قرآن کریم از منظر اهل بیت علیهم السلام جلد2

قراآن-کریم-از-منظر-اهل-بیت-علیهم-السلام-جلد2
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب قرآن کریم از منظر اهل بیت علیهم السلام جلد2
 • Subject : کتاب‌های علوم قرآنی و تفسیر
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1389
 • Number of volumes 2
 • Number of pages 456
 • Number of first pages 1
 • نویسنده مرتضی ترابی

 • About  کتاب

  مطالعاتی در جهت تبیین قرآن‌شناسی صحیح از منظر اهل بیت(ع) است. مؤلف که در این کتاب به دنبال ارایه طرحی در جهت قرآن‌شناسی مبتنی بر دیدگاه اهل بیت(ع) بوده با کنکاش در نحوه تعامل ایشان با قرآن کریم و جایگاه آخرین کتاب آسمانی در نزد آن بزرگواران، در صدد بوده تا به اصول و قوانینی جامع در حیطه فهم قرآن دست یازد. اهل بیت(ع) و پی‌ریزی علوم قرآنی در ساحت‌های مختلف نحو و اعراب و نقطه‌گذاری و تصنیف و قرائت، اهل بیت(ع) و تفسیر و فهم قرآن کریم، بررسی انواع روش‌های تفسیری اهل بیت(ع)، مقوله‌های نزول و جمع‌آوری قرآن در نزد اهل بیت(ع)، مصونیت قرآن از تحریف در نگاه مکتب اهل بیت(ع) و جنبه‌های اعجاز قرآن در احادیث و حکمت‌های آن، از مهمترین مباحث مطرح شده در این اثر هستند.

Book index

Page

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
1*3=? Captcha