قاره آمریکا

آمار آمار شیعیان مکزیک

آمار آمار شیعیان مکزیک

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مکزیک ـ سال 2009
جمعيت کشور: 106.682.500
جمعيت مسلمانان: 110.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان آرژانتین

آمار شیعیان آرژانتین

دوشنبه, 27 مرداد 1399


1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آرژانتین‏ - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین

جمعیت کشور: 40.302.000

جمعیت شیعیان: 1.500.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آرژانتین ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 40.000.000
جمعيت مسلمانان: 784.000

جمعيت شيعيان: 78.500

درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

آمار شیعیان اکوادور

آمار شیعیان اکوادور

سه شنبه, 28 مرداد 1399
آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان اکوادور در سال 2008
منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 13.755.680 
جمعیت شیعیان: 413
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.003 درصد

 

 
آمار شیعیان ایالات متحده آمریکا

آمار شیعیان ایالات متحده آمریکا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

    
1-آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان ایالات متحده آمریکا در سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ شمال
جمعیت کشور: 296.500.000
جمعیت شیعیان: 2.300.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.8 درصد
 
2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي « ‏PEW» از‏ شيعيانایالات متحده آمریکا ـ سال 2009    

جمعيت کشور: 307.660.000
جمعيت مسلمانان: 2.454.000
جمعيت شيعيان: 368.000 - 245.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 10 - 15 درصد

آمار شیعیان برزیل

آمار شیعیان برزیل

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1-آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان برزیل - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 190.010.647
جمعیت شیعیان: 900.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان برزیل ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 200.000.000
جمعيت مسلمانان: 191.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 19.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

آمار شیعیان ونزوئلا

آمار شیعیان ونزوئلا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ونزوئلا ـ سال 2009
جمعيت کشور: 28.199.822
جمعيت مسلمانان: 94.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 940
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان کلمبیا

آمار شیعیان کلمبیا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کلمبیا ـ سال 2008
منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 44.779.598
جمعیت شیعیان: 5.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01 درصد

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کلمبیا ـ سال 2009
جمعيت کشور: حدود 44.760.000
جمعيت مسلمانان: 14.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 140
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

شیعیان شیلی

شیعیان شیلی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان شیلی ـ سال 2009
جمعيت کشور: 16.928.873
جمعيت مسلمانان: 4.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 40
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
2+7=? کد امنیتی