolayısıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurası bu konferansın düzenlenmesini onayladı.

Bu konferans Hz. Ebu Talib’in (a.s) iman konusunu ele almanın ötesinde hareket edecek ve onun şahsiyeti hakkında şimdiye kadar gaflet edilen başka boyutları üzerinde duracaktır.

Konferans Konuları

Araştırmacılar, ilim havzası fazilet ehli ve üniversite düşünürleri aşağıda belirtilen alanlarda ve bu konferansla irtibatlı olan başka konulardaki makalelerini konferans sekreterliğine göndermelidirler:

A: Tarih ve sünnet (sire)

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Nesebi
 2. Bi’set Öncesi Hz. Ebu Talib (a.s)
 3. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Ticari Yolculukları
 4. Hz. Ebu Talib (a.s) ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) Yetiştirilme Sorumluluğu; Sebepler ve Etkenler
 5. Hz. Ebu Talib (a.s) ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) Korunması

- Çocukluk Dönemi

- Nübüvvet Asrı

 1. Hz. Ebu Talib (a.s) ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) Evliliği
 2. Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkında Tarihi Verilerin Eleştirisi
 3. Tarihte Alevi Olmayan Talibiler:

- Nübüvvet Asrı

- Alevi Asrı

- Aşura Hadisesi

- Emeviler Asrı

- Abbasiler Asrı

 1. Başkaları Açısından Hz. Ebu Talib (a.s)

- Ehlibeyt (a.s) (Peygamber –s.a.a- ve İmamlar –a.s-)

- Şia

- Ehlisünnet

- Oryantalistler

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şahsiyetinin Tahrip Edilmesinde Emevi ve Abbasilerin Rolü
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şahsiyetinin Tahrip Edilmesinde Zübeyrilerin Rolü
 3. İslam Tarihi Olaylarında Hz. Ebu Talib (a.s) Sevgisi
 4. İslam ve Hz. Ebu Talib (a.s)
 5. Hz. Ebu Talib’ten (a.s) Geride Kalan Tarihi Belgeler
 6. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirlerinin Tarihsel Analizi
 7. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Toplumsal Pratik Yaşamı (Siresi)
 8. Günümüz Toplumu İçin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Yaşam Dersleri

B: Kelam ve Akait

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) İman Delilleri İlkelerinin Araştırılması
 2. Muhaliflerin Şüphelerinin Araştırılması ve Onların Kamil ve Kapsamlı Cevabı
 3. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Allah Resulünü (s.a.a) Savunması
 4. İslam ve Peygamber’in (s.a.a) Savunulmasında Çeşitli Münasebetlerde Hz. Ebu Talib’in (a.s) Konuşmalarının Araştırılması
 5. Hz. Ebu Talib’in Şanı ve Konumu Hakkında Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) Sözleri ve Tanıklıkları
 6. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Kendisi ve Başkaları Tarafından İmanını Gizlemesinin Niçin ve Nasıllığının Araştırılması
 7. Hz. Ebu Talib’e (a.s) Küfür Suçlaması Konusunda Rivayet ve Hadislerin Senet ve Metin Açısından Araştırılması
 8. Hz. Ebu Talib’in (a.s) İmanı Hakkında Sahabe ve Tabiînin Sözlerinin Araştırılması

C: Şiir ve Edebiyat

Konular:

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir ve Edebiyatının Filolojik Araştırılması
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir Sözlükbilimi
 3. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hitap ve Vasiyetleri Sözlükbilimi
 4. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir Stil Bilimi
 5. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir ve Edebiyatında Metinlerarasılıklığı (Metinler Arası Anlamsal Bütünlüğü)
 6. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir ve Nesir Tercümelerinin Araştırılması ve Eleştirilmesi
 7. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirlerinin Tecziye ve Terkibi
 8. Hz. Ebu Talib’in Hitap ve Vasiyetlerinin Tecziye ve Terkibi

Edebi Konular:

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şairler ve Arap Şiiri Üzerindeki Edebi Etkisi
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir Tekniği ve Şiir Okumaktaki Hedefleri

11.Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirinin Belagat ve Edebi Yönlerinin Araştırılması

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hitab ve Vasiyetlerinin Belagat ve Edebi Yönlerinin Araştırılması
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirinde Betimleme
 3. Tefsir ve Açıklama İçin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirinin Delil Gösterilmesi

Kur’an Kelimeleri:

İçeriksek Konular

 1. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirinde İman ve İnanç
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hitap ve Vasiyetlerinde İman ve İnanç
 3. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirinde Allah Resulü (s.a.a)
 4. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hitap ve Vasiyetlerinde Allah Resulü (s.a.a)

Şiir ve Edebiyatta Hz. Ebu Talib (a.s)

 1. Fars Şiir ve Edebiyatında Hz. Ebu Talib (a.s)
 2. Arap Şiir ve Edebiyatında Hz. Ebu Talib (a.s)
 3. Başka Dil Şiir ve Edebiyatında (Orduca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve … ) Hz. Ebu Talib (a.s)
 4. Başkaları Açısından Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiir ve Nesri

D: Telifler ve Müellifler

Bibliyografik Konular

 1. Hz. Ebu Talib (a.s) Bibliyografisi (Ebu Talib (a.s) Hakkında Araştırısal Eserlerin Tarihçesi)
 2. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Niteliksel Bibliyografisi
 3. Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkında Kaleme Alınmış Eserlerin Tipolojisi (Eser Türlerini Tanıma Bilimi)
 4. Hz. Ebu Talib (a.s) Divanı Kodikolojisi
 5. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Divanının Tefsir ve Tercümeleri
 6. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şiirlerinin Rivayet ve Ricali
 7. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hitap ve Vasiyetlerinin Rivayet ve Ricali
 8. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Tashih Edilmiş ve Araştırılmış Nüshalarının Araştırılması ve Eleştirilmesi
 9. Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkında Kitap Yazan veya Yazılan Kitapların Düzenlemesini Yapan Kimselerin Biyografisi
 10. Hz. Ebu Talib’in (a.s) İman Ettiği veya İmam Etmediğini Söyleyenlerin Güvenilirlik veya Zayıflık Durumları

Son Gönderme Tarihi:

Makalelerin özetinin gönderilme tarihi: 20 Ocak 2019

Makalelerin tam metninin gönderilme tarihi: 18 Şubat 2021

Makalelerin yazılma yöntemi için burayı tıklayınız.

Konferans Sekreterliğiyle İrtibat

Adres: Kum, İbtidayi Bulvari Cumhuriyi İslami, Mecmei Cihaniyi Ehlibeyt (a.s), Tabakayi Sevvum

Posta kodu: 3716686411

Telefon: 025-32131417

Faks: 025-32131350

Site: www.abutalib-conf.ir

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
8+3=? Güvenlik Kodu