در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 10 - آگاهی ائمه اثنی عشر علیهم السلام از غیب

در-مکتب-اهل-بیت-علیهم-السلام-ج-10-آگاهی-ائمه-اثنی-عشر-علیهم-السلام-از-غیب
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب در مکتب اهل بیت علیهم السلام - ج 10 - آگاهی ائمه اثنی عشر علیهم السلام از غیب
 • Subject آخرین کتابها عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1393
 • ISBN 4ـ270ـ529ـ964ـ978
 • Number of volumes 43
 • Number of pages 155
 • Number of first pages 8
 • تالیف گروه پژوهش (عبدالرحيم الموسوى)
 • مترجم احمد ناظم

 • About  کتاب

  چکیده:

  نگاهی تحلیلی به مباحث پیرامونی علم غیب ائمه معصومین( از منظر علمای شیعه و اهل سنت است. مؤلف برای رسیدن به هدف خود، موضوع را در شش فصل با عناوین زیر کاویده است: نیاز انسان به ارتباط با غیب، رابطه عصمت با علم غیب، علم غیب در قرآن و سنت، علم غیب از دیدگاه روان‌شناسی فلسفی،علم غیب از دیدگاه غیرامامیه، تاریخچه مباحث و گرایش‌های تحلیلی مربوط به علم غیب از دیدگاه امامیه. از نظر نویسنده، مذاهب و فرقه‌های غیرامامیه، پذیرفته‌اند كه علم غیب نه تنها به پیامبران بلكه به انسان‌های غیرمعصوم نیز اعطاء شده است؛ اما از سویی قایلند كه این علم، ولایت به وجود نمی‌آورد و از سوی دیگر آن را كرامت و نوعی انكشاف می‌‌خوانند نه علم حضوری كه از نظر امامیه با عصمت همراه است. به بیان وی، اگرچه بین آرای علمای شیعه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و علمای معاصر، در تفسیر کلیات این مسأله وحدت رویه وجود دارد؛ اما در چگونگی تفسیر و تبیین آن اختلاف نظر ملاحظه می‌شود.

Book index

پیشگفتار 0
فصل اول: انسان و نیاز او به ارتباط با غیب 0
فصل دوم: رابطه عصمت با علم غیب 0
فصل سوم: علم غیب در قرآن و سنت 0
بخش اول: آیاتی که از علم غیب در زندگی انبیا و صالحین 0
بخش دوم: آیاتی که علم غیب را منحصر در خداوند متعال 0
بخش سوم: آیاتی که امکان علم غیب داشتن را برای غیر خداوند 0
بخش چهارم: آیاتی که اعطای علم غیب به خاتم پیامبران 0
بخش پنجم: آیات و روایاتی که اعطای علم غیب به ائمه علیهم السلام 0
بخش ششم: امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و علم غیب 0
بخش هفتم: روایاتی که از علم غیب امامان و پیشگوییهای آنان 0
فصل چهارم: علم غیب از دیدگاه روان شناسی فلسفی 0
فصل پنجم: علم غیب از دیدگاه غیر امامیه 0
1- نظر شوکانی 0
2- نظر ابن تیمیه 0
فهرست مطالب 0

Page

صفحات اولیه

بسم الله الرحمن الرحیم  

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
7*2=? Captcha